PRINCE2®, IPMA ja PMP

Projektityön sertifikaatilla voit osoittaa pätevyytesi projektityön johtamisessa.
Katso koulutukset

Maailmassa on kolme merkittävää ja laajasti tunnustettua projektityön sertifikaattia projektipäällikölle, joiden avulla voi osoittaa pätevyytensä projektityön johtamisessa. Nämä ovat PRINCE2, PMP ja IPMA C (toki myös muut IPMA-sertifioitumisen tasot, eli IPMA A, IPMA B ja IPMA D). Tässä lyhyesti esiteltynä nämä projektityön sertifikaatit. 

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments)

PRINCE2 on yksi käytetyimmistä prosessipohjaisista menetelmistä tehokkaaseen projektinhallintaan. Tämä alun perin Britanniasta ja ICT-sektorilta lähtöisin oleva projektihallinnan metodiikka on levinnyt maailmanlaajuiseen käyttöön kaikille sektoreille. PRINCE2 tarjoaa selkeän rakenteen ja menetelmät projektien aloittamiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen, valvontaan ja arviointiin. PRINCE2-sertifikaatin suorittaminen osoittaa projektijohtajan ymmärryksen PRINCE2-menetelmän periaatteista, teemoista ja prosesseista. PRINCE2 sertifioitumiseen on kaksi tasoa: perusteet antava Foundation ja jatkotasona soveltamista arvioiva Practitioner

IPMA (International Project Management Association)

IPMA tarjoaa useita eri tasoja projektinhallinnassa sertifioitumiseen työkokemuksen perusteella. Suomessa kokeneen projektipäällikön IPMA C ja aloittelevamman projektiammattilaisen IPMA D ovat suosituimmat, osin johtuen IPMA B ja IPMA A -tasojen edellyttämästä suuresta työkokemusvaatimuksesta. IPMA-sertifikaatit arvioivat projektijohtajien osaamisen eri osa-alueilla, kuten johtajuudessa, viestinnässä, tiimityössä, riskienhallinnassa ja laadunvarmistuksessa. IPMA-sertifikaatit perustuvat IPMA:n kompetenssikehikkoon (ICB, Individual Competence Baseline), joka tarjoaa kattavan viitekehyksen projektijohtamisen taitojen arviointiin. Tosin kuin PRINCE2 tai PMP, IPMA ei määritä mitään tiettyä tapaa tehdä projektia. 

Project Management Professional (PMP)

PMP perustuu Project Management Instituten (PMI) laatimaan projektinhallinnan viitekehykseen PMBOK® Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge). Se keskittyy projektinhallinnan periaatteiden ja parhaiden käytäntöjen oppimiseen ja soveltamiseen erilaisissa projekteissa. PMP:n suorittaminen kertoo, että sertifikaatin haltija on osoittanut taitonsa projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa PMBOKin määrittämien käytäntöjen mukaisesti. PMP-sertifikaatti korostaa projektijohtajan osaamista ja kokemusta eri projektityökalujen ja -tekniikoiden hallinnassa. PMP-sertifikaatin saaminen edellyttää vankkaa kokemusta projektityöstä, tiettyä koulutustasoa sekä läpäistyä kattavaa tenttiä. 

Mikä projektityön sertifikaatti kannattaa suorittaa?

Tämä on kysymys, joka monesti meille Tieturilla tulee vastaan. Suoran vastauksen antaminen on vaikeaa, sillä sertifikaatin hyödyllisyys määräytyy toimintaympäristön mukaan. Jos asiakkaallasi tai toimittajallasi on käytössä projektityömallina esim. PRINCE2, on toki tällaisessa työympäristössä PRINCE2 sertifikaatin suorittaminen luonnollinen valinta. Myös maantieteellä voi olla vaikutusta valintapäätökseen: PRINCE2 on brittitaustansa vuoksi hyvin suosittu Iso-Britanniassa, mutta myös Euroopassa ja Intiassa. PMP on hyvin tunnettu USAssa, joten jos liiketoiminta vahvasti suuntautuu Yhdysvaltoihin, voi tämä sertifikaatti ollakin se oikein valinta. Kaikki kolme mainittua sertifikaattia ovat kuitenkin hyvin tunnettuja ja tunnustettuja globaalisti.   

Projektityön sertifikaattien suorittamisen vaativuudessa ja vaikeudessa on isoja eroja. Helpoin, suoraviivaisin ja kustannuksiltaan alhaisin on PRINCE2 Foundation. Sen suorittamisessa ei ole työkokemusvaatimista ja sertifioitumistesti kuuluu koulutuksen hintaan. IPMA C:ssä hakijalta edellytetään useamman vuoden projektityökokemusta ja erikseen ostettava sertifioitumistesti on hinnakas. PMP:ssa on sekä työkokemus- että koulutustaustavaatimus ja usein PMP:n testiin valmistautumista pidetään haastavimpana. Sertifioitumistestin hinta PMP:ssä sisältyy koulutukseen. 

Oli valintasi mikä hyvänsä mainituista projektityön sertifikaateista, sertifioituminen kannattaa. Yhä useampi asiakas tai yhteistyökumppani edellyttää projektissa mukana olevilta ammattilaisilta kansainvälistä projektisertifikaattia. Myös julkisissa kilpailutuksissa sertifioitumisesta saa usein merkittävästi lisäpisteitä.  

Me Tieturilla haluamme tarjota sinulle valinnanvapauden juuri itsellesi sopivimman sertifikaatin suorittamiseen. Siksi tarjoamme koulutusta kaikkien kolmen kansainvälisesti tunnetuimman projektityön sertifioitumistesteihin. Valitse siis oman tarpeesi mukaan Suomessa Projektiammattilaiset ry:n hallinnoima IPMA C tai IPMA D, PMI:n PMP-sertifikaatti tai Axeloksen Prince2 Foundation tai sen jatko Prince2 Practitioner.

Tieturi is an Accredited Training Organization (ATO), ACCREDITED BY PEOPLECERT ON BEHALF OF AXELOS. 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit