Tietoturvajohtaminen

Kehitä organisaation tietoturvaa ja tietoturvakäytäntöjä.
Katso koulutukset

Tietoturvajohtaminen on kriittinen osa organisaation kokonaisvaltaista turvallisuusstrategiaa ja riskienhallintaa. Se keskittyy johtamaan ja hallinnoimaan tietoturvan prosesseja organisaatiossa, varmistaen, että kaikki toiminnot noudattavat sekä sisäisiä tietoturvastandardeja että lainsäädännön vaatimuksia. 

Tietoturvajohtaminen ei ole vain teknisten järjestelmien suojaamista, vaan se kattaa myös tietoturvapolitiikan luomisen ja ylläpidon, tietoturvariskien hallinnan, tietoturvavalvonnan ja auditoinnin sekä tietoturvallisuuskulttuurin ja -tietoisuuden edistämisen organisaatiossa. Tietoturvajohtaminen vaatii sekä teknistä osaamista että ymmärrystä organisaation liiketoiminnasta ja sen tavoitteista. 

Tietoturvatyön ja tietoturvallisuuden johtaminen

Koulutuksissamme käsitellään tietoturvajohtamisen perusteita, strategista suunnittelua, tietoturvallisuuden johtamista ja organisointia, sekä muita olennaisia tietoturvajohtamisen teemoja. Koulutuksemme on suunniteltu tukemaan sekä johtajia että tietoturva-asiantuntijoita heidän tavoitteissaan kehittää ja parantaa organisaation tietoturvajohtamista. 

Tietoturvapäälliköille ja -johtajille sekä tietoturvasta vastaaville sopii Tietoturvatyön johtaminen -koulutuksemme, jossa annetaan valmiudet johtaa tehokkaasti tietoturvatyötä ja käydään läpi tietoturvan johtamisen prosessi kansainvälisten standardien esittämässä muodossa. 

Tietoturvallisuuden hallinta -koulutuksessa käydään läpi tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät, alan standardit sekä keskeisimmät suojaustekniikat. 

ISO27001-tietoturvasertifioinnit

ISO/IEC 27000 on tietoturvallisuuden standardiperhe. ISO/IEC 270001 on kansainvälinen tietoturvallisuuden hallinnan standardi, joka sisältää sarjan parhaita käytäntöjä, jotka mahdollistavat tietoturvariskien arvioinnin ja tarvittavien ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisen. 

Standardi toimii kehyksenä, jonka avulla organisaatiossa kehittää, toteuttaa, käyttää, valvoa, katselmoida, ylläpitää ja parantaa ISMS:a eli tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. ISMS (Information Security Management System) on järjestelmällinen lähestymistapa riskienhallintaan, ja se sisältää toimenpiteitä, jotka koskevat tietoturvan kolmea pilaria: ihmisiä, prosesseja ja teknologiaa. 

Koulutuksissa tutustut ISO/IEC 270001 -standardiin ja saat osaamisen organisaatiosi tietoturvan hallintaan standardin mukaisesti: 

ISO/IEC 27032 antaa ohjeita organisaation kyberturvallisuuden kehittämiseen. ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager, PECB Certified -koulutuksesta saat valmiudet organisaatiosi kyberturvallisuutta ISO/IEC 27032:n ja NIST:n kyberturvallisuuskehyksen mukaisesti.

Ajankohtaista luettavaa

Blogi 6.3.2024

18 % käyttää tekoälyä päivittäin työssään – tietoturva- ja kyberturvariskit suurin huolenaihe tekoälyssä

Lue lisää

Katso webinaarit

Webinar: Password policy myths and dead ends

Aika: 13.04.2023 14:00
Kesto: 60 min

Lue lisää