Webinaari: Työnohjausosaamisella vaikuttavuutta HR-työhön

Aika: 25.03.2020 10:00
Kesto: 45 min

Tiedätkö mitä on työnohjaus? Ja mitä hyötyä siitä on? Miten HR-työssä voi hyödyntää työnohjausta?
Tiedätkö miten työnohjaus eroaa coachingista?

Työelämä on pirstaleista, monimutkaista ja muutokset ovat arkipäivää. Voiko työnohjausosaamisesta olla hyötyä näiden asioiden käsittelyssä? Entä miten työnohjausta voisi hyödyntää esimerkiksi ajanhallinnassa?

Webinaarissa kuulet, mitä työnohjausosaaminen voi tuoda sinulle HR-toimijana, esimiehenä tai johtajana ja miten työnohjausosaaminen voi auttaa sinua työssäsi. Työnohjausosaamisen avulla opit ohjaamaan ja tukemaan työyhteisösi jäseniä oppimisessa ja kasvussa. Autat työyhteisösi jäseniä reflektoimaan ja jäsentämään omia työtapojaan. Työnohjauksen avulla voit löytää uusia näkökulmia työtehtävien hoitamiseen.

Katso tallenne

Webinaarin asiantuntijoina Tarja Seppänen, FM, Business Coach ACC (ICF), Johdon ja esimiesten työnohjaaja (STOry), esimiestyön, muutoksen ja henkilöstökehittämisen valmentaja sekä Reija Lehtonen, henkilöstöjohtamisen, esimiestyön, tulevaisuuden työelämätaitojen ja työhyvinvoinnin kehittäjä, Business Coach.

Asiasanat:

Johtaminen Tiimityö