Backend Developer – mitä se tarkoittaa suomeksi? 

Julkaistu 30.5.2023
Lukuaika noin 5 min

Backend Developer, eli backend-kehittäjä, on kehittäjä, joka työskentelee palvelinpuolella ”näkymättömien” asioiden parissa. Yksi esimerkki tällaisesta näkymättömästä toimenpiteestä on se, kun lomakkeella annetut tiedot viedään tietokantaan. Esimerkiksi kun käyttäjä painaa sivustolla lomakkeen ”Lähetä”-painiketta, niin tuon lomakkeen käsittely yleensä tapahtuu backendissa, eli palvelimella. 

Backend-kehittäjän työnkuva ja vastuut

Backend-kehittäjältä vaaditaan teknistä osaamista, analyyttista ajattelutapaa sekä loistavia tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi backend-kehittäjänä sinun tulisi pystyä suunnittelemaan ja toteuttamaan asioita myös yksin. 

Backend-kehittäjän päivittäisiä tehtäviä ovat esimerkiksi: 

 • Kehittää ja ylläpitää nettisivuja: Backend-kehittäjän päävastuu on muuntaa intuitiivisia ja käyttäjäystävällisiä prototyyppejä nettisivuiksi käyttämällä erilaisia työkaluja, viitekehyksiä ja ohjelmointikieliä. 
 • Kirjoittaa korkealaatuista koodia: Jotta backend-kehittäjä pystyisi kehittämään kestäviä ja helposti ylläpidettäviä verkkosovelluksia, on koodin laadun oltava todella hyvää ja ymmärrettävää. 
 • Luoda testejä koodilleen: Hyvä backend-kehittäjä luo myös itse vähintäänkin yksikkötestejä omalle koodilleen. Tämä ennaltaehkäisee virheiden syntyä, kun tehdään koodimuutoksia, sillä testien on mentävä läpi, ennen kuin koodia viedään tuotantoon. 
 • Tarkkailla sovelluksen nopeutta ja toimivuutta: Backend-kehittäjän tulisi olla ajan tasalla sovelluksen toimivuudesta ja siitä, että sovellus skaalautuu myös isompaan käyttäjämäärään. 
 • Vianmäärittely ja selvitys: Backend-kehittäjän tulisi pystyä ratkomaan ongelmia vikatilanteissa ja kommunikoida ongelmat projektinjohtajalle sekä QA-tiimille. 
 • Opettaminen ja tuki: Kokenut backend-kehittäjä pystyy opettamaan ja tukemaan uransa alkuvaiheilla olevia kehittäjiä. 

Mitä työkaluja backend-kehittäjät käyttävät?

Backend-kehittäjät käyttävät useita työkaluja ja teknologioita, joiden avulla he voivat rakentaa ja ylläpitää verkkosovellusten ja palvelinten taustajärjestelmiä. Suosittuja ohjelmointikieliä ovat mm.: 

 • Python 
 • PHP 
 • JavaScript 
 • Ruby 
 • Java 
 • C# 

Backend-kehittäjät hyödyntävät usein viitekehyksiä, jotka tarjoavat valmiita komponentteja ja rakenteita nopeuttamaan kehitystyötä. Esimerkkejä käytetyimmistä viitekehyksistä ovat: 

 • Django 
 • Laravel 
 • Node.js 
 • Ruby on Rails 
 • Spring 
 • .NET 

Backend-kehittäjät käyttävät tietokantoja tallentaakseen ja hallitakseen sovelluksen tietoja. Käytettyjä tietokantoja (relaatio- vs. ei-relaatiotietokanta) ovat: 

 • MongoDB (No-SQL) 
 • MySQL (SQL) 
 • Oracle (SQL) 

Backend-kehittäjän olisi hyvä hallita ainakin yksi web-palvelimista, koska niitä käytetään hyvin monissa projekteissa. Näitä web-palvelimia ovat 

 • Apache 
 • NGINX 
 • Lighttpd 
 • Microsoft IIS 

Kuinka ryhtyä backend-kehittäjäksi?

Backend-kehittäjän rooliin on monia eri polkuja. On kuitenkin olemassa useita työkaluja, joita jokaisen backend-kehittäjäksi ryhtyvän tulisi jollain tasolla hallita ja jotkut näistä työkaluista oppii myös työtä tekemällä:  

 • Versionhallinta: Työskentelitpä sitten frontend- tai backend-kehityksen parissa, jokaisen ohjelmistokehittäjän tulisi hallita versionhallinta, koska sen avulla on helppo ylläpitää koodia ja tehdä siihen muutoksia johdonmukaisesti jopa eri tiimeillä. Git on suosituin versionhallintaan tarkoitettu työkalu. 
 • Rajapinnat: Erityisesti REST-rajapinnat ovat todella käytettyjä nykyään, joten niihin tutustuminen kannattaa, mikäli haluaa työskennellä backend-kehittäjänä. 
 • Internetistä yleisesti: Jokaisen backend-kehittäjän tulisi jollain tasolla ymmärtää, miten internet toimii, mitä tarkoittaa http, mitä ovat selaimet ja miten ne toimivat. 
 • Välimuisti: Välimuistin toimintaan on hyvä tutustua, sillä backend-kehittäjän vastuulla on yleensä se, että kaikki staattiset asiat tulisivat välimuistista, koska silloin kaikkea ei tarvitse ladata palvelimelta, jolloin esimerkiksi nettisivujen vasteajat pienenevät. 
 • Autentikaatio: Backend-kehittäjän olisi hyvä olla tietoinen siitä, miten järjestelmään saadaan luotua sisäänkirjautumismahdollisuus. 
 • CI/CD: CI/CD on lyhenne englanninkielisistä sanoista Continuous Integration (CI) ja Continuous Delivery (CD). Suomenkieliset vastineet näille ovat jatkuva integraatio ja jatkuva julkaisu. Näillä tarkoitetaan tietynlaista ”julkaisuputkea”, jonka läpi ohjelmiston lähdekoodi kulkee, kun versionhallintaan tehdään muutoksia. 

Backend-kehittäjän työelämätaidot

Tässä blogipostauksessa on puhuttu paljon erilaisista teknisistä vaatimuksista, joita backend-kehittäjän olisi hyvä osata, mutta on hyvä muistaa se, että backend-kehittäjät työskentelevät myös jonkin verran muiden ihmisten kanssa, jolloin hyvät työelämätaidot ovat tärkeitä: 

 • Kommunikointi: Hyvät kommunikointitaidot ovat tärkeitä alalla kuin alalla, mutta varsinkin backend-kehittäjän roolissa on hyvä pystyä kommunikoimaan projektipäällikköjen, testaustiimin ja fronttikehittäjien kanssa. 
 • Ongelmanratkonta sekä analyyttinen ajattelu: Sovellusta kehitettäessä on löydettävä luovia ratkaisuja, kun aletaan korjaamaan eteen syntyneitä ongelmia. Kehittäjänä sinun pitäisi pystyä analysoimaan, miksi jokin koodin osa toimii tai ei toimi, sekä ennakoimaan ja ehkäisemään virheitä. 
 • Alan tuntemus: Teknologiateollisuuden kokonaisvaltainen ymmärtäminen on aina hyödyllistä, jotta pysyt ajan tasalla talouden yleisistä suuntauksista sekä kielten ja alustojen päivityksistä. Tutustu web- ja sovelluskehitykseen liittyviin blogeihin, foorumeihin, uutisiin ja kirjoihin. 

Backend-kehittäjän palkka

Backend-kehittäjän palkkaan vaikuttaa monet seikat. Työkokemus, tekniset taidot, pehmeät taidot sekä monet muutkin tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon kehittäjänä tienaa. 

Palkkavertailu -sivuston mukaan backend-kehittäjän keskipalkka huhtikuussa 2023 oli noin 3500 euroa kuukaudessa. Koodarinpalkka -sivuston mukaan kahden vuoden työkokemuksella Helsingissä backend-kehittäjän peruspalkka oli huhtikuussa 2023 noin 3690 euroa kuukaudessa. 

Katso myös mitkä ovat parhaiten palkatut ohjelmointikielet vuodelle 2024.

Backend-kehittäjän koulutuspolku

Backend-kehittäjän koulutuspolku tarjoaa kattavan oppimisreitin backend-kehitykseen. Polku alkaa Java-ohjelmoinnista, joka on laajalti käytetty ja vakiintunut ohjelmointikieli backend-kehityksessä. Spring Boot -ohjelmoinnissa opitaan hyödyntämään valmiita komponentteja ja työkaluja tehokkaiden backend-sovellusten luomiseen. Koulutuspolku sisältää myös testaamisen, versionhallinnan (Git), konttiteknologian (Docker), infrastruktuurin automatisoinnin (Terraform) ja AWS:n (Amazon Web Services) kehityksen, antaen monipuoliset taidot backend-sovellusten suunnitteluun, kehittämiseen ja hallintaan. 

 1. Java-ohjelmointi 
 2. Spring Boot -ohjelmointi 
 3. Spring Boot testaus 
 4. Productive version control with Git
 5. Kontitus ja Dockerin perusteet 
 6. Terraform – Azure ja AWS ympäristöjen hallinta
 7. Developing on AWS 

Muita koulutuksia backend-kehittäjälle:

Tietoa kirjoittajasta:

Jon Dillemuth

Asiasanat:

Backend developer Backend-kehittäjä