COBIT 2019 on ITIL®in vaalikone

Julkaistu 4.1.2021
Lukuaika noin 2 min

Vaalikone kysyy kymmeniä kysymyksiä, joilla kartoitetaan vastaajan asenteita ja mieltymyksiä ja vastausten perusteella kone ehdottaa, prioriteettijärjestyksessä, mitkä puolueet ja ehdokkaat sopivat äänestäjän arvomaailmaan.

COBIT 2019 toimii ITIL®in vaalikoneena. Sen avulla voi kartoittaa organisaation taustoja ja tarpeita ja tuloksena saa ehdotuksen organisaation ICT -hallintamalliin parhaiten sopivista ITIL-kyvykkyyksistä ja mittareista – tärkeysjärjestyksessä.

Katso 2 minuutin pituinen yksinkertainen selitys, mikä COBIT 2019 oikeastaan on:

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Tieturin COBIT 2019-kurssilla sovelletaan COBITia reaalimaailmaan, nimittäin osanottajien omaan organisaatioon. Koko kurssin läpi menee harjoitus, jossa käydään läpi kysymyspatteristoa, johon vastataan samaan tyyliin kuin vaalikoneen kysymyksiin. Samaa mieltä, osittain eri mieltä, täysin eri mieltä. Tai erittäin tärkeä, tärkeä, ei tärkeä. Kysymykset koskevat oman organisaation (tai haluttaessa jonkun fiktiivisen organisaation) strategista profiilia, tavoitteita, riskejä ja uhkia, IT toimintaympäristöä jne. Kysymysten taustoja käydään systemaattisesti läpi. Kaikkiaan malliin syötetään 71 vastausta.

Lopputuloksena syntyy räätälöity ICT-hallintamalli, governance system. ITIL-kyvykkyydet on rankattu keskenään, ja jokaisesta kyvykkyydestä löytyy erikseen kuvaus tarpeellisista raporteista, mittareista, vastuista, kompetensseista ja työkaluista. Kurssin aikana ei tietenkään tarvitse paljastaa muille osanottajille sisäpiirin tietoja, vaan jokainen täyttää oman mallinsa kysymyskenttiä oikeilla, arvioiduilla tai keksityillä arvoilla.

Mallin kaavoineen saa kurssin jälkeen mukaansa ja mallia voi myöhemmin muokata ja analysoida. Voi simuloida mitä malli olisi ehdottanut, jos olisikin vastannut eri tavalla, tai jos riskitaso muuttuisi tai jos organisaation toimintaympäristö vaihtuisi. Kun muuttujien kanssa leikkii, alkaa pikkuhiljaa kirkastua, mitkä asiat toistuvat ja mitkä asiat riippuvat siitä, miten vastaa tiettyihin kysymyksiin.

Työkalu on kuitenkin vain työkalu, sen tehtävä on helpottaa valintaa ja kirkastaa ajatuksia. COBIT 2019:n avulla syntynyttä organisaatiokohtaista mallia voi ja pitää räätälöidä. Mutta ennen kuin soveltaa tervettä järkeä on hyvä olla strukturoitu työkalu, joka ohjaa alkuun.

Harva äänestää täsmälleen niin kuin vaalikone ehdottaa. Vaalikone voi kuitenkin paljastaa varjoon jääneitä huolenaiheita ja ohjata järjestelmällisempään tulokseen kuin hihasta ravistettu mutu. Tässä piilee COBITin voima: se ei kerro vastauksia, mutta auttaa meitä kysymään oikeita kysymyksiä.

Lisää osaamista COBITiin

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.

Tietoa kirjoittajasta:

Ben Kalland

Ben Kalland on palvelunhallinnan ammattilainen, joka on nähnyt IT-alaa eri suunnista jo 30 vuoden ajan. Hänen erikoisosaamistaan ovat TOGAF, ITIL®, COBIT ja ISO 20000 sekä muut mallit ja standardit, jotka tuovat lisäarvoa ja laatua IT-palveluihin. Benin koulutuksen ja konsultoinnin missio on osaamisen siirtäminen asiakkaalle.

Asiasanat:

COBIT ITIL4 ITIL