Projektihallinnan PRINCE2®-standardi päivittyi, mikä muuttui?

Julkaistu 29.11.2023 | Päivitetty 29.1.2024
Lukuaika noin 3 min

Projektikonsulttina työelämääni liittyvät keskeisesti niin sanotut ”projektihallintastandardit.” Tämä sanahirviö ei liene toimialan ulkopuoliselle tuttu. Kyse on kansainvälisestä ohjeesta, joka kuvaa malleja, hyviä käytäntöjä ja menetelmiä, joita hyödyntäen voimme tehokkaasti johtaa projekteja.

Projektihallintastandardien evoluutio ja PRINCE2

Projektihallintastandardin tarkoituksena on tiedollaan tukea organisaatioita projektihallinnan kehittämisessä sekä projektipäälliköitä heidän osaamisensa terävöittämisessä. Kuten moni lukija tietää, niin standardeihin voi sertifioitua. Näin henkilö todentaa vertailukelpoisella mittarilla olevansa pätevä projektipäällikkö, joka ymmärtää keskeisimmät projektihallinnan toimintatavat. Sertifiointi on myös tapa vahvistaa omaa arvoa työmarkkinoilla ja työnantajan asemaa projektitoimitusten kilpailutuksissa.

Tänä syksynä käteeni sujahti ”PRINCE2 7th ed. Managing Successfull Projects” julkaisu. Aikaisempi PRINCE2:n kuudes versio on siis nyt päivitetty versio seitsemäksi. Näitä standardeja päivitetään säännöllisin aikavälein. Perusteena ovat projektijohtamisessa tapahtuneet globaalit muutokset. Kun projektipäällikön työ muuttuu, niin tämän tulisi tietenkin heijastua myös sitä kuvaavissa ohjeissa. Hyvä näin.

Ajan hermolla olevan projektipäällikön kannattaa hyödyntää uusinta tietoa. Sertifioitumalla PRINCE2:n seitsemänteen versioon, osaaminen päivittyy toimialan muutosten mukaisesti. Projektikonsultilla onkin täysi työ pitää omat sertifikaattinsa voimassa. Itselläni ovat PRINCE2-sertifikaattien lisäksi myös IPMA C -sertifikaatti ja PMP-sertifikaatti ylläpidettävänä. Päivittämisestä onkin jo kertynyt jonkin verran kokemusta.

Tärkeimmät muutokset

Standardiversiosta toiseen siirtymisessä kysymmekin ensin: Mikä muuttui? Oman ensisilmäykseni perusteella näen neljä keskeistä muutosta PRINCE2:n uudessa versiossa:

  1. Ihmisten johtaminen tuodaan osaksi PRINCE2-standardia (=People)
  2. Kestävyys on tullut osaksi projektihallintaa (=Sustainability)
  3. Käytännönläheisyys korostuu. Aiemmin käytetty ”Teema”-sana poistuu. Se korvataan ”käytäntö”-sanalla (=Practices)
  4. PRINCE2-periaatteet (=Principles) konkretisoituvat. Ne linkitetään suoremmin projektijohtamisen prosesseihin (=Processes) ja käytäntöihin.

Aiemmin ihmisten johtaminen ei sisältynyt PRINCE2 tarjoamaan projektipäällikön työkalupakkiin. Tämä kummallisuus oli tietenkin hyvin kaukana todellisesta projektipäällikkötyöstä. Projektejahan toteuttavat ihmiset, ja ilman heitä mitään ei tapahdu. Tämän oleellisen standardipäivityksen tuloksena PRINCE2 kuvaa nyt mm. tapoja johtaa muutosta, kehittää tiimejä, johtaa viestintää jne. 

Kestävyys, vastuullisuus ja hyvä hallinto näkyvät kaikkien organisaatioiden tavoitteissa ja toiminnassa. Tämä megatrendi on nyt lyönyt läpi myös projektihallinnan saralla. PRINCE2-standardi korostaa nyt johdannossaan, kuinka kestävyydestä on tullut uusi tehokkuus tavoite (=Performance target) aiemman kuuden tavoitteen lisäksi (=kustannukset, aika, laatu, laajuus, hyödyt ja riskit). Tämä heijastuu käytännössä PRINCE2 projektien roolituksissa, dokumentaatiossa ja prosesseissa. PRINCE2 käyttää YK:n kestävyystavoitteita (UN Sustainable Development Goals) kansainvälisenä viitekehyksenään.

PRINCE2-periaatteiden konkretisointi

Uusi PRINCE2-standardi korostaa käytännönläheisyyttä. Aiemmin olimme oppineet, että PRINCE2:ssa on 7 periaatetta, 7 prosessia ja 7 teemaa. Teema sana on nyt poistunut ja korvattu sanalla käytäntö. Käytännönläheisyys heijastuu erityisesti julkaisussa kuvatuissa case-projekteissa (=scenarios). Näillä projektiesimerkeillä liitetään PRINCE2:n hyvät käytännöt ja menetelmät tilanteisiin, joihin lukijan on helppo samaistua. Jokaisen käytännön yhteyteen on nyt myös selkeämmin kuvattu, mitä mallipohjia näiden soveltamisessa voisi hyödyntää.

Aiemmassa standardiversiossa korostettiin PRINCE2:n seitsemää pakollista periaatetta. Nämä ovat edelleen voimassa ja varsin fiksuja: jatkuva liiketoiminnallinen perustelu, kokemuksesta oppiminen, määritellyt roolit ja vastuut, vaiheiden mukainen ohjaus, poikkeamien mukainen ohjaus, tuotekeskeisyys ja räätälöinti. Tärkeät periaatteet olivat aiemmin listattuina standardin johdannossa, mutta ne jäivät ns. ”roikkumaan ilmaan.” Lukija tiesi, että PRINCE2-projekteissa periaatteiden piti olla läsnä, mutta jäi epäselväksi, mitä tämä voisi tarkoittaa käytännössä. Uudessa versiossa asia on korjattu. Nyt jokaisessa käytännössä ja jokaisessa prosessissa on listattu esimerkkejä siitä, mitä periaatteen soveltaminen voisi käytännössä tarkoittaa.

…ja sokerina pohjalla… uusi PRINCE2 7 -standardi on yli 50 sivua lyhyempi!

Kiinnostavia lukuhetkiä! Tavataan PRINCE2 versio 7:n sertifiointikoulutuksissa.

Katso myös Ihmiset uuden PRINCE2® projektimallin keskiössä -webinaarimme ja ota omaan projektijohtamiseesi vinkkejä siitä, miten uusi PRINCE2 7 käsittelee ihmisjohtamista osana projektihallintaa.

Koulutusta aiheesta

Tieturi is an Accredited Training Organization (ATO), ACCREDITED BY PEOPLECERT ON BEHALF OF AXELOS. PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Tietoa kirjoittajasta:

Niklas Reuter

Projektiasiantuntija
Oy Projnik Ab

Asiasanat:

PRINCE2 Projektinhallinta