Mistä tunnistaa hyvän projektipäällikön?

Julkaistu 29.10.2018
Lukuaika noin 2 min
Projektipäällillö

Projektimainen työ ja projektien määrä lisääntyvät jatkuvasti. Projektin onnistuminen on toki kiinni monesta tekijästä, mutta projektipäällikön osuus lopputulokseen on merkittävä. Hyvä projektipäällikkö hallitsee ainakin seuraavat kolme toisiaan tukevaa aluetta: 

1. Ihmisten johtaminen
2. Projektihallinta
3. Liiketoimintaymmärrys

Se, mikä taidoista nousee milloinkin tärkeimmäksi, riippuu mm. projektin laajuudesta, monimutkaisuudesta ja ainutlaatuisuudesta.  


1. Projektipäällikkö osaa johtaa ihmisiä

Ihmisten johtamisen tärkeys korostuu etenkin suurissa projekteissa, joissa tiimiläisiä on useissa toimipisteissä ja sidosryhmät ovat laajoja.

Tiimiläisten työmäärät tuntuvat kasvavan jatkuvasti ja työnohjaus sirpaloituu, kun osa työstä on matriisimaisesti ohjattua projektityötä ja osa taas ylhäältä ohjattua työtä. Projektipäällikön on pystyttävä perustelemaan linjaesimielille, miksi tiimiläisten resursseja tarvitaan projektissa sekä motivoimaan tiimiläisiään projektityöhön kaiken ristipaineen keskellä.

Työ on vain yksi elämään sisältöä ja merkityksellisyyttä tuova asia ihmisten elämässä ja vapaa-ajan arvostus on kasvanut. Työn tuleekin olla monin tavoin merkityksellistä ja palkitsevaa. Hyvällä projektipäälliköllä onkin hyvä ihmistuntemus sekä kiinnostus tiimiläistensä intressejä ja arvoja kohtaan. Näin hän onnistuu motivoimaan, osallistamaan ja sitouttamaan tiimiläisensä sekä hyödyntämään jokaisen ominaiset vahvuudet sekä luomaan kiinnostavia kehittymismahdollisuuksia.

2. Projektihallinta

Projektihallinnan merkitys on erityisen tärkeää suurissa ja pitkäkestoisissa projekteissa. Skaalautuva projektimalli määritellään projektin vaativuuden mukaan.

Projektihallinta ei toki ole vain projektipäällikön vastuulla vaan organisaation muilla toiminnoilla on merkittävä roolinsa. Organisaatioissa on huolehdittava henkilöstön osaamisen kehittämisestä, projektityöskentelymallin läpiviennistä, riskienhallinnasta, laatuvaatimusten määrittelystä sekä viestinnästä.

3. Projektipäällikkö ymmärtää liiketoimintaa

Mitä uniikimpi ja monimutkaisempi projekti on, sitä tärkeämpää on, että projektipäällikkö ymmärtää toimialaa ja sen erityispiirteitä.

Parhaiten projektit onnistuvat, kun projektipäälliköllä on ymmärrys kaikista kolmesta kärkiasiasta. Utelias mieli, avoin ja positiivinen asenne sekä kiinnostus asioiden oppimiseen ja kehittämiseen ovat myös ehdottomasti eduksi. Samoin kokemus. Kokeneet projektipäälliköt oivaltavat syy-seuraussuhteet helpommin ja voivat hyödyttää kokemuksen tuomaa osaamistaan sekä intuitiota.

Tulevaisuudessa projektityöskentely on yhä itseohjautuvampaa eli tiimiläisillä on enemmän päätäntävaltaa. Asioiden pitää tapahtua nykyistä nopeammin, paremmin ja tehokkaammin uudessa, nykyistä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä, jossa myös sidosryhmähallinnan merkitys kasvaa.

Projektipäällikön osaamisvaatimukset eivät tunnu siis ainakaan vähenevän. Oman osaamisen – ja voimavarojen – ylläpitäminen on kriittistä projektipäällikön moninaisessa ja vaativassa työssä.

Tieturi tarjoaa runsaasti projektikoulutuksia niin projektihallintaan kuin projekteissa työskentelyynkin. Alla muutamia koulutuksiamme:

Lue myös aiheeseen liittyvä blogimme: Millainen on hyvä projektipäällikkö?

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Tietoa kirjoittajasta:

Niklas Reuter

Projektiasiantuntija
Oy Projnik Ab

Asiasanat:

Projektijohtaminen Projektipäällikkö Tiimityö