Ketteryydellä kasvuun

Published 25.8.2021
Reading time approx 4 min
Ketteryydellä kasvuun

Lähes jokaisen organisaation tavoitteena on kasvaa ja kehittyä. Tämä onnistuu kun organisaatioon saadaan Scrum Mastereiden johdolla kulttuuri, jossa organisaatio oppii ja menestyy. Tiimi tuntee olonsa turvalliseksi epävarmuudessakin, koska sen maailma on mahdollisuuksia täynnä. Havaintoihin ja faktoihin perustuva päätöksenteko onnistuu Scrumin arvoja soveltaen. Tiimistä tulee iloinen ja houkutteleva työpaikka, joka tarjoaa jäsenilleen kannustavia haasteita

Ketterä kasvu

Ketterässä ajattelutavassa korostetaan asiakasarvoa, asiakkaan ilahduttamista, koska emme elä niukkuuden maailmassa, jossa yritys saa tuotteensa helposti myydyksi. Vahvasti kilpaillussa runsauden maailmassa asiakkaillamme ja kumppaneillamme on valinnanvaraa ja innovaatioiden hyöty valuu suurelta osin heille.  Itsekäs muiden kustannuksella elävä yritys ei pysty kasvamaan ilman markkina-asemansa suomia tilapäisiä etuoikeuksia.

Perinteiset kasvun rajoitteet: raaka-aineet, rahoitus, asiakkaiden ostokyky ja työvoima eivät ole merkityksellisiä samalla tavoin kuin aiemmin. Todelliset innovaatiot ja aito kekseliäisyys tulevat kriittisiksi menestystekijöiksi. Elämme massiivisen markkinointitulvan alla. Sääntely, kumppanuudet ja valta-aseman hyödyntäminen suojaavat vanhoja pelureita. Ajatellaanpa vaikka valokuituja. Raaka-aineet, tuotantokapasiteetti ja hinta ovat vähemmän  tärkeitä kuin oikeus, halu ja kyky kaivaa valokuidut maahan.

Mielenkiintoinen haaste syntyy kun kysyntä ja markkinatilanne vaihtelevat arvaamattomasti ja tuotantokapasiteetin luomisessa keskeistä on osaamisen kasvattaminen. Olipa kyse tekoälystä, robotiikasta, digitalisaatiosta tai mistä tahansa muusta muoti-ilmiöstä, osaamisen ostaminen juuri silloin kun rauta on kuumimmillaan ei ole mahdollista.

Niukkuuden maailmasta runsauden maailmaan

Yleisten uskomusten vastaisesti menestyminen ei ole nollasummapeli.  Vuosisata sitten pohdittiin, kuinka suuri osa maapallon väestöstä voi oppia lukemaan? Arviot olivat huomattavan matalia ja selkeän vääriä. Oppiminen on mahdollista kaikille ja voimme kaikki elää hyvin.[2]. Me emme ole olosuhteiden uhreja.  1970-luvun kauhukuvat kuten ydinsota, öljykriisi, nälänhätä ja vakavat taudit eivät ole toteutuneet.

Oma ajattelumme rajaa meitä. Esimerkiksi väitetään, ettei hyviä työntekijöitä löydy vaikka työvoima on koulutetumpaa kuin koskaan aikaisemmin.

Tietenkin kohtaamme haasteita, mutta toivottomuuteen ei ole syytä vajota.

Ketterä ajattelu on parhaimmillaan kun maailma on kompleksinen ja epävarma. Emme voi tehdä 5-vuotissuunnitelmia, koska kohtaamme yllätyksiä. Ajatellaanpa vaikka yrittäjää, joka aloitti luottavaisena vuoden 2020 alussa.

Viihtyminen epävarmuudessa alkaa siitä, että uskallamme ajatella ääneen. Viime aikoina psykologinen turvallisuus on noussut esiin. Se on usko siihen, että sinua ei rangaista tai nöyryytetä ideoiden, kysymysten, huolenaiheiden tai virheiden puheeksi ottamisesta. Se on tärkeää ongelmanratkaisussa.

Tunnistamme asiat, joista ei saa puhua. Niiden taustalla on usein raha ja  eturistiriidat. Innovaattorin dilemma selittää, miksi oman tuotteen kanssa kilpailevien tuotteiden kehittäminen onnistuu helpommin pieniltä ulkopuolisilta yrityksiltä [3]. Siispä internet-puhelut tulivat Skypeltä eikä teleoperaattoreilta.

Scrum Master johtaa turvallisuuteen esimerkillään, kannustamalla, rohkaisemalla avoimuuteen.

Empiirisessä prosessissa havainnot ratkaisevat päätöksen. Esittäjän auktoriteetti, senioriteetti tai hierarkia ei ole päätöksen perusteena

Epäonnistunut kokeilu ei ole hukkaa vaan olennainen osa tuotteen ominaisuuksien löytämistä. Palautteesta saa parhaan hyödyn, jos tarkoituksena on oppiminen eikä oman erinomaisuuden näyttäminen.

Scrum Allianssin missiona on muuttaa työn maailma iloiseksi, hyvinvoivaksi ja pysyväksi [1] Menestyminen voi olla hauskaa, luoda vaurautta ja olla pysyvää.

Kasvava yritys on houkutteleva työpaikka. Henkilöstö uskoo organisaatioonsa, koska jokainen siellä antaa jotain merkityksellistä. Työntekijä on organisaation  arvostettu jäsen. Kaikki pelaavat samoilla oikeudenmukaisilla säännöillä ja muodostavat viihtyisän työyhteisön. [4]

Mitä meidän tulee oppia?

Keskeisin opittava asia ketteryyteen siirryttäessä on monipuolistaa henkilöstön osaamista. Nopeasti muuttuvassa maailmassa jokaisella asialla ei voi olla omaa erityisasiantuntijaansa. Urapolut sisältävät hyppyjä ja uudelleensuuntauksia, joita voidaan tehdä pienissä erissä ilman ison investoinnin riskiä.

Tiimien itsehallinto on myös monelle uutta. Perinteisen johtamisen haamu voi kummitella liiallisena raportointina ja kokoustamisena. Perinteisten työsuhteiden korvautuminen yhteistyöverkostoilla konkretisoi sen, ettei johtajalla ole enää käskyvaltaa.

Ihmisen vuorovaikutusten ja kommunikaation keskeinen asema tarkoittaa monelle asiantuntijalle menoa epämukavuusalueelle ja vastaavasti sosiaalisiin taitoihin keskittyneille tarvetta ymmärtää, mistä me puhumme.

Tarkasta prosessista siirtyminen viitekehykseen tarkoittaa sitä, että tiimin jäsenet ovat aloitteellisia ja ottavat vastuun toimintatapojen jatkuvasta kehittämisestä yhdessä Scrum Masterin kanssa. Perinteisten toimenkuvien sijaan Scrum tiimien jäsenillä on tehtävien sijaan laaja-alaisemmat vastuualueet.

Sen sijaan, että opettelisimme kuinka pitää ajatella ja toimia, opiskelemme kriittisen ajattelun mallit. Ratkaistaessa kompleksisia ongelmia tieteellinen menetelmä, systeemiajattelu ja ajattelun vinoumien välttäminen ovat keskeisiä.

Skaalaus

Moni menestystuote on lähtöisin pieneltä osaavalta ja motivoituneelta ydintiimiltä. Organisaatio on laajentunut vasta myöhemmin. Suuri keskeneräisen työn ja riippuvuuksien määrä johtaa suuressa talossa työn koordinoinnin räjähdysmäiseen kasvuun. Pieni tiimi ei tietenkään voi tehdä laajaa ja monimutkaista tuotetta nopeasti.

Liiallista työn johtamista ja suunnittelua pitää siis välttää luomalla yhteiseen tavoitteeseen tähtääviä itsenäisiä tiimejä, jotka toimittavat valmiita tuloksia usein, nopeasti ja laadukkaasti.

Scrum Tiimien pysyvyydestä on hyötyä, mutta kasvavassa organisaatiossa tiimit saavat uusia jäseniä, jakautuvat ja saavat uusia tavoitteita edellisten tultua valmiiksi.

Yhteenveto

Organisaation kasvattaminen ja tehokkuus kuuluu Scrum Masterin vastuualueelle. Ihmiset kaipaavat uusia haasteita ja organisaatiot haluavat kasvaa kooltaan ja liikevaihdoltaan asiakkaidensa myötä. Ihmiset ja heidän vuorovaikutuksensa ovat kriittinen menestystekijä yritysten kannattavassa kasvussa.

Epävarmuudessa viihtyvä, oppiva ja joustava organisaatio voi olla todellisuutta, kun Scrum Master luo ympäristön, jossa halutaan ja voidaan menestyä ja kasvaa.

Ketterä tiimi on huippuosaajien joukko, joka pysyy motivoituneena, kun he saavat aika ajoin uusia haasteita. Luodaan uusia tiimejä. Henkilöstö, ajattelutavat ja toiminta muuttuvat. Syntyy uudenlaisia urapolkuja.

Lähteitä:

  1. Scrumalliance.org
  2. Carol Dweck: Kasvun ajattelutapa
  3. Innovaattorin dilemma https://en.wikipedia.org/wiki/The_Innovator%27s_Dilemma
  4. Great Workplace https://www.michaelburchell.com/books

Ket­te­ryys­kou­lu­tuk­sia:

Haluatko saada tietoa alan kuulumisista, tulevista webinaareistamme ja asiantuntijoiden kirjoittamista blogeista? Tilaa uutiskirjeemme. Voit valita kirjeen kiinnostuksesi mukaan ja saat kirjeen kerran kuukaudessa.

About author:

Pentti Virtanen

Pentti on koulutukseltaan filosofian tohtori ja Certified Scrum Trainer. Hänen erityisalueenaan on toiminnan kehittäminen erityisesti ketterillä Lean- ja Scrum-ajattelumalleilla.

Pentin pitkä ja monipuoleinen työkokemus sisältää mm. käytännön projektijohtamista suuryhtiössa ja IT start-upin kasvutarinan 15 henkilöstä 500 henkilöön. Pentin tilaisuuksissa yhdistyvät vahva teoreettinen tausta ja opettavat tarinat hänen käytännön kokemuksistaan.

Tags

Scrum Ketteryys Scrum Master