SAFe 6.0 – viisi näkyvintä muutosta 

Published 3.4.2023
Reading time approx 3 min
Ryhmä safe-osaajia

Scaled Agile Framework eli tutummin SAFe, on päivittynyt maaliskuussa 2023 versioon 6.0 ja vahvistanut kyvykkyyksiään liiketoiminnan ketteryyden mahdollistajana. Tässä blogissa käymme läpi viisi näkyvintä asiaa, joita uusi versio toi tullessaan. 

Kuva: Uuden SAFe 6.0 -version iso kuva. 

Päivitetty perusta

SAFen edellinen versio kirkasti arvon ympärille organisoitumisen tärkeyttä. Nyt arvojen ja periaatteiden perustaa on vahvistettu jatkuvan oppimisen kulttuurin sekä Leanin periaatteiden tärkeyden osalta. Jos halutaan SAFesta onnistunut ketteryyden mahdollistaja myös pitkällä aikavälillä, tarvitaan ketterien periaatteiden ja aidon ketterän johtajuuden seuraksi myös jatkuvasti oppiva kulttuuri ja Leanin periaatteiden sisäistämistä. Tästä johtuen SAFe 6.0 on päivittänyt Lean-Agile ajattelutapaa, ydinarvojaan sekä kirkastanut arvon virtauksen tärkeyttä uudelleennimetyssä periaatteessaan: #6 Mahdollista arvon häiriötön virtaus

Arvovirrat liiketoiminnan ketteryyden mahdollistajana

Arvovirrat ovat olleet SAFessa mukana jo aiemmissa versioissa, sillä organisaatioiden kehittyessä ja kasvaessa ketterämmiksi kaikki lähtee arvon ja arvovirtojen tunnistamisesta. SAFe 6.0 onkin parantanut arvovirtojen näkyvyyttä isossa kuvassa sekä kirkastanut sen roolia liiketoiminnan ketteryyden mahdollistajana ja tärkeyttä organisaatioiden ja julkishallinnon operatiiviselle toiminnalle. 

Arvon ja työn virtauksen tärkeys

Edellä oli jo kuvattuna Lean-ajattelumallin vahvistaminen SAFen perustaan, kuin myös arvovirtojen tärkeyden kirkastaminen. Leanin periaatteet näkyvät kuitenkin myös yhdessä ehkä SAFe 6.0:n suurimmassa teemassa: Arvon virtauksen mahdollistamisessa. Sen lisäksi, että perustassa kirkastettiin SAFen omaa kuudetta periaatetta, on uudistetussa isossa kuvassa nostettu selkeästi esiin virtauksen tärkeys kaikilla tekemisen tasoilla. Miten arvo virtaa asiakkaan polussa läpi arvovirran? Miten arvon kehittäminen eli itse työ virtaa läpi ketterien julkaisujunien ja tiimien? Miten operatiivisesti tärkeät isot kokonaisuudet edistyvät ja virtaavat Portfoliotasolla? Kaikissa näissä on tavoitteena luoda kitkaton arvontuotto, minkä vuoksi jokaisen SAFen viitekehyksessä toimivan on aktiivisesti tehtävä työtä arvontuoton virtauksen hidasteiden poistamiseksi. 

Ei enää Program-termiä

Ehkä merkitykseltään vähäisin muutos ketteryyden näkökulmasta, mutta yksi suurimmista totuteltavista asioista erityisesti SAFen kanssa pitkään työskennelleille: Program-termin poistuminen. Edellisessä SAFen versiossa poistettiin viitekehyksessä siihen asti olleet erilliset hanke- ja tiimitasot, sillä kumpikin olivat olennainen osa SAFea eikä toista ollut ilman toista. Viitekehykseen jäi tuolloin kuitenkin paljon termejä käyttöön, joissa Program-sana oli edelleen mukana. Nyt tasojen yhdistämisestä alkanut muutos on viety SAFe 6.0:ssa päätökseen ja viitekehyksessä ei puhuta enää hankkeen kehitysjonosta, hankkeen inkrementistä tai sertifioidusta SAFe hankkeen konsultista, vaan junan kehitysjonosta, suunnittelusyklistä sekä SAFe käytäntöjen konsultista. 

Tekoäly, data ja pilvipalvelut mahdollistajana

Hyvä tiedonhallinta ja laadukas data on noussut tiedon määrän kasvaessa yhä tärkeämpään rooliin. Samoin pilvipalveluiden käyttö on lisääntynyt niin ketterässä kehittämisessä, kuin modernien dataratkaisujen kehittämisessä. Näiden lisäksi keskustelu tekoälystä on lisääntynyt dramaattisesti erityisesti ChatGPT:n myötä. SAFe 6.0:ssa nämä on ymmärretty ketteryyden ja liiketoiminnan tavoitteiden mahdollistajana. Uudessa versiossa onkin mukana niin tekoäly ja Big Data, kuin pilvipalvelut osana DevOps-kehittämistä. 

Katso myös maksuton webinaari The new SAFe 6 – what changes? ja kuule mitä uutta ja mitä tuttua löytyy ketteryyden skaalauksen suosituimman viitekehyksen uusimmasta versiosta!

Kou­lu­tus­ta ket­te­ryy­teen

About author:

Tuuli Pesonen
Senior Consultant

Tags

SAFe