GO! = guaranteed availability

All GO! -courses

SAFe Product Owner/Product Manager with POPM Certification

This SAFe Product Owner/Product Manager (POPM) training gives you an overview of the Scaled Agile Framework® (SAFe®), the Lean-Agile mindset, and an understanding of how the ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days6.4.2020
1195 €OR
2 education card days
GO!Guaranteed!

Tilaajana tietojärjestelmäprojektin hankinnassa

Koulutuksessa pureudutaan tietojärjestelmäprojekteihin erityisesti tilaajan näkökulmasta. Koulutuksessa avataan käytännön esimerkein tilanteita, joissa tilaajan ja toimittajan näkökulmat eroavat vahvasti toisistaan tai joissa usein ajaudutaan ongelmiin tilaajan ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day6.4.2020
850 €OR
1 education card day
GO!Guaranteed!

Projektityön perusteet

Saat perusteorian ja käytännön esimerkkien avulla kokonaiskuvan projektityön menetelmistä sekä parhaista käytännöistä. Koulutus korostaa tehokkaan viestinnän merkitystä ja painottaa projekteihin osallistuvien henkilöiden vaikutusta tehtävän onnistumiseen. Projektityön ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day6.4.2020
850 €OR
1 education card day
GO!Guaranteed!

Certified ScrumMaster (CSM)

Certified ScrumMaster koulutus on 2-päiväinen työpaja, joka esittelee ketteryyden (agile) käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja ScrumMastereita (CSM). Scrum on iteratiivinen ja inkrementaalinen ajattelukehys ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days6.4.2020
4.5.2020
8.6.2020
1550 €OR
2 education card days
GO!Guaranteed!

PMP Certification Preparation Training in English

The objective of this training is to prepare PMP qualified candidates for the PMP certification exam. This training program offers significant and indispensable support on ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days8.4.2020
1990 €OR
4 education card days
GO!Guaranteed!

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Koulutuksessa opit Microsoft Azure -pilvipalvelun perusteet. Se valmentaa Microsoftin viralliseen sertifiointitestiin AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals. Koulutus tarjoaa hyvät pohjatiedot muihin Microsoft Azure -sertifiointikoulutuksiin. Se ei kuitenkaan ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day8.4.2020
800 €OR
1 SA-voucher /
1 education card day
GO!Guaranteed!

InDesign-peruskurssi

Taitto-ohjelmien hallitsemisesta on tullut kiinteä osa myös markkinointi- ja viestintäammattilaisen arkipäivää. Osaatko sinä hyödyntää InDesignia täysipainoisesti työssäsi? Kahden päivän intensiivikurssilla opit tarvittavat perusasiat InDesignista ja saat ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days15.4.2020
940 €
GO!Guaranteed!

SQL tutuksi

Koulutuksessa käydään läpi perustiedot SQL-kielestä ja opit käyttämään SQL Management Studiota. Koulutuksen jälkeen osaat luoda yleisimmin käytettäviä kyselyitä yhteen tauluun. Jos tarvitset työssäsi monipuolisempaa SQL-kielen osaamista, suosittelemme tarjonnassamme ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day15.4.2020
940 €OR
1 education card day
GO!Guaranteed!

Microsoft SQL-kieli (20761)

SQL (Structured Query Language) on standardoitu relaatiotietokantojen kyselykieli, jota käytetään tietokannassa olevien tietojen hakuun sekä tietosisällön ja –rakenteiden muokkaamiseen. Koulutuksessa käymme läpi SQL-kielen piirteet Microsoft SQL Server ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days15.4.2020
1990 €OR
5 SA-vouchers /
3 education card days
GO!Guaranteed!

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Certified Scrum Product Owner koulutus on 2-päiväinen työpaja, joka esittelee ketteryyden käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja Scrum tuoteomistajia (CSPO). Scrum tuoteomistajat ovat vastuussa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days16.4.2020
1550 €OR
2 education card days
GO!Guaranteed!

Leading SAFe 5 with SA certification

During this two-day course, attendees gain the knowledge necessary to lead a Lean-Agile enterprise by the Scaled Agile Framework® (SAFe®) and its underlying principles derived from Lean, ...
Göteborg Classroom
2 days16.4.2020
20450 kr
GO!Guaranteed!

TOGAF 9 Training: Foundation

Koulutuksessa opit maailman yleisimmin käytetyn yritysarkkitehtuuriviitekehyksen, TOGAF® standardin. Kurssista saat TOGAF® 9 Foundation (level 1) -sertifikaatin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja valmiudet. TOGAF viitekehyksen eri versioihin on ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days20.4.2020
13.5.2020
10.6.2020
2390 €OR
4 education card days
GO!Guaranteed!

ITIL® 4 Foundation in English

ITIL® is the most widely accepted approach to IT service management in the world. ITIL helps individuals and organizations use IT to realize business change, ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days20.4.2020
1550 €OR
2 education card days
GO!Guaranteed!

Devops for IT Professionals

This is an introductory course to Devops with a hands-on component featuring practical exercises about every major component of Devops. Devops is a cohesive, widely ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days20.4.2020
1990 €OR
3 education card days
GO!Guaranteed!

Devops Specialist Training

This is an intensive introductory course to Devops with an extensive hands-on component featuring practical exercises about every major component of Devops. Devops is a ...
Helsinki Classroom
Remote
5 days20.4.2020
3300 €OR
5 education card days
GO!Guaranteed!

IT-sopimukset (IT2018)

IT-sopimukset on kattava ja käytännönläheinen koulutus IT-alan sopimusehdoista (IT2018) ja IT-sopimuksen tekemiseen liittyvistä käytännön näkökohdista. IT2018-sopimusehdot -kurssin tavoite on, että IT sopimuksen valmistelija tunnistaa jo ennalta ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day20.4.2020
850 €OR
1 education card day
GO!Guaranteed!

MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security

Onko työtehtäväsi hallita ja ylläpitää identiteettejä ja palveluita Microsoft 365 ympäristössä? Tämä koulutus on osa kurssikokonaisuuksia, jotka valmentavat roolipohjaisesti IT-alan ammattilaista kohti tätä työroolia sekä Microsoft ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days22.4.2020
1800 €OR
5 SA-vouchers /
3 education card days
GO!Guaranteed!

ISTQB Sertifioitu testaaja - perustaso

Koulutuksessa opit ohjelmistotestauksen suomenkielisen perusterminologian ja saat valmiudet käyttää eri testaustekniikoita käytännön testausprojekteissa. Kurssin avulla hallitset testausprosessin, standardit sekä käytössä olevien työkalujen perusasiat. Koulutus valmistaa ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days22.4.2020
10.6.2020
1990 €OR
3 education card days
GO!Guaranteed!

Developing SQL Data Models (20768)

Koulutuksessa käymme läpi monidimensioisen tietokannan toteutuksen SQL Server Analysis Services (SSAS) avulla. Lisäksi opimme luomaan SSAS:llä analyysiin käytettävän semanttisen tietomallin.
Helsinki Classroom
Remote
2 days23.4.2020
1550 €OR
3 education card days
GO!Guaranteed!

Excel intensiivikurssi

Oletko itseoppinut Excelin käyttäjä mutta tarvitset nopeaa peruskurssia täyttämään aukkoja ja tehostamaan Excel-työskentelyä? Tai oletko joskus käynyt peruskurssin mutta et ole juurikaan käyttänyt ohjelmaa ja ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day4.5.2020
790 €OR
1 education card day
GO!Guaranteed!

ITIL® 4 Foundation

ITIL® 4 Foundation valmentaa ITILin uusimpaan versioon. Koulutuksessa käyt läpi koko ITIL sisällön kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti. ITIL-kurssin jälkeen sinulla on perustason ymmärrys keskeisistä ITIL-käsitteistä. Koulutus ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days20.4.2020
4.5.2020
25.6.2020
1550 €OR
2 education card days
GO!Guaranteed!

Access perusteet

Koulutuksessa käymme läpi Access-tietokannan perusteita. Koulutuksen jälkeen osaat luoda uusia Access-sovelluksia tai käsitellä jo olemassa olevia sovelluksia.
Helsinki Classroom
Remote
2 days6.5.2020
1190 €OR
2 education card days
GO!Guaranteed!

Ketterä johtajuus - agile leadership

Koulutuksessa opit ketterän ja Lean johtajuuden keskeiset periaatteet. Ketterä johtajuus -koulutuksen jälkeen osaat soveltaa ketterää ja Lean johtajuutta omassa työssäsi. Ketterän ohjelmistotuotannon (Agile software development) ja ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days7.5.2020
1550 €OR
2 education card days
GO!Guaranteed!

Adobe InDesign -jatkokurssi

Adobe InDesign on yksi suunnittelu- ja julkaisutyön peruskivistä. Keskeisenä työkaluna ohjelman tehokas hallinta on tärkeää ammittitaidon kannalta. Vaikka InDesignin peruskäyttö onkin helppo oppia, sormi saattaa ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days19.5.2020
990 €
GO!Guaranteed!

Robot Framework jatkokurssi

Kurssin jälkeen ymmärrät miten voit Python-kieltä käyttäen luoda omia kirjastoja tai laajentaa olemassa olevia. Kurssin jälkeen ymmärrät mm. miten minimoit ylläpidon, dokumentoinnin luomisen ja muuttujien ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days19.5.2020
1550 €OR
2 education card days
GO!Guaranteed!

ITIL 4 Managing Professional Transition Module

The ITIL 4 Managing Professional Transition module (ITIL 4 MPTM) is designed to allow ITIL Experts or ITIL v3 candidates who have already invested to ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days25.5.2020
2340 €OR
4 education card days
GO!Guaranteed!

Pilviarkkitehtuurin suunnittelu

Opit pilvipohjaisen arkkitehtuurisuunnittelun perusperiaatteet ja pilvipalveluiden huomioimisen omassa työssäsi. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat muodostuneet yleiseksi tavaksi rakentaa järjestelmiä. Uudet ratkaisut uudistavat arkkitehtuurisuunnittelun perusteita ja edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja.
Helsinki Classroom
Remote
1 day25.5.2020
850 €OR
1 education card day
GO!Guaranteed!

Lean IT Foundation

Lean IT on tapa muuttaa organisaatio asiakaslähtöiseksi ja tehokkaaksi. Lean IT Foundation -koulutuksemme kattaa kaikki tarvittavat elementit Lean IT:n käytäntöön viemiseksi. Lean IT -koulutuksen aikana opit ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days28.5.2020
1550 €OR
2 education card days
GO!Guaranteed!

TOGAF 9 Training: Certified

TOGAF® 9 Certified kurssin jälkeen tunnet syvällisesti yritysarkkitehtuurin suunnittelun avainkohdat sekä sen, kuinka suunnittelu tehdään TOGAF viitekehyksen avulla. TOGAF Certified kurssi on TOGAF Foundation kurssin jatkokoulutus.  Tämä ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days1.6.2020
2490 €OR
4 education card days
GO!Guaranteed!

ETK - Esimiestaidot käyttöön

Remote – osallistu etäyhteydellä! Konkreettisia taitoja päivittäiseen esimiestyöhön ja hyvään johtamiseen sekä vuorovaikutukseen. Uusia näkökulmia ja työkaluja sekä innostusta ja motivaatiota esimiestyön jatkuvaan kehittämiseen.
Tampere
Helsinki Classroom
5 days2.6.2020
29.9.2020
3690 €
GO!Guaranteed!

COBIT5 ® Foundation

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka IT:n ja liiketoiminnan yhteneväisiä tavoitteita voidaan mitata, johtaa ja varmentaa hyvän hallintotavan mukaisesti. Koulutuksen käytyäsi osaat soveltaa COBIT 5 -viitekehyksen periaatteita koko ketjuun liiketoimintatavoitteista ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days4.6.2020
1550 €OR
2 education card days
GO!Guaranteed!

Testauksen valmennusohjelma

Testauksen valmennusohjelma opettaa sinut suunnittelemaan testausta ja testitapauksia sekä miten ottaa testaus huomioon ohjelmistokehitysprosessin eri vaiheissa sopimuksen teosta projektin päättämiseen ja ylläpitovaiheeseen. Koulutuksessa käydään läpi kaikki ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days8.6.2020
1550 €OR
2 education card days
GO!Guaranteed!

Visio peruskurssi - prosessien dokumentointi

Visio koulutuksessa käymme läpi, kuinka laadit ohjelmalla prosessikaavion ja muokkaat valmiita piirroksia. Koulutuksen jälkeen tunnet ohjelman mahdollisuudet, käyttötavat ja hallitset kaavioiden luomiseen liittyvät parhaat käytännöt ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day10.6.2020
790 €OR
1 education card day
GO!Guaranteed!

Visio jatkokurssi - mallit ja raportointi

Koulutuksessa käymme läpi, kuinka tuotat Vision viimeisteltyjä mallipohjia käyttäen mm. teemoja ja tasoja ja osaat hyödyntää malleissa ohjelman tarjoamia automaattisia raportointiin liittyviä toimintoja ja ominaisuuksia. ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day23.6.2020
790 €OR
1 education card day
GO!Guaranteed!