Ota yhteyttä

Myyntipalvelu

Myynti

010 4321 001 Ota yhteyttä

Kesto: 1 päivä
Veroton hinta (+ alv 24 %): 850 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi, ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti

Paikka ja päiväys

Helsinki
9.10
Finnish Finnish
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Kanban käytännössä

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti Kanbanin käyttö päivittäisessä tiimityössä. Kanban käytännössä -kurssiin osallistuneet osaavat luoda ja käyttää työhönsä sopivia Kanban-tauluja.

Kanban on leanin mukainen työväline, jolla visualisoidaan ja hallitaan työjonoja. Kanban havainnollistaa mitä tehtäviä on työn alla, mikä estää tehtävien etenemistä ja paljonko aloittamattomia tehtäviä on jonossa. Näin pystyt hahmottamaan tämän hetkisen tilanteen helposti kokonaisuutena ja puuttumaan mahdollisiin ongelmakohtiin.

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat hyödyntää Kanban-menetelmää tehostamaan tiimityöskentelyä. Kanban-koulutus sopii hyvin esimerkiksi projektipäälliköille, tuotepäälliköille, ScrumMastereille - ideaalitapauksessa osallistujina ovat kaikki tiimin jäsenet.

Esitiedot

Kanban käytännössä -koulutus keskittyy nimensä mukaisesti Kanbanin käyttöön päivittäisessä tiimityössä. Koska Kanban on leanin mukainen työkalu, edellyttää tähän koulukseen osallistuminen vähintään perusosaamista lean toimintatavasta.

The description of this Kanban training is available also in English, click here.

Kanban menetelmänä yhdistetään usein ohjelmistokehitykseen, ja paljon sitä IT-alalla hyödynnetään esim. tukipalveluiden hallinnassa, mutta lähtökohta Kanbanille on fyysisen tuotannon puolelta (kts. Kanbanin lyhyt historia wikipediassa.) Kanbania voi siis perustellusti pitää toimialariippumattomana. Nykyisin sitä käytetään tuottavuuden parantamiseen hyvin erilaisissa ja eri aiheisissa tiimeissä.

Hyödyt Kanban-koulutuksesta:

 • osaat tuoda Kanbanin osaksi päivittäistä työtä
 • nykyisen toimintatavan visualisoinnin kautta pystyt parantamaan kohdennetusti toimintaa
 • osaat paremmin ennakoida, jakaa ja jaksottaa töitä
 • kriittisten päätösten teko on oikea-aikaisempaa 
 • saat työn pullonkaulat ja esteet visuaalisesti näkyville
 • tiedonkulku ja läpinäkyvyys tiimissä paranee

Sisältö Kanban koulutuksessa

Arvoketju, joka tuottaa asiakasarvon

 • Arvoketjun muodostaminen 
 • Työpaja: Oman arvoketjun muodostaminen
 • Kanban-taulun muodostaminen arvoketjun pohjalta
 • Työpaja: Oman Kanban-taulun muodostaminen

Hukka ja pullonkaulat

 • Arvoketjun optimointi, hukan tunnistaminen
 • Pullonkaulat, kuormituksen tasaaminen
 • Työn rajaaminen kapasiteettiin

Kanban-taulun käyttö

 • Jonoteoria, Lean pull, Work In Process (WIP)
 • Roolit: kuka tekee mitäkin 
 • Työpaja: Kanban-taulun simuloitu käyttö

Palvelutasosopimukset (SLA) Kanbanin käytössä

 • Mittarit ja palvelutason hallinta
 • Kanban-taulun mitoittaminen ja priorisointi 
 • Työpaja: Oman Kanban-taulun mitoittaminen ja priorisointi

Laatu - tavoitteena täydellisyys

 • Laatuajattelu, virheiden estäminen 
 • Jatkuva parantaminen
 • Palaute, variaatio, WIP, pullonkaulat, kategoriat
 • Työpaja: Kanban-simulaatio jatkuu

Ihmiset ja organisaatio

 • Huipputiimit, työtilat, kannusteet, kumppanuudet, yrityskulttuuri
 • Näkyvyys organisaation kehittäjänä
 • Tarvittavat palaverit
 • Kanban taulun hallintaan liittyvät kokoukset 
 • Työpaja: Kanban-taulun hallinnasta sopiminen
 • Monimutkaisemmat Kanban-taulut
 • Eskaloinnit, pysähtyneet työt, erikoistilanteet

Yhteenveto Kanbanin käytöstä

 • Loppukeskustelu

Kanban-koulutuksen aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9:00 ja päättyy klo 16:30.
Aamukahvia tarjolla klo 8:30 alkaen.