Saavutettavuus

Sähköisten palvelujen saavutettavuus on noussut entistäkin tärkeämmäksi EU:n saavutettavuusdirektiivin tultua voimaan joulukuussa 2016. Direktiivi velvoittaa julkista sektoria tekemään verkkopalveluista, intra- ja extraneteistä sekä mobiilisovelluksista saavutettavia. Huomioimalla saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä edistäviä tekijöitä myös yksityisellä sektorilla pystytään tavoittamaan laajempia ja kokonaan uusia asiakasryhmiä. Saavutettavuutta koskeva lainsäädäntö on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä ja astuu suunnitelmien mukaan voimaan loppuvuodesta 2018.

Valikoimistamme löydät koulutusta saavutettavuuden varmistamiseen perusteista mobiilisovelluskehitykseen.

Saavutettavuuskoulutukset toteuttaa Annanpura Oy. Annanpura on Näkövammaisten liiton
omistama sähköisten palvelujen saavutettavuuden kehittämisen, testaamisen ja kouluttamisen asiantuntija.

Saavutettavuuskoulutukset pidetään Annanpuran tiloissa: Iiris-keskus, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Koulutukset: Saavutettavuus

Johdatus saavutettavuuteen

Uusi
Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 6.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
6.11

Koulutuspäivä tarjoaa monipuolisesti ja käytännönläheisesti tietoa sähköisten palvelujen ja järjestelmien saavutettavuudesta. Lainsäädännöllisten ja teknisten vaatimuksien ohella keskiössä on erityisryhmien käyttökokemus, jonka käytännön havainnollistaminen auttaa ymmärtämään saavutettavuuden merkityksen selkeämmin kuin vain käymällä läpi erilaisia standardeja ja tarkistuslistoja.

Koulutuksen ansiosta osallistujille syntyy laaja näkemys saavutettavuuden huomioimisesta sähköisten palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa osana palvelun kehitysprosessia.

Lue lisää

Saavutettavuuden perusteet

Uusi
Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 11.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
11.12

Koulutuspäivä tarjoaa monipuolisesti ja käytännönläheisesti tietoa sähköisten palvelujen ja järjestelmien saavutettavuudesta. Lainsäädännöllisten ja teknisten vaatimuksien ohella keskiössä on erityisryhmien käyttökokemus, jonka käytännön havainnollistaminen auttaa ymmärtämään saavutettavuuden merkityksen selkeämmin kuin vain käymällä läpi erilaisia standardeja ja tarkistuslistoja.

Koulutuksen ansiosta osallistujille syntyy laaja näkemys saavutettavuuden huomioimisesta sähköisten palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa osana palvelun kehitysprosessia.

Lue lisää

Saavutettavien verkkopalveluiden tuottaminen

Uusi
Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.10

Koulutuksessa perehdytään saavutettavien verkkopalvelujen tuottamiseen kehittäjien näkökulmasta. Aiheina ovat saavutettavuuden huomioiminen suunnittelussa, saavutettavien ratkaisujen toteuttaminen ja palvelun saavutettavuuden testaus.

Koulutuksen tavoitteena on syventää kehittäjien, suunnittelijoiden, projektipäälliköiden ja testaajien kykyjä toteuttaa moderneja, saavutettavuusvaatimukset huomioivia palveluja. Teknisten kysymysten ohella tarkastelun kohteena ovat myös erilaiset käyttökokemukset sekä saavutettavuuslainsäädäntö, joka ohjaa yhä enemmän tuottavallakin tasolla tehtäviä ratkaisuja.

Lue lisää

Mobiilisovelluskehittäjän saavutettavuuskoulutus

Uusi
Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 13.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
13.11

Koulutuksessa käydään läpi keskeiset mobiilisovellusten saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät käyttöliittymien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä testauksessa.

Koulutuksen tavoitteena on syventää kehittäjien ja suunnittelijoiden ymmärrystä sovellusten ja mobiililaitteiden erilaisista käyttökokemuksista ja tarjota menetelmiä sovellusten saavutettavuuden huomiointiin kehitysvaiheessa ja varmistamiseen testauksessa.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.