Ota yhteyttä

Myyntipalvelu

Myynti

010 4321 001 Ota yhteyttä

Kesto: 3 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 990 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi, ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti

Paikka ja päiväys

Helsinki
9.9 – 11.9
Finnish Finnish
Ilmoittaudu
2.10 – 4.10
Finnish Finnish
Ilmoittaudu
6.11 – 8.11
Finnish Finnish
Ilmoittaudu
16.12 – 18.12
Finnish Finnish
Ilmoittaudu
Tampere
19.8 – 21.8
Finnish Finnish
Ilmoittaudu
Oulu
25.11 – 27.11
Finnish Finnish
Ilmoittaudu
Online
i Lue lisää

Osallistu koulutukseen kotoa tai työpaikaltasi

9.9 – 11.9
Finnish Finnish
Ilmoittaudu
2.10 – 4.10
Finnish Finnish
Ilmoittaudu
6.11 – 8.11
Finnish Finnish
Ilmoittaudu
16.12 – 18.12
Finnish Finnish
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektinhallinnan menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet.

Kohderyhmä

Tämän koulutuksen kohderyhmänä ovat tietojärjestelmäprojektien johtamiseen, suunnitteluun ja määrittelyyn osallistuvat henkilöt. Jos toimit tilaajana tietojärjestelmäprojektissa, katso myös koulutuksemme Tilaajana tietojärjestelmäprojektin hankinnassa.

Muiden kuin IT-projektien projektipäälliköille suosittelemme Projektipäällikön keskeiset taidot koulutusta.

Esitiedot

Koulutus ei edellytä aikaisempaa projektikokemusta, mutta asioiden omaksumista aiempi projektityökokemus helpottaa. Osallistujiksi sopivat myös kokeneet projektipäälliköt, jotka haluavat tehostaa projektin toteuttamistapojaan.

The training description of IT Project Planning and Execution is available also in English, click here.

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti -koulutuksessa paneudutaan projektin suunnittelun ja läpiviennin menetelmiin. Koulutuksessa perehdytään projektinhallinnan perusasioihin toimialariippumattomasti. Tietojärjestelmäprojektien erityispiirteitä käsitellään ryhmätöiden, esimerkkiprojektien ja keskustelujen avulla.

Koulutus antaa valmiudet projektien onnistuneeseen läpivientiin. Osallistujat osaavat koulutuksen jälkeen projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset menetelmät sekä tuntevat tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet. Osallistuja voi koulutuksessa halutessaan käsitellä omaa alkavaa/käynnissä olevaa projektiaan casena ja siten saada lisää konkreettista hyötyä omaan työhönsä.

Sisältö tietojärjestelmäprojektikoulutuksessa

1. päivä: Kokonaisuuden suunnittelu tietojärjestelmäprojektiin

 • Liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyö
 • Tietohallintojohtajan rooli
 • Johdanto projektityöhön
  • Projektityöhön liittyviä käsitteitä
 • Projektin esiselvitys
  • Ryhmätyö: Case-projektien lähtötilanteen analysointi
 • Projektin valmistelu ja kokonaisvaltainen suunnittelu
 • Projektin suunnittelu
  • Ryhmätyö: Case-projektien sidosryhmäanalyysi
 • Vaatimusmäärittely
 • IT-projektien erityispiirteitä
 • IT-projektien sudenkuoppia
 • Ohjelmistotuotantomalleja

2. päivä: Tietojärjestelmä projektin yksityiskohtainen suunnittelu ja läpivienti

Suunnittelu

 • Projektin osittaminen
 • Laatuajattelu projektissa
 • Perusteita
 • Aikataulutus
 • Toimintaverkkotekniikka
 • Työmääräarviointi
 • Ryhmätyö: Case-projektien työn ositus, vaiheistus ja välitavoitteet

Riskienhallinta

 • Esimerkkejä vaiheittain
 • Ryhmätyö: Case-projektien tehtävien suunnittelu

Projektinhallinnan ohjelmistot
Testaus

 • Testausprosessi
 • Testaustasot ja V-malli
 • Ei-toiminnallinen testaus
 • Organisaatio

3. päivä: Tietojärjestelmäprojektin johtaminen ja ohjaus

Muutosjohtaminen projektissa

 • Ryhmätyö: Case-projektien viestintäsuunnitelma

Projektin organisointi

 • Pääperiaatteita

Projektin organisointi

 • Projektipäällikön rooli ja osaamisalueet
 • Projektitiimin roolit ja osaamisalueet
 • Ryhmätyö: Case-projektien organisointi: osaamis- ja vastuumatriisit

Ihmisten johtaminen projekteissa
Projektin seuranta ja ohjaus

 • Tuloksen arvo –menetelmä

Projektiviestintä
Muutoshallinta projektissa
Laadunvarmistus
Projektin päättäminen

Aikataulu IT-projektikoulutukselle

1. ja 2. koulutuspäivä klo 9:00-16:30 ja 3. päivä klo 9:00-16:00. Aamukahvia tarjolla klo 8:30 alkaen.

Koulutuskortti tietojärjestelmäprojektikoulutuksessa

Koulutuskortilla maksavilta veloitus on 4 koulutuskorttipäivää.