EtusivuMarkkinoinnin työkalutGoogle Analytics 4 -perusteet

Google Analytics 4 -perusteet

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_full

Verkkoanalytiikka pystyy tarjoamaan vastauksia verkkosivuston kysymyksiin. Kun mittaa verkkosivustolta relevantteja asioita, auttaa kerätty data saamaan tietoa sen hetkisestä tilanteesta sekä tarjoamaan oivalluksia ongelmien tunnistamisessa sekä niiden ratkaisemisessa. 

Uuden sukupolven Google Analytics 4, eli GA4, mukautuu sen käyttäjän tarpeisiin aiempia versioita monipuolisemmin. Google Analytics 4:llä pystyt mittaamaan verkkosivustoasi, sovellustasi tai molempia. 

Suositun verkkoanalytiikan 4. versio verrattuna aiempaan versioon toimintalogiikaltaan mukautuu paremmin monikanavaiseen seurantaan ja tämänhetkiseen verkkokäyttäytymiseen. 


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

1 päivä


Hinta

790 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat ymmärtää Google Analytics 4:n seurantaa ja sen roolia markkinoinnin sekä mainonnan mittaamisessa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kuvata selkeästi verkkoanalytiikan hyödyntäminen Google Analytics 4:llä. Osallistujat ymmärtävät koulutuksen jälkeen työkalun toimintalogiikan sekä sen tarjoamat mahdollisuudet verkkosivuston seurantaan ja sitä kautta myös koko liiketoiminnan mittaamiseen.

Esitiedot

Koulutukseen ei ole esitietovaatimuksia. Ymmärrys verkkosivustojen toimivuudesta on hyödyksi.

Kurssin sisältö

Google Analyticsin toimintalogiikka 

 • Verkkoanalytiikan tarjoamat mahdollisuudet ja kerätyn tiedon hyödyntäminen 
 • Miten Google Analytics 4 kerää tietoa 
 • Toimintalogiikan eroavaisuudet verrattuna Universal Analyticsiin 
 • Tapahtumien luomat mahdollisuudet seurannassa  

Google Analyticsin tilirakenne ja käyttöönotto 

 • Tilin luonti ja seurannan asennus 
 • Mittauskokonaisuuden asetukset 
 • Sisäisen liikenteen suodatus 
 • Tapahtumat ja konversiotapahtumien hyödyntäminen 

Raporttien lukeminen 

 • Käyttöliittymän ominaisuudet
 • Yleiskatsaus-raportit, ulottuvuuksien hyödyntäminen, ajanjakson määrittäminen
 • Segmentointi datan vertailulla 
 • Yleisöjen hyödyntäminen tiedon segmentoinnissa

Käyttäjä-raportit 

 • Yleisötietojen kerääminen käyttäytymisen, laitteen ja henkilön verkon avulla

Elinkaari-raportit 

 • Millaisiin kysymyksiin raportit antavat vastauksia 
 • Hankinnan mittaaminen 
 • Google Ads -mainonnan tietojen seuraaminen Analyticsissä
 • Aktivointi-raportit ja niiden eroavaisuudet verrattuna UA:han 
 • Kampanjoiden seuraaminen ja UTM-parametrien hyödyntäminen liikenteen seurannassa 

Konversioiden seuraaminen 

 • Konversioiden eli sivuston tavoitteiden seuraaminen 
 • Verkkokaupan seuranta konversioseurannassa 
 • Attribuutiomallinnus 

Kartoitukset 

 • Kartoitustekniikat ja niiden eroavaisuudet 
 • Kartoituksien luominen ja muokkaaminen 

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30.