EtusivuProjektityöJulkisen sektorin tietojärjestelmä­hankinnat

Julkisen sektorin tietojärjestelmä­hankinnat

Joka neljäs tietojärjestelmän hankintaprojekti epäonnistuu – tällä kurssilla opit, kuinka vältät sen! Aikataulut venyvät, budjetit ylittyvät ja laadusta tai toimituksen laajuudesta tingitään. Syyt epäonnistumisille ovat moninaisia – tule kuulemaan vinkit siihen, miten saatte tietojärjestelmän hankinnan onnistuneesti maaliin.

Julkisen sektorin tietojärjestelmähankinnat -koulutuksessa käsitellään kattavasti koko julkisen sektorin tietojärjestelmähankinnan ja toimitusprojektin eri vaiheet, joista jokaiseen hankintalainsäädäntö vaikuttaa suuresti.

Huippukouluttaja perehdyttää sinut käytännön esimerkkien kautta hankinnan kohteen kuvaamisesta erilaisiin projekteihin ja niiden toteuttamiseen. Saat hyvät tärpit onnistuneelle hankintalain mukaiselle kilpailutukselle, molempia osapuolia hyödyttävälle sopimukselle, hankinnan ja projektin aikaisten pikatilanteiden hallintaan sekä hankinnan onnistumisen mittarointiin.


Paikka

Espoo


Koulutusmuoto

Classroom


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu julkishallinnon organisaatioissa toimiville tietojärjestelmähankintaan tai tietojärjestelmän käyttöönottoprojektiin osallistuville. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä ennakko-osaamista tai aiempaa kokemusta projekteista tai julkisista hankinnoista.

Tavoite

Tältä kurssilta saat:

 • TIETOA onnistuneen tietojärjestelmähankinnan hyvistä käytännöistä
 • NEUVOJA projektimenettelyn ja hankinnan kohteen valintaan
 • NÄKÖKULMIA tilaajan rooliin eri tyyppisissä projekteissa
 • VINKKEJÄ kilpailutukseen ja tilaajan tarpeet huomioivan sopimuksen laadintaan

Sisältö Julkisen sektorin tietojärjestelmä­hankinnat -kurssilla

Oletko matkalla Strömsöstä Siperiaan väärillä välineillä?

 • Tietojärjestelmän julkisen hankinnan haasteita tilaajan näkökulmasta
 • Hankinnan kohteen kuvaaminen
 • Millaisen vaiheistusmallin ja projektimenettelyn haluan projektiini vai onko sillä mitään väliä?

Tilaajana järeän mittakaavan tietojärjestelmähankinnassa

 • Järeän projektin elinkaari prosessina
 • Järeä projekti yleensä epäonnistuu, paitsi jos…
 • Mitä muuta minun tulisi tilaajana huomioida, jos olen hankkimassa järeän mittakaavan toimitusprojektia?

Ähkystä sulavaksi: näin onnistun tilaajana ketterässä projektissa

 • Scrumin määritelmät ja roolit
 • Sprintin aikaiset tapahtumat ja työkalut: sprintin suunnittelu, päivittäispalaveri (daily), katselmointi (review), retrospektiivi, kehitysjono (backlog), käyttäjätarina (user story)
 • Mitä minun tulisi tilaajana huomioida, jos olen hankkimassa ketterää toimitusprojektia?

Tilaajana SaaS-palvelun hankinnassa

 • Pilvipalvelut (SaaS, PaaS, IaaS) pähkinänkuoressa ja kokonaiskustannusten muodostuminen
 • SaaS-pilvipalvelun hyödyt suhteessa perinteiseen järjestelmähankintaan
 • SaaS-pilvipalvelun riskit ja hankinnan haasteet suhteessa perinteiseen järjestelmähankintaan
 • Mitä muuta minun tulisi tilaajana huomioida, jos olen hankkimassa SaaS-palvelua?

Kilpailutussuon yli niin, että heilahtaa! Näin luomme edellytyksiä onnistuneelle kilpailutukselle

 • Hankintalain määrittelemien hankintamenettelyiden valinta erityyppisiin projekteihin
 • Esimerkki yksittäisen hankintamenettelyn kulusta (tarkastelussa oleva hankintamenettely valitaan osallistujien enemmistöpäätöksen perusteella tai tutkitaan useampia)
 • Millaisia liitteitä kannattaa sisällyttää julkisen hankinnan tarjouspyyntöön eri tilanteissa
 • Tyypilliset virheet julkisen hankinnan kilpailutukseen liittyen (mm. poimintoja markkinaoikeuden päätöksistä)

Luottamus hyvä, mutta sopimus paras – vai sittenkin toisin päin?

 • Sopimukset ja toimitusprojektin johtaminen tilaajan näkökulmasta
 • Vinkit julkisen hankinnan valmistelijalle sopimuksia koskien
 • Vinkit tilaajalle ohjausryhmätyöskentelyyn
 • Vinkit tilaajan projektipäällikölle

Haasteellisia tilanteita julkisessa tietojärjestelmähankinnassa

 • Toimittajan hattu päässä tarjouspyyntöön vastaamisessa (toimittajan näkökulmia)
 • Hankintaan ja toimitusprojektiin liittyviä haasteita hankinnan ja projektin eri vaiheissa Case-tarkasteluna
 • Workshop: esimerkkien tarkastelu kilpailutusvaiheesta, sopimusneuvotteluista, ohjausryhmätyöskentelystä ja käyttöönottoon liittyen

Miten meni noin niin kuin omasta mielestä: miten mitataan tietojärjestelmän hankintaprojektin onnistumista?

 • Jatkoa case-esimerkeille
 • Esimerkkejä hankinnan ja projektin onnistumisen ja vaikuttavuuden mittareista

Mihin menet, julkinen tietojärjestelmähankinta?

 • Julkisten tietojärjestelmähankintojen tulevaisuus lähivuosina
 • Hankintalakia koskevat viimeisimmät muutokset ja muu julkishallinnon ohjeistus
 • Sähköisestä kilpailutushallinnasta hankintojen elinkaaren kokonaisvaltaiseen hallintaan
 • Yhteenveto päivästä ja koulutuksesta