EtusivuMobiilikehitysKotlin-ohjelmointi

Kotlin-ohjelmointi

Kotlin on JetBrainsin kehittämä moderni ohjelmointikieli, joka toimii Java Virtual Machine (JVM) -alustalla. Kotlinin ensisijainen tavoite on tarjota ilmaisuvoimaisempi, modernimpi ja turvallisempi tapa toteuttaa koodia JVM-alustalle.

Kotlinin opiskelu tarjoaa Java-kehittäjälle mahdollisuuden ottaa haltuun moderni kieli, joka tarjoaa useita parannuksia Javaan nähden.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu eri osa-alueiden Java-kehittäjille.

Esitiedot

Koulutukseen osallistujilta oletetaan vähintään ohjelmoinnin perusteiden hallinta ja olio-ohjelmoinnin käsitteiden ymmärtämistä jollain oliokielellä.

Kotlin-ohjelmointi – kurssin sisältö

Introduction to Kotlin

 • Why Kotlin?
 • Setting up the Kotlin development environment
 • Basic Kotlin syntax and "Hello, World!" program

Basic Kotlin Syntax

 • Variables and data types
 • Null safety features
 • Expressions and Statements
 • Control flow: if, when, loops

Functions in Kotlin

 • Declaring and calling functions
 • Default and named arguments
 • Extension functions
 • Lambda functions and higher-order functions

Classes and Objects

 • Defining classes and creating objects
 • Constructors and initializer blocks
 • Properties: getters and setters
 • Data classes and destructuring declarations

Inheritance and Interfaces

 • Kotlin's approach to inheritance
 • open, final, and override modifiers
 • Abstract classes and interfaces
 • Extension functions vs inheritance

Kotlin's Type System

 • Kotlin's type hierarchy
 • Safe casts and the is operator
 • Smart casts
 • Type aliases

Functional Programming in Kotlin

 • Collections: listOf, mapOf, setOf
 • Collection operators: filter, map, reduce, and more
 • Sequences for lazy computations

Exceptions and Error Handling

 • Kotlin's approach to exceptions
 • Try-catch expression
 • throw and Nothing type

Interoperability with Java

 • Calling Java code from Kotlin
 • Calling Kotlin code from Java
 • Annotation and keywords compatibility

Kotlin Coroutines

 • Introduction to asynchronous programming
 • Basic coroutines and their builders: launch, async, runBlocking
 • Channels and flows

Standard Library

 • Exploring the rich set of functions and utilities
 • String manipulation, file handling, date and time utilities

Best Practices and some advanced topics

 • Writing idiomatic Kotlin code
 • Tips for Java-to-Kotlin migration
 • Common pitfalls and how to avoid them
 • Kotlin Multiplatform, Kotlin/Native, Kotlin/JS