EtusivuProjektityöProjektchefens ABC

Projektchefens ABC

Denna utbildning är skräddarsydd för projektchefer. Vi erbjuder fungerande metoder och verktyg för att planera och genomföra projekt. Du erhåller nyttiga tips för att förbättra interaktionen inom projektgruppen samt utveckla kommunikationen med olika intressegrupper. Under utbildningen klargörs även de viktigaste rollerna och ansvarsområdena inom projektets organisation.

Projektchefens ABC – utbildningen redogör för de viktigaste uppgifterna och metoderna inom projektets livscykels olika faser (initiering, planering, genomförandet och avslutning). Utbildningen lämpar sig för allt projektarbete, oberoende av den sektor du representerar. I samband med utbildningen utförs grupparbeten kring utvalda case-projekt. Deltagarna ges möjlighet att arbeta med egna pågående projekt och utveckla dessa som en del av arbetet under kursen. Utbildningen erbjuder mycket möjligheter till diskussion och aktivt deltagande.

Föreläsaren är svenskspråkig och föreläsningarna är på svenska. Det skriftliga utbildningsmaterialet är på engelska.

We offer similar project management training also in English.


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Målgrupp

Personer som vill utveckla sitt kunnande i projektledning. Innehållet lämpar sig i synnerhet för projektchefer, men är även användbart för expertmedlemmar i projektgrupper.

Mål

Utbildningens målsättning är att:

 • erbjuda en helhetssyn på arbetsmetoder inom projekthantering
 • klargöra roller och ansvarsområden för personer som jobbar med projekt
 • ge nya metoder och verktyg för uppgörandet av en fungerande projektplan
 • beskriva betydelsen av och ge tips för uppföljning och rapportering
 • ge exempel på framgångsrikt genomförda projekt
 • utveckla projektchefers kunnande i interaktion och ledarskap
 • effektivera och försnabba projektarbete

Utbildningen ger kunskapsmässiga förutsättningar för en lyckad planering och genomförande av projekt. Ifall deltagaren använder sitt egna projekt som case-projekt under utbildningen, blir nyttan synlig meddetsamma.

Förutsättingarna

Utbildningen förutsätter ingen tidigare erfarenhet i projektledning, men du har lättare att tillägna dig innehållet om du redan jobbat med projekt. Deltagandet i utbildningen ger även erfarna projektchefer tips för att effektivera sin projektledning.

Projektchefens ABC innehåll

Dag 1
Projektarbetets grunder

 • Varför och när arbeta i projekt
 • Betydelsen av initiering och planering
 • Att uppställa målsättningar o definiera resultat (grupparbete)
 • Att förstå och beakta olika intressegrupper
 • Att uppgöra intresseanalyser (grupparbete)

Projektets planeringsmetoder och best practices (planeringsfasen)

 • Att konkretisera resultat och arbetsuppgifter (PBS och WBS) (grupparbete)
 • Att uppskatta arbetsmängder
 • Att utnyttja nätverksanalyser och uppgöra tidtabeller (grupparbete)
 • Riskhanteringen som en del av projekthanteringen

Projektets ledning och uppföljning (genomföringsfasen)

 • Projektets kick-off
 • Projektets styrning och ledning
 • En effektiv rapportering
 • Projektmöten

Dag 2
Projektets ledning och uppföljning (genomföringsfasen, forts.)

 • Riskhantering under projektets gång (grupparbete)
 • Kvalitetshantering

Ledningens betydelse för projektets framgång

 • Projektportföljer
 • Ansvarsfördelningen mellan projekt- och linjeorganisationen
 • Projektchefens roll och ansvar
 • Styrgruppens roll och ansvar
 • Ledningens roll och dess involvering
 • Att uppgöra en projektorganisation (grupparbete)

Projektchefens interaktion och kommunikationen med olika intressegrupper

 • Att uppgöra en kommunikationsplan (grupparbete)

Att leda människorna inom ett projekt

 • Att utnyttja olikheter
 • Att leda experter
 • Metoder för att stärka motivation och engagemang
 • Att bygga ett projektteam

Att avsluta projektet

 • Att ta ibruk de resultat som projektet uppnår
 • När är projektet klart
 • De viktigaste uppgifterna i avslutningsfasen
 • Projektets slutrapport

Att lära sig av projekt

 • Karaktäristik av lyckade projekt
 • Metoder för utnyttjandet och spridandet av projekterfarenheter (s.k. lessons learned)
 • De 10 viktigaste sakerna inom projekt

Kursen ger dig 12 PDU poäng (för innehavare av PMP certifikat).

Tidsplan

Kursdagen börjar klockan 9, och avslutas klockan 16-16.30. Morgonkaffe serveras från och med 8.15.

Prissättning

För användarna av utbildningskort debiteras 3 utbildningsdagar.