Agile, Lean ja Scrum

Agile, scrum & lean videosanakirja

Pentti Virtanen

Tekemämme Agile, scrum & lean videosanakirja esittelee aihepiirin käsitteitä ja ilmiöitä selkeästi suomeksi selitettynä. Videokirjastomme ei pyri olemaan kaiken kattava, ”virallinen teos” ketteryydestä, vaan auttamaan ketterää toimintaa selventämällä ja avaamalla keskeisimpiä käsitteitä ja niiden taustalla olevia ilmiöitä – selkeästi ja ilman mitään hypeä.

Lisäämme opasvideoita aina keskiviikkoisin, poikkea siis katsomassa uusimmat viikoittain.

Virallisen oppaan, Scrumguide (scrumin perusteos), voit ladata maksutta käyttöösi suomeksi (ja monella muulla kielellä). Scrumguide 2020 sisältää viimeisillä sivuillaan virallisen englanti-suomi sanaston scrumista.

Agile, scrum & lean videokirjasto

Scrum työnkulku >>

Video esittelee scrumin mukaisen tavan tehdä kehitystyötä. Se käy läpi scrum työnkulun linkittäen yhteen scrum-tiimin, scrumin tapahtumat ja scrumin tuotokset.

Scrumin tuotokset (Artifact) >>

Scrumin tuotokset ovat tuotteen kehitysjono, sprintin kehitysjono ja inkrementti. Scrumissa tuotos keskittyy mitattavissa olevaan edistymiseen. Videossa esimerkkinä muutto uuteen kotiin.

Inkrementti (Increment) >>

Scrumissa jokainen sprint tuottaa käyttökelpoisia inkrementtejä. Inkrementti on konkreettinen askel kohti tuotteen tavoitetta.

Ketterä maailmankuva, VUCA >>

VUCA kuvaa ketterässä kehityksessä muutoksessa olevaa toimintaympäristöä: epävakaa (Volatile), epävarma (Uncertain), kompleksinen (Complex), epäselvä (Ambiguous).

Business Model Canvas, liiketoimintamallilakana >>

Business Model Canvas (BMC), suomeksi liiketoimintamallilakana, on työkalu (tuote)strategian tai liiketoiminnan suunnitteluun ja kuvaamiseen. Siinä tuotestrategia/liiketoimintasuunnitelma tiivistetään yhdelle sivulle mahtuvaksi kuvaksi.

Scrumin tapahtumat (Event) >>

Sprintti on scrumissa kokoava tapahtuma. Video selittää kuinka se koostaa yhteen muut tapahtumat: sprintin suunnittelu, päivittäispalaveri, sprintin katselmointi ja sprintin retrospektiivi.

Päivittäispalaveri (Daily Scrum) >>

Päivittäispalaverissa tarkastellaan etenemistä kohti sprintin tavoitetta ja tarvittaessa mukautetaan sprintin kehitysjonoa ja työsuunnitelmaa.

Scrum-tiimi (Scrum Team) >>

Scrumin perusyksikkö on pieni ihmisryhmä, Scrum-tiimi, johon kuuluu yksi Scrum Master, yksi tuoteomistaja ja kehittäjiä. Tiimi keskittyy yhteen tavoitteeseen kerrallaan.

ScrumMaster >>

Scrum Master vastaa Scrumin toteutuksesta ja nimenomaan Scrum-oppaan mukaisesti. Hän johtaa esimerkillään, palvellen Scrum-tiimiä ja ympäröivää organisaatiota.

Tuoteomistaja (Product Owner, PO) >>

Tuoteomistaja vastaa siitä, että Scrum-tiimin tekemä työ tuottaa suurimman mahdollisen arvon. Hänen keskeinen työkalu on tuotteen kehitysjono.

Kehittäjät (Developers) >>

Kehittäjät ovat Scrum-tiimissä ne ihmiset, jotka ovat sitoutuneet tekemään tarvittavan, käyttökelpoisen inkrementin jokaisessa sprintissä.

Tieturin ketteryyskoulutuksia:

Meiltä löydät lähes 30 koulutusta ketteryyteen: katso kaikki Agile, Lean ja Scrum -koulutuksemme

Haluatko saada tietoa alan kuulumisista, tulevista webinaareistamme ja asiantuntijoiden kirjoittamista blogeista? Tilaa uutiskirjeemme. Voit valita kirjeen kiinnostuksesi mukaan ja saat kirjeen kerran kuukaudessa.

Tietoa kirjoittajasta:
Pentti Virtanen

Pentti on koulutukseltaan filosofian tohtori ja Certified Scrum Trainer (CST). Hänen erityisalueenaan on toiminnan kehittäminen erityisesti ketterillä Lean- ja Scrum-ajattelumalleilla. Pentin pitkä ja monipuoleinen työkokemus sisältää mm. käytännön projektijohtamista suuryhtiössa ja IT-start-upin kasvutarinan 15 henkilöstä 500 henkilöön. Pentin tilaisuuksissa yhdistyvät vahva teoreettinen tausta ja opettavat tarinat hänen käytännön kokemuksistaan.

Asiasanat: Scrum, Ketteryys, Agile