Agile, Scrum & Lean -videosanakirja

Published 18.10.2021
Reading time approx 4 min

Tekemämme Agile, Scrum & Lean -videosanakirja esittelee aihepiirin käsitteitä ja ilmiöitä selkeästi suomeksi selitettynä. Videokirjastomme ei pyri olemaan kaiken kattava, virallinen teos ketteryydestä, vaan auttamaan ketterää toimintaa selventämällä ja avaamalla keskeisimpiä käsitteitä ja niiden taustalla olevia ilmiöitä – selkeästi ja ilman mitään hypeä.

Virallisen oppaan, Scrumguide (scrumin perusteos), voit ladata maksutta käyttöösi suomeksi (ja monella muulla kielellä). Scrumguide 2020 sisältää viimeisillä sivuillaan virallisen englanti-suomi sanaston scrumista.

Agile, Scrum & Lean -terminologia videoina

Katso termi selitettynä videolla klikkaamalla termiä!

Scrum työnkulku >>
Video esittelee scrumin mukaisen tavan tehdä kehitystyötä. Se käy läpi scrum työnkulun linkittäen yhteen scrum-tiimin, scrumin tapahtumat ja scrumin tuotokset.

Scrumin tuotokset (Artifact) >>
Scrumin tuotokset ovat tuotteen kehitysjono, sprintin kehitysjono ja inkrementti. Scrumissa tuotos keskittyy mitattavissa olevaan edistymiseen. Videossa esimerkkinä muutto uuteen kotiin.

Inkrementti (Increment) >>
Scrumissa jokainen sprint tuottaa käyttökelpoisia inkrementtejä. Inkrementti on konkreettinen askel kohti tuotteen tavoitetta.

Ketterä maailmankuva, VUCA >>
VUCA kuvaa ketterässä kehityksessä muutoksessa olevaa toimintaympäristöä: epävakaa (Volatile), epävarma (Uncertain), kompleksinen (Complex), epäselvä (Ambiguous).

Business Model Canvas, liiketoimintamallilakana >>
Business Model Canvas (BMC), suomeksi liiketoimintamallilakana, on työkalu (tuote)strategian tai liiketoiminnan suunnitteluun ja kuvaamiseen. Siinä tuotestrategia/liiketoimintasuunnitelma tiivistetään yhdelle sivulle mahtuvaksi kuvaksi.

Scrumin tapahtumat (Event) >>
Sprintti on scrumissa kokoava tapahtuma. Video selittää kuinka se koostaa yhteen muut tapahtumat: sprintin suunnittelu, päivittäispalaveri, sprintin katselmointi ja sprintin retrospektiivi.

Päivittäispalaveri (Daily Scrum) >>
Päivittäispalaverissa tarkastellaan etenemistä kohti sprintin tavoitetta ja tarvittaessa mukautetaan sprintin kehitysjonoa ja työsuunnitelmaa.

Scrum-tiimi (Scrum Team) >>
Scrumin perusyksikkö on pieni ihmisryhmä, Scrum-tiimi, johon kuuluu yksi Scrum Master, yksi tuoteomistaja ja kehittäjiä. Tiimi keskittyy yhteen tavoitteeseen kerrallaan.

ScrumMaster >>
Scrum Master vastaa Scrumin toteutuksesta ja nimenomaan Scrum-oppaan mukaisesti. Hän johtaa esimerkillään, palvellen Scrum-tiimiä ja ympäröivää organisaatiota.

Tuoteomistaja (Product Owner, PO) >>
Tuoteomistaja vastaa siitä, että Scrum-tiimin tekemä työ tuottaa suurimman mahdollisen arvon. Hänen keskeinen työkalu on tuotteen kehitysjono.

Kehittäjät (Developers) >>
Kehittäjät ovat Scrum-tiimissä ne ihmiset, jotka ovat sitoutuneet tekemään tarvittavan, käyttökelpoisen inkrementin jokaisessa sprintissä.

Tuotteen kehitysjono (Product Backlog) >>
Tuotteen kehitysjono koostuu tuotteen tavoitteesta ja järjestetystä, vähitellen kehittyvästä listasta, joka kertoo miten tämä pitkäntähtäimen tavoite voidaan saavuttaa.

Tuotteen tavoite (Product Goal) >>
Tuotteen tavoite jaettu yhteinen tavoite, jota kaikki scrum-tiimissä edistävät. Se kuvaa tuotteen tulevaa tilaa, on laaja ja kiehtova.

Sprintti (Sprint) >>
Sprintin tavoitteena on tuottaa arvoa ajoissa ja usein sprintin lopputuloksena syntyvän inkrementin avulla. Sprintti sisältää kaikki muut scrumin tapahtumat.

Sprintin suunnittelu (Sprint Planning) >>
Sprint alkaa koko scrum tiimin tekemällä sprintin suunnittelulla. Sprintin suunnittelu vastaa kysymyksiin miksi, mitä ja miten.

Sprintin kehitysjono (Sprint Backlog) >>
Sprintin tavoite, sprinttiin valitut tuotteen kehitysjonon kohdat ja suunnitelma näiden toteuttamiseksi muodostavat yhdessä sprintin kehitysjonon.

Sprintin katselmointi (Sprint Review) >>
Sprintin katselmoinnin tarkoituksena on tarkastella sprintin tuloksia ja miettiä muutostarpeita. Tämän perusteella voidaan muokataan tuotteen kehitysjonoa.

Sprintin retrospektiivi (Sprint Retrospective) >>
Sprintin retrospektiivissä pohditaan keinoja toiminnan parantamiseksi tarkastelemalla miten kulunut sprintti sujui kehitysprosessin osalta.

Käyttäjätarina (User Story) >>
Käyttäjätarinoita käytetään kuvaamaan tuotteen kehitysjonon kohtia. Käyttäjätarina kuvataan muodossa: rooli – vaatimus – liiketoimintaperuste.

Teema, epik, piirre >>
Kehitysjonossa on usein hyvä käytäntö jakaa käyttäjätarinat niiden työmäärän mukaan eri kategorioihin, esim. teema, epic, piirre.

Tarinakartta (Story Map) >>
Tarinakartta visualisoi sen työn mitä olemme tekemässä.

Tarinapisteet (Story Points) >>
Tarinapisteitä käytetään ketterissä toimintatavoissa työmääräarvioinnin apuna.

Valmiin määritelmä (Definition of Done, DoD) >>
Valmiin määritelmä on muodollinen kuvaus inkrementin tilasta, jossa se täyttää tuotteelle
asetetut laatuvaatimukset.

Scrum viitekehys >>
Scrum on kevyt viitekehys, joka auttaa ihmisiä ja tiimejä tuottamaan arvoa ratkaisemalla kompleksisia ongelmia joustavasti.

Scrumin arvot (Scrum Values) >>
Scrumin menestyksekäs käyttö ei perustu (vain) prosesseihin vaan että sitä tehdään oikeilla arvoilla: avoimuus, kunnioitus, rohkeus, sitoutuminen, keskittyminen.

Scrum vastuualue (Accountability) >>
Scrumissa ei ole rooleja vaan vastuualueita (kehittäjät, tuoteomistaja, Scrum Master). Olet siis vastuussa tietyistä asioista, mutta et välttämättä juuri se henkilö, joka asian tekee.

Monialainen tiimi (Cross-functional team) >>
Scrumin todellinen käyttöönotto tarkoittaa organisoitumista uudella tavalla: on yksi kokonainen tiimi, jossa on kaikki se osaaminen, joka tarvitaan inkrementin tekemiseen.

ScrumMasterin palvelut >>
Scrum Master palvelee scrum tiimiä, tuoteomistajaa ja organisaatiota usealla eri tavalla.

Sidosryhmien sitouttaminen (Stakeholder commitment) >>
Kaksi tärkeintä menestystekijää IT-hankkeissa ovat johdon sitoutuminen ja käyttäjien osallistuminen. Näiden käytännössä toteuttamiseksi on useita tapoja.

Tieturin ketteryyskoulutuksia:

Meiltä löydät lähes 30 koulutusta ketteryyteen: katso kaikki Agile, Lean ja Scrum -koulutuksemme

Haluatko saada tietoa alan kuulumisista, tulevista webinaareistamme ja asiantuntijoiden kirjoittamista blogeista? Tilaa uutiskirjeemme. Voit valita kirjeen kiinnostuksesi mukaan ja saat kirjeen kerran kuukaudessa.

About author:

Pentti Virtanen

Pentti on koulutukseltaan filosofian tohtori ja Certified Scrum Trainer. Hänen erityisalueenaan on toiminnan kehittäminen erityisesti ketterillä Lean- ja Scrum-ajattelumalleilla.

Pentin pitkä ja monipuoleinen työkokemus sisältää mm. käytännön projektijohtamista suuryhtiössa ja IT start-upin kasvutarinan 15 henkilöstä 500 henkilöön. Pentin tilaisuuksissa yhdistyvät vahva teoreettinen tausta ja opettavat tarinat hänen käytännön kokemuksistaan.

Tags

Scrum Ketteryys Agile