Blogit

Pätevyyskoulutus

Pätevyyskoulutus – Soprano ja Kiwa Inspecta yhteistyöhön

Soprano Group ja Kiwa Inspecta ovat aloittaneet yhteistyön virallisten pätevyyksien verkkokoulutusten toteutuksesta ja sertifioinnista. Sopranon tytäryhtiöt MIF ja Tieturi vastaavat koulutusten myynnistä, markkinoinnista ja kehittämisestä. Kiwa Inspecta vastaa sertifioinneista, laadunvalvonnasta ja pätevyyksien hallinnasta. Työelämässä tarvittavien pätevyyksien vaateet tulevat lainsäädännöstä, standardeista, viranomaisohjeista, tilaajavaateista jne. Korteilla ja sertifikaateilla osoitetaan ammatissa tarvittava osaaminen …

Scrum-opas

Uusi Scrum-opas 2020

Englanninkielinen Scrum-opas on päivittynyt 18.11.2020. Se on edeltäjäänsä lyhyempi, kieliasultaan selkeämpi ja käsitteellisesti helpompi omaksua. Suomenkielisen version käännöstyöryhmä on aloittelemassa toimintaansa. Vielä vähemmän ohjaava Vuoden 2020 version tarkoituksena on palauttaa Scrum minimaalisesti riittäväksi viitekehykseksi karsimalla sisältöä ja pehmentämällä kieliasun ohjaavuutta.  Esimerkiksi Päivän Scrumin kysymykset on poistettu. Oppaan teksti on yleispätevämpää …

ITIL

ITIL 4 – mikä muuttui?

ITILiä kutsutaan usein palvelunhallinnan parhaiksi käytännöiksi. Uusimmassa versiossa tätä ilmaisua ei juuri käytetä. Itse asiassa ITIL 4 lähtee siitä, ettei parhaita käytäntöjä edes ole olemassa – ainakaan siinä mielessä, että olisi jokin tietty joukko käytäntöjä joka toimisi aina, missä organisaatiossa tahansa. ITILin 34 kyvykkyyttä Sen sijaan ITIL tunnistaa mitä edellytyksiä …

Testaaja

Testausta ja fantasiaa

Kari Kakkonen on pitkän linjan testaaja, testauskouluttaja sekä ISTQB:n sihteeri. Valtava kiinnostus testaukseen johti siihen, että hän on nyt myös Dragons Out -kirjan kirjoittaja ja samannimisen yrityksen toimitusjohtaja. Aktiivisena kirjoittajana Kari oli haaveillut kirjan kirjoittamisesta jo pidempään, mutta aihe ei ollut selvillä. Linda Liukkaan Hello Ruby -kirjat herättivät ajatuksen, että …

Outlook

Outlook-vinkki: Säästä kokousaikaa – pidä taukoja

Vuoden 2020 aikana etätyöskentely ja -kokoukset ovat lisääntyneet huomattavasti. Työpaikalla liikut useasti, käyt hakemassa kahvia tai keskustelet työkavereittesi kanssa, mutta kotona ehkä jämähdät paikallesi ja unohdat pitää taukoja. Sekä aivoille että lihaksille liikkuminen ja välillä taukojen pitäminen on tärkeää. Aikojen alussa, kun ei vielä ollut etäkokousohjelmia, kokoukset varattiin aina niin, …

Fasilitointi

Osallistavan päätöksenteon fasilitointi

Koska Scrum on vaikeiden ongelmien ratkaisussa käytettävä viitekehys, painottuu Scrum Masterien fasilitointi tilanteisiin, joissa päätökset ovat vaikeita. Menestyäkseen hän tarvitsee uusia, tavanomaisesta poikkeavia taitoja. Turhauttavat kokoukset Perinteisissä kokouksissa keskustelu tapahtuu johtajavetoisesti ja kriittisiä äänenpainoja karttaen. Tämä toimiikin kun käsiteltävät asiat ovat tavanomaisia ja tutut ratkaisut ovat kelvollisia. Kun ongelmat ovat uusia, …

Ajattelu

Kriittinen ajattelu

IT-alalla yleinen ketterä ajattelu soveltuu myös muille elämänalueille. Sovellamme sitä tässä ajankohtaisiin aiheisiin. Kriittisellä ajattelulla tarkoitamme skeptisyyttä vahvistamattomien olettamusten käyttöön päätöksenteossa. Monimutkaisten muuttuvien ongelmien ratkaiseminen Käytämme Scrum-viitekehystä, jossa ihmiset voivat käsitellä monimutkaisia ​​muuntuvia ongelmia. Sen ydin on empirismi, jonka mukaan tieto tulee kokemuksesta ja päätösten tekeminen perustuu tunnettuihin tosiasioihin. Siinä …

osaamiseen

Ketteryyden oppimisesta sen osaamiseen

Ketteryyden käyttöönotossa ja sen hyötyjen saavuttamisessa on olennaista, että organisaatioissa ketteryyden opit saadaan syvälliseen osaamiseen asti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Scrum Allianssi käyttää Bloomin taksonomiaa [1,2] oppimisvaatimusten kuvaamiseen. Siinä osaaminen jaetaan kuuteen tasoon: tieto, ymmärrys, soveltaminen, analysointi, synteesi ja arviointi. Kuhunkin niistä liittyy joukko opettamiseen ja opitun sertifiointiin käytettäviä tapoja. Tieto …

Tasavalta

Voisiko yritys olla tasavalta?

Kuluva vuosi on hyvä esimerkki olosuhteista, joissa ketterät toimintatavat ovat hyödyllisiä. Maailmamme on epävakaa, epävarma, monimutkainen ja epäselvä. Asiakkaiden ostojen määrä ja laatu on vaihdellut voimakkaasti. Ennusteet tulevaisuudesta ovat epävarmoja, koska päätöksiin tarvittavia faktoja ei ole tiedossa. Tilanne on niin monimutkainen ja uusi, että perinteiset tapamme suunnitella toimintaamme eivät ole …