Webinaari: Kompleksisten ongelmien ratkaisutaidot

Time: 25.08.2023
Duration: 45 min

Nykypäivän nopeasti muuttuvassa ja monimutkaistuvassa työympäristössä kompleksisten ongelmien kohtaaminen on yhä yleisempää. Meillä on kompleksisia ongelmia muun muassa tieteessä, yhteiskunnassa ja yrityksissä. Yksinkertaisten pulmien ratkaiseminen ei enää riitä menestykseen, vaan tarvitaan kykyä tarkastella ja ymmärtää kokonaisuuksia sekä löytää luovia ja innovatiivisia ratkaisuja haastaviin ongelmiin. Myös World Economic Forum on listannut kompleksisten ongelmien ratkaisun yhdeksi kymmenestä työelämätaidosta, joita tarvitaan tulevaisuudessa.

Miksi kompleksisten ongelmien ratkaisutaito sitten on niin tärkeä taito työelämässä? Nykyajan organisaatiot joutuvat kohtaamaan monimutkaisia ja moniulotteisia kysymyksiä, joiden ratkaiseminen edellyttää syvällistä ajattelua ja monipuolista katsantokantaa. Tällaiset ongelmat voivat liittyä mm. strategiaan, projektinhallintaan, resurssien optimointiin tai innovaatioihin. Kyky hahmottaa ja purkaa kompleksisuutta auttaa organisaatioita selviytymään haasteistaan ja löytämään kestäviä ratkaisuja. Kaaosteoria, palvelumuotoilu, Cynefin-viitekehys ja David Snowdenin ideat antavat joitakin keinoja kompleksisten ongelmien hoitamiseksi.

Webinaarin tallenne

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Si­säl­tö on­gel­man­rat­kai­su­tai­dot-we­bi­naa­ris­sa:

  • Erilaiset ongelmatyypit, miksi päättely ei välttämättä toimi?
  • Ymmärrys kompleksisten ongelmien luonteesta ja haasteista
  • Päättely, ongelmanratkaisu ja ideointi
  • Palvelumuotoilu ongelmanratkaisun työkaluna
  • Ongelmien analysointi, perimmäinen syy
  • Tieteellinen menetelmä, empirismi
  • Systeemiajattelu
  • Hypoteesien testaaminen
  • Ketterät mallit apuna ongelmanratkaisussa

Webinaarin ajankohta pe 25.8.2023 klo 10.00 – 10.45.

We­bi­naa­rin asian­tun­ti­ja

Asiantuntijana webinaarissa toimii Tieturin seniorikonsultti Anssi Rusanen, jolla on pitkä kokemus tiimien ja liiketoiminnan kehittämisestä, ketteristä menetelmistä sekä transformaatioista niihin. Hän on sertifioitu SAFe® Program Consultant (SPC) ja hän on toiminut monenlaisissa rooleissa ketterissä sekä sellaisiksi siirtyvissä organisaatioissa, erityisesti haluten auttaa ihmisiä ja heidän toimintaansa kaaoksen keskellä.

Tie­tu­rin kou­lu­tuk­sia ai­hee­seen:

Haluatko saada tietoa alan kuulumisista, tulevista webinaareistamme ja asiantuntijoiden kirjoittamista blogeista? Tilaa uutiskirjeemme. Voit valita kirjeen kiinnostuksesi mukaan ja saat kirjeen kerran kuukaudessa.

Tags

Agile Ketteryys