XML

Parempaa tiedonvälitystä

XML-kieli

Koulutuksessa käymme läpi XML-tekniikan perusteita ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Koulutuksen jälkeen tunnet XML:n sekä sen liitännäistekniikat, ja sinulla on kattava yleiskuva niiden tarjoamista mahdollisuuksista. XML-kieli (eXtensible ...
  Classroom
Remote
2 päivää
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

XML

XML eli Extensible Markup Language on yläkäsite merkintäkielille, joilla tiedon merkitys voidaan kuvata tiedon sekaan. Sitä käytetään formaattina tiedonvälitykseen sekä dokumenttien tallennukseen.

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit