Palvelumuotoilukoulutus – kehitä osaamistasi palvelumuotoilussa

Palvelumuotoilun ytimessä on pyrkimys rakentaa ymmärrystä asiakkaista, heidän todellisista tarpeistaan ja ennen kaikkea saada selville, miksi heillä on kyseinen tarve. Palvelumuotoilun menetelmät tarjoavat työkaluja …

Palvelumuotoilun ytimessä on pyrkimys rakentaa ymmärrystä asiakkaista, heidän todellisista tarpeistaan ja ennen kaikkea saada selville, miksi heillä on kyseinen tarve. Palvelumuotoilun menetelmät tarjoavat työkaluja asiakkaan ymmärryksen kasvattamiseen ja niiden tavoitteena on rakentaa ymmärrys asiakkaiden ongelmakentästä.

Osaamista, menetelmiä sekä kokeneiden ammattilaisten vinkkejä palveluiden kehittämiseen saat palvelumuotoilukoulutuksistamme!

Miksi yritysten kannattaa panostaa koulutukseen?

Palvelumuotoilu keskittyy parantamaan ja innovoimaan palveluja käyttäjäkeskeisellä lähestymistavalla, mikä johtaa parempaan asiakaskokemukseen ja tehokkaampiin palveluprosesseihin.

Syitä, miksi kannattaa panostaa palvelumuotoilukoulutukseen:

  • Parantaa asiakaskokemusta: Koulutuksissa opitte, miten palvelumuotoilun keinoin voidaan ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja odotuksia sekä vastaamaan paremmin niihin.
  • Lisää innovaatioita: Koulutukset rohkaisevat ajattelemaan laatikon ulkopuolella ja käyttämään luovia menetelmiä ongelmien ratkaisemiseen.
  • Kehittää strategista ajattelua: Palvelumuotoilu auttaa yritystä asettamaan ja saavuttamaan tavoitteensa tehokkaammin.
  • Edistää tiimityöskentelyä: Tiimit osaavat työskennellä ja innovoida tehokkaammin yhdessä, kun tiimin jäsenet osaavat saman teoreettisen perustan.
  • Tehostaa prosesseja: Opitut palvelumuotoilun menetelmät tekevät palvelun tuottamisesta sujuvampaa ja kustannustehokkaampaa.

Mikä palvelumuotoilijan koulutus sopisi minulle?

Jos haluat oppia palvelumuotoilun ydinidean, Palvelumuotoilun perusteet -koulutus tarjoaa muotoilu- ja tuotteistamisosaamista, menetelmiä, työkaluja sekä rohkeutta tutkia asiakkaita palveluiden luomisessa ja kehittämisessä. 

Koska palvelumuotoilussa määritellään ensin ratkaistava ongelma, auttaa se varmistamaan, ettei ideoinnilla lähdetä ratkaisemaan väärää ongelmaa. Asiakaskeskeinen lähestymistapa kuitenkin varmistaa sen, että palvelu täyttää tai ylittää asiakkaidesi odotukset. 

Asiakasymmärrys palvelumuotoilussa -koulutuksessa kehityt käyttäjälähtöisessä suunnittelussa sekä fasilitoinnissa. Asiakaskeskeinen asiantuntija -koulutuksessa saat uusia taitoja asiakasarvon tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja kehittämiseen asiantuntijatyössä. 

Yhteiskehittäminen ja prototypointi palvelumuotoilussa -koulutuksessa opit, miten ja missä kohdin yhteiskehittämistä ja prototypointia voidaan hyödyntää palvelumuotoilussa sekä saat vinkkejä vinkkejä luovan työskentelyn sytyttämiseen sekä ideoiden konkretisoimiseen ja testaamiseen.

Jos olet kehittämässä sisäisiä palveluita tai prosesseja, Palvelumuotoilu sisäisten palvelujen ja prosessien kehittämisessä -kurssi on oiva valinta. Kurssilla syvennytään siihen, kuinka palvelumuotoilua voidaan hyödyntää sisäisten palvelujen ja prosessien kehittämisessä käyttäjä- eli henkilöstölähtöisesti.

Itseopiskelua varten tarjoamme myös Palvelumuotoilun mahdollisuudet -verkkokurssin, josta opiskelija oppii palvelumuotoilun perusidean ja käsitteet sekä saa erinomaisen perustan, jonka päälle voit jatkaa aiheen lisäopiskelua ja osaamisesi syventämistä muissa palvelumuotoilun koulutuksissa.