Onko ITIL® edelleen ajankohtainen? – ITIL-asiantuntija Fredrik Hulténin haastattelu

Julkaistu 28.3.2023
Lukuaika noin 2 min

Haastattelimme ITIL-asiantuntija Fredrik Hulténia, joka kertoo näkemyksensä ITILin käyttöönotosta ja soveltamisesta Pohjoismaissa ja Ruotsissa. Fredrik on ruotsalaisen Olingon perustaja, jossa hän toimii kouluttajana ja johtavana seniorikonsulttina.

ITIL on edelleen ajankohtainen. Onko ITIL otettu nykyään Ruotsin suurimmissa yrityksissä tavaksi toimia?

Ehdottomasti, näin se on. ITILin vahvuutena on, että se on ollut olemassa lähes 35 vuotta (ensimmäinen kirja julkaistiin vuonna 1989) eikä kilpailevaa viitekehystä ole varsinkaan IT-toimintoihin liittyvien terminologian ja prosessien, kuten Service Desk, Incident, Problem ja Services, suhteen.

Mikä on suurin huolenaihe/kynnys niille, jotka eivät ole vielä ottaneet ITILiä käyttöön, ja mikä on suurin väärinkäsitys ITIListä?

Suurin kynnys on, että sen pelätään olevan liian raskas ja byrokraattinen, mikä ei pidä paikkaansa: ITILissä ei ole sääntöjä vaan ohjaavia periaatteita. Se on viitekehys, jota tulee pitää tietopankkina liiketoimintaa kehitettäessä.

Nykyään pelätään myös, ettei ITILiä voi yhdistää ketteriin menetelmiin, mutta tämäkään ei pidä paikkaansa. Päinvastoin ketterät viitekehykset, kuten Scrum ja SAFe, täydentävät ITILiä, sillä Scrum ja SAFe eivät ollenkaan ota kantaa yllä mainittuihin IT-palvelunhallinnan terminologiaan ja prosesseihin.

Onko jokin asia, josta tulee ”ahaa-elämys” koskien ITILiä?

Usein ajatellaan, että ITIL on vain prosesseja prosessien vuoksi, ja ollaankin yllättyneitä siitä, kuinka paljon ITIL kuvaa liiketoiminnan kehitystä. ITILissä palvelun tuottamisessa keskitytään paljon arvoon eri sidosryhmille. Value Streamin käsite on ITILissä keskeinen ja se on kuvattu hyvin selkeästi ja käytännöllisesti. Useimmat innostuvat omaksuttuaan ITILin selittäviä malleja ja järjestelmiä, sekä opittuaan, kuinka prosessit voivat tukea arvovirtoja.

Onko ITILissä tulossa seuraava iso askel?

ITIL on aina ollut ja tulee aina olemaan parhaiden käytäntöjen kokoelma. Kuten kaikilla muillakin viitekehyksillä, sillä on vahvuuksia ja heikkouksia. Sen sijaan, että yritetään kuvata ”oikeaa” menetelmää ITILin käyttöönotossa, keskeisiä periaatteita (ITILin 7 ohjaavaa periaatetta) tuetaan kontekstipohjaisella lisämateriaalilla, josta kaikenkokoiset ja -muotoiset organisaatiot kaikista maista löytävät hyödyllistä tietoa siitä, miten he aikovat toteuttaa muutokset. ITIL on ollut olemassa useita vuosia ja kehittyy edelleen, kun ajan myötä maailmammekin kehittyy.

Kou­lu­tus­ta ai­hees­ta

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.

Asiasanat:

ITIL4 ITIL