Millainen on ketterä projektipäällikkö?

Published 30.4.2024
Reading time approx 2 min
Millainen on ketterä projektipäällikkö

Projektinjohtaminen yhdistää monia elementtejä, kuten projektin hallinnoinnin, ihmisten johtamisen ja ympäristön tuntemuksen. Projektipäälliköt kohtaavat erilaisia, luovuutta ja taitavaa johtamista vaativia haasteita, jotka vaihtelevat projektikohtaisesti. Ketterä projektipäällikkö erottuu kyvyllään sopeutua näihin haasteisiin, korostaen joustavuutta, tiivistä yhteistyötä ja nopeaa reagointia muutoksiin.

Ketterä projektipäällikkö on henkilö, joka johtaa projektia ketterän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ketterä projektipäällikkö korostaa tavoitteilla johtamista, tiivistä yhteistyötä niin sidosryhmien kuin projektin jäsenten välillä sekä arvontuottoa. Hän ymmärtää ketterän toiminnan ytimen ja osaa tuoda sen hyödyt projekteihin mukaan.

Mitä on ketterä projektijohtaminen?

Ketterä projektijohtaminen on lähestymistapa projektinhallintaan, joka korostaa joustavuutta, yhteistyötä ja tarvittaessa nopeaakin reagointia muutoksiin. Ketterä projektijohtaminen pohjautuu usein ketteriin toimintamalleihin kuten Scrumiin tai Kanbaniin, joissa painotetaan tiimityöskentelyä, asiakkaan osallistumista ja lyhyitä kehityssykliä ja jatkuvaa parantamista.

Ketterässä projektijohtamisessa tarkastellaan tavoitteiden ja lopputuloksen edistymistä säännöllisesti. Tarkastelun kohteena on konkreettiset, valmiiksi kehitetyt tuotokset, joista saatua tietoa hyödynnetään tulevien askelten tarkentamiseen ja suunnitteluun.

Ketterän projektipäällikön rooli

Ketterän projektipäällikön rooli eroaa hieman perinteisen projektipäällikön roolista. Sen sijaan, että hän olisi pelkkä hallinnollinen johtaja, ketterä projektipäällikkö toimii enemmänkin projektin kehitystiimin valmentajana ja esteiden poistajana. Hän auttaa tiimiä toimimaan tehokkaasti ja laadukkaasti sekä tukee heitä projektin tavoitteiden saavuttamisessa aikataulun ja budjetin rajoissa. Ketterä projektipäällikkö myös varmistaa, että kommunikaatio on avointa ja että tiimi pystyy keskittymään prioriteetteihin ja asioiden valmistumiseen.

Miten perinteinen ja mukautuva projektisuunnittelu eroaa toisistaan?

Perinteinen projektisuunnittelu perustuu usein vahvaan etukäteissuunnitteluun ja suunnitelman noudattamiseen, jolla haetaan projektiin parempaa ennustettavuutta, hallittavuutta sekä oikeita lopputuloksia. Haasteena perinteisessä projektisuunnittelussa on kuitenkin illuusio asioiden selkeydestä, sillä tarkasta suunnittelusta huolimatta yllätyksiä tapahtuu eikä kaikkia muutoksia ja riskejä ole mahdollista tunnistaa aukottomasti ennakkoon.

Ketterä lähestymistapa tunnustaa epävarmuuden ja muutoksen välttämättömyyden ja ohjaa projekteja tavoiteohjattuun, mukautuvaan ja jatkuvaan suunnitteluun korostamalla sykleissä tapahtuvaa inkrementaalista kehitystä. Lähtökohtana on projektille luotu selkeä tavoite, joka ohjaa arvoa tuottavien toimintojen jatkuvaa kehitystä ja priorisointia sekä mahdollistaa joustavan reagoinnin muutoksiin.

Osaa­mis­ta pro­jek­tin­hal­lin­taan

About author:

Tuuli Pesonen
Senior Consultant

Tags

Agile Ketteryys Projektipäällikkö