Excel-taulukot ja Pivot

Koulutuksen jälkeen osaat tuoda Exceliin tekstimuotoista tietoa ja muokata tiedon muotoon, jota on helpompi jatkojalostaa. Opit käyttämään funktiota tietojen muokkaamiseen ja yhdistämiseen.   Osaat luoda luetteloista Excel-taulukoita ...
Helsinki Remote
Classroom
1 day 28.5.
10.9.
5.11.
495 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Ketterä projekti – agile projektijohtaminen

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 28.5.
11.9.
13.11.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Windows-koneiden hallinta Microsoft Intunen avulla

Microsoft Intuneen sisältyvien pilvipalvelujen avulla voidaan Windows 10/11 -työasemia hallita monipuolisesti ja tehokkaasti. Intunen avulla voidaan määrittää asetuksia ja tehdä ohjelmistojakeluja. Autopilot mahdollistaa uusien koneiden ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 28.-29.5.
1.-2.10.
10.-11.12.
1690 €OR
2.2 training card days
GO!Guaranteed!

Järjestelmäintegraatiot ja integraatioarkkitehtuurin suunnittelu

Tietojärjestelmien kehitystyöstä tyypillisesti suurin osa on integrointityötä. Erityisesti pilvipohjaisissa toteutuksissa ketterät integraatioratkaisut luovat uudenlaisia haasteita integraatioarkkitehtuurille. IT-integraatio on paitsi järjestelmien myös prosessien ja ihmisten yhteensovittamista.  Datan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 28.-29.5.
18.-19.9.
2.-3.12.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Tekoälytyökalut IT-projektissa apuna

ChatGPT on puhaltanut tekoälypurjeisiin ja luova tekoäly on valmis vauhdittamaan IT-projekteja. Käyttämällä uusimpia työvälineitä kuten ChatGPT ja GPT-4 sekä koodaajan apuvälineitä Github Copilot ja AWS ...
Helsinki Remote
Classroom
3 hours 28.5.
10.9.
10.10.
14.11.
495 €OR
0.5 training card days
GO!Guaranteed!

Tietoturvallisuuden hallinta

Koulutuksessa käydään läpi tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät, alan standardit sekä tekniseen tietoturvaan liittyvät keskeisimmät suojaustekniikat sekä teknologioihin mahdollisesti liittyvät heikkoudet. Koulutuksen käynyt osaa dokumentoida organisaation tietoturvapolitiikan. Yrityksissä ...
Helsinki Classroom
Remote
3 days 29.-31.5.
28.-30.8.
23.-25.10.
27.-29.11.
1990 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Hyvän käyttäjätarinan luominen

Tässä käyttäjätarinoiden (user story) tekemisen koulutuksessa opit miten mahdollistat laadukkaan, asiakkaalle sopivan lopputuloksen syntymisen hyvin luoduilla käyttäjätarinoilla. Käymme käytännönläheisesti läpi erilaisia työkaluja, joita tarvitset tarinoiden ...
Helsinki Remote
Classroom
1 day 29.5.
27.9.
27.11.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

OKR (Objectives and Key Results) perusteet

Tässä koulutuksessa opit OKR (Objectives and Key Results) -mallin perusteet sekä kuinka hyödynnät sitä tehokkaasti halutun strategian tai muutoksen toteuttamiseen. Perehdyt oikeanlaisen tavoitteen (Objective) ja ...
  Remote
1 day 29.5.
890 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Valokuvaus viestinnän ammattilaiselle

Tällä kurssilla opetellaan ottamaan tehot irti normaaleista kuvauskamppeista ja tuottamaan tyylikästä kuvamateriaalia ilman ylimääräistä teknistä jargonia. Kuvilla on nykypäivänä todella keskeinen rooli kaikessa viestinnässä. Yritysviestijät, ...
Helsinki Classroom
2 days 29.-30.5.
1290 €
GO!Guaranteed!

IPMA C -sertifiointikoulutus

Kurssin käymällä saat hyvät valmiudet suorittaa IPMA C sertifiointi, sillä koulutus muodostuu IPMA C teoriakokeen perustana toimivan Individual Competence Baseline 4.0 (ICB) tiedoista ja rakenteesta. ICB ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 30.-31.5.
28.-29.8.
30.9.-1.10.
4.-5.11.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Azure Data Platform käytännössä

Microsoftin Azure on suosittu ja voimakkaasti kasvava pilvipalvelu. Tämä koulutus tarjoaa yleiskatsauksen Azuren Data platformista käytännön harjoituksineen.  Koulutuksessa käydään läpi mihin kaikkeen Azure Data Platformia voi ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 30.-31.5.
26.-27.9.
28.-29.11.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Microsoft Project tehokas käyttö, osa 1

Koulutuksessa opit, kuinka käytät Microsoft Project -ohjelmaa projektien, hankkeiden, aikataulujen ja resursoinnin suunnittelussa. Kurssin jälkeen osaat hyödyntää tätä projektityökalua tehokkaasti mm. tehtäväluettelon ja aikataulun teossa. MS ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 3.6.
27.8.
8.10.
10.12.
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

PRINCE2® FoundationNew!

After attending PRINCE2 Foundation, 7th Edition training course you can utilize this project work framework in your own projects either as a project manager or ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 3.-4.6.
26.-27.6.
21.-22.8.
25.-26.9.
22.-23.10.
7.-8.11.
25.-26.11.
18.-19.12.
Show all
1995 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

ITIL® 4 Foundation

ITIL® 4 Foundation valmentaa ITILin uusimpaan versioon. Koulutuksessa käyt läpi koko ITIL sisällön kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti. ITIL-kurssin jälkeen sinulla on ymmärrys keskeisistä ITIL-käsitteistä. Koulutus valmistaa ...
Helsinki
Tampere Classroom
Remote
2 days 3.-4.6.
27.-28.6.
14.-15.8.
9.-10.9.
24.-25.9.
10.-11.10.
7.-8.11.
28.-29.11.
16.-17.12.
Show all
2190 €OR
3 training card days
GO!Guaranteed!

Moderni C++ -ohjelmointi

Kurssilla tutustutaan C++ -kielen keskeisimpiin rakenteisiin ja ohjelmointikäytänteisiin ottaen huomioon uusimpien C++ -standardien (11/14/17) piirteet ja modernin C++:n mahdollistamat rakenteet sekä funktionaalisen ohjelmoinnin. 
Helsinki Remote
Classroom
2 days 3.-4.6.
3.-4.10.
10.-11.12.
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Scrum Master I (SM I)

Scrum master training is a 2-day workshop that introduces the concepts of agile using Scrum mindset. The training will help you to prepare for the internationally ...
Helsinki
Tampere Classroom
Remote
2 days 3.-4.6.
27.-28.6.
14.-15.8.
9.-10.9.
25.-26.9.
14.-15.10.
11.-12.11.
28.-29.11.
16.-17.12.
Show all
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Product owner I (PO I)

Product Owner training is a 2-day workshop that introduces the concepts of agile using Scrum mindset. The training will help you to prepare for the ...
Helsinki
Tampere Classroom
Remote
2 days 3.-4.6.
25.-26.6.
12.-13.8.
4.-5.9.
23.-24.9.
10.-11.10.
28.-29.10.
14.-15.11.
12.-13.12.
Show all
1590 €OR
2 training card days
GO!Guaranteed!

Projektisimulaatio + Projektipäällikön keskeiset taidotNew!

Tässä projektipäällikölle suunnitellussa koulutuspaketissa loistavat palautteet saavaan Projektipäällikön keskeiset taidot -kurssiimme olemme yhdistäneet mukaan innovatiivisen, innostavan ja huolellisesti pohditun Suomessa kehitetyn pelillisen projektisimulaation.  Projektipäällikön keskeiset taidot ...
Helsinki Classroom
Remote
2 days 3.-4.6.
22.-23.8.
16.-17.12.
1695 €OR
2.2 training card days
GO!Guaranteed!

Verkkosivujen saavutettavuusNew!

Verkkosivut ja -palvelut ovat keskeisessä roolissa arkea ja niiden tulee olla yhtäläisesti kaikkien käyttäjien käytettävissä. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta asettaa julkiselle sektorille ja osalle yksityisiä ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 3.6.
890 €

Microsoft Project tehokas käyttö, osa 2

Microsoft Project -koulutuksen osassa 2 käyt läpi budjetin, kustannusten sekä resurssien hallinnan, seurannan ja raportoinnin. Kurssilla tutustut ohjelma- ja hanketason hallinnan mahdollisuuksiin sekä käyt läpi ...
Helsinki Classroom
Remote
1 day 4.6.
28.8.
11.12.
790 €OR
1 training card day
GO!Guaranteed!

Professional certifications

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blog

Blog 16.5.2024

Ratkaisuarkkitehtuuri sisältää sekä ratkaisun että arkkitehtuurin

Read more