EtusivuYleinenPerl

Perl

Koulutuksessa käydään läpi Perl -ohjelmointikielen soveltamista. Koulutuksen käynyt saa hyvät valmiudet käyttää Perl-kieltä ammattimaiseen ohjelmointityöhön.

Perl ohjelmointia voidaan käyttää vaihtelevissa tehtävissä aina käyttöjärjestelmän ylläpitotehtävistä web-ohjelmointiin ja dokumenttienhallintaan.

Perl on tulkattava kieli, joka oli alunperin kehitelty järjestelmien operaattorien tekstihaku- ja muokkaustyökaluksi. Järjestelmäylläpitotehtävien ohella Perl-kieltä käytetään nykyisin myös esimerkiksi web-ohjelmoinnissa ja mitä erilaisimmissa pienissä tai suuremmissakin tehtävissä. Kielen suosion syynä on ilmaisten tulkkien lisäksi se, että koodin siirrettävyys on omaa luokkaansa ja että valmista koodia on isoja määriä vapaasti saatavilla netissä.


Koulutusmuoto

Classroom


Kesto

2 päivää


Hinta

1550 €

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka tulevat toimimaan (lähinnä Unix/Linux-) järjestelmän ylläpitäjinä, web-ohjelmoijina, dokumenttihallinnan piirissä tai muissa tehtävissä, joissa käsitellään suuria määriä tekstivirtoja ja tarvitaan tehokkaita tekstinkäsittelyominaisuuksia.

Perl-kurssin sisältö

1. päivä

Yleistä kielestä
 • Perl:n filosofia
 • Tekniset perusominaisuudet
 • Siirrettävyys

Perl:n käyttö

 • Käyttökohteet
 • Lisenssit ja tulkin hankkiminen
Kielen perusteet
 • Skalaarimuuttujat
 • Taulukot ja listat
 • Assosiotiiviset taulukot
 • Operaattorit
 • Kontrollirakenteet
 • Totuusarvot
Perlin funktiot
 • Merkkijonojen käsittely
 • Matemaattiset funktiot
 • Listat ja taulukot
Säännölliset lausekkeet
 • Tekstin haku ja korvausoperaatiot
 • Säännöllisten lausekkeiden syntaksi ja käyttö
2. päivä

Tietovirrat ja tiedostot
 • Tietovirrat
 • Tiedostojen käsittely
 • Lukeminen ja kirjoitus
 • Hakemistot
Virheenjäljitys
 • Perl-tulkin virheenjäljitin
 • Profilointi
 • Poikkeuskäsittely
Aliohjelmat
 • Aliohjelman määrittely ja kutsuminen
 • Parametrien käsittely
Kirjastot
 • Nimiavaruudet
 • Kirjastot ja moduulit
 • Moduulien hakeminen CPAN-arkistosta
Monimutkaiset tietorakenteet
 • Viittaukset ja viittausparametrit
 • Matriisit
Perl OOP
 • Perlin 'oliot'
 • Luokan toteutus
XML ja Perl
 • XML-pohjaisen tiedon käsittely
 • CPAN-moduulit
 • DOM ja SAX
 • XML::Simple
Tietokantakäsittely
 • Tietokantarajapinnat
 • Perl MDB2
 • Yhteyksien luonti ja datan käsittely
Asiakasohjelmointia
 • WWW käsittely: LWP::Simple
 • Web services: SOAP::Lite

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.