EtusivuHae koulutuksiaTyöhyvinvointipäällikön koulutusohjelma

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Koulutusohjelma on suunniteltu sinulle, joka työskentelet tai olet aikeissa työskennellä strategiseen työhyvinvointiin liittyvien asioiden parissa.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom

Kesto

Hinta
5850 €

Kenelle Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma soveltuu

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma on tarkoitettu työhyvinvoinnista kiinnostuneille. Nimikkeesi voi olla mm. työhyvinvointijohtaja, -päällikkö tai -asiantuntija, työsuojelupäällikkö, tyky-toiminnan asiantuntija. Voit myös työskennellä HR:ssä tai linjaorganisaation esimiehenä tai esimerkiksi työterveyshuollossa työterveyshoitajana tai -lääkärinä.

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelman hyödyt ja tavoitteet

Koulutusohjelma antaa sinulle ammatilliset valmiudet

 • johtaa ja toimia työhyvinvoinnin asiantuntijana
 • ymmärtää ja kehittää kokonaisvaltaista työhyvinvointi- ja työkykytoimintaa
 • seurata, mitata ja arvioida työhyvinvoinnin nyky- ja tavoitetilaa
 • laatia strateginen työhyvinvoinnin johtamisen ohjelma (työhyvinvointistrategia)
 • selventää eri toimijoiden roolit työhyvinvoinnin johtamisessa
 • integroida työhyvinvointitoimenpiteet esimiesten päivittäisjohtamiseen.

Teimme keväällä 2019 kyselytutkimuksen Työhyvinvointipäällikön koulutukseen osallistuneille koulutuksen vaikuttavuudesta. Tuloksien mukaan

 • 86 % vastanneista koki, että pystyi kehittämään omaa työtään koulutusohjelmasta saamillaan tiedoilla ja opeilla.
 • 73 % vastanneista koki, että koulutukseen osallistuminen on vaikuttanut työhyvinvoinnin merkitykseen koko organisaatiossa, mm. lisännyt työhyvinvoinnin yleistä arvostusta sekä lisännyt työhyvinvoinnin toimenpiteitä ja keinovalikoimaa.
 • Koulutuksen tärkeimpinä anteina mainittiin työhyvinvoinninkokonaisuuden hahmottaminen, keskustelut muiden osallistujien kanssa, verkostoituminen, projektityö ja työhyvinvoinnin laajemman ymmärryksen saaminen.

Kyselytutkimuksen toteutti Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelman osallistuja Nina Strang.

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma

Työhyvinvointipäällikön koulutuksessa perehdyt työhyvinvoinnin laajaan viitekehykseen ja opiskelet työhyvinvoinnin johtamista strategisesta suunnittelusta itsensä johtamiseen. Sisältöjä ovat: ihminen, työelämän laatu, ihminen psykofyysis-sosiaalisena kokonaisuutena ja työyhteisön jäsenenä, työyhteisö ja organisaatiokulttuuri, työhyvinvoinnin analysointi- ja kehittämismenetelmät, työsuojelu ja – turvallisuus sekä työelämän normitausta.

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelman sisältö

1. jakso: Strateginen hyvinvoinnin johtaminen ja käytännön näkökulmat työhyvinvoinnin kehittämisessä

 • Työhyvinvoinnin ja terveyden johtamisen asema ja merkitys strategisessa henkilöstöjohtamisessa
 • Strateginen johtaminen ja sen käytäntöön vienti
 • Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimusta ja peruselementit
 • Strategisen hyvinvoinnin johtaminen esimiestyössä, HR:ssä ja tukitoiminnoissa

 • Työhyvinvointia työtä kehittämällä
 • Käytännön kokemuksia sekä organisaation, johtamisen, kehittämisen ja arjen toteuttamisen näkökulmia

2. jakso: Yksilön ja yhteisön kehittäminen – minä työhyvinvoinnin johtajana

 • Tulevaisuuden johtaminen
 • Oman persoonallisen toimintatyylin tunnistaminen, vahvuudet ja haasteet
 • 360˚-palaute ja analysointi omasta asiantuntijaroolista, kehittymissuunnitelma
 • Roolit yksilön ja yhteisön työidentiteetin tukijana
 • Oman työidentiteetin vahvistuminen

3. jakso: Yksilön ja yhteisön kehittäminen sekä osaamisen johtaminen

 • Stressin ja työuupumuksen tunnistaminen ja vähentäminen
 • Työn imun kasvattaminen
 • Osaamisen ja kyvykkyyksien johtaminen: käsitteet ja näkökulmat,aineeton pääoma, strategianäkökulma
 • Osaamisen johtamisen parhaat käytännöt

4. jakso: Työhyvinvoinnin johtaminen ja henkilöstötuottavuus sekä Työyhteisön erityistilanteet

 • Henkilöstötuottavuus työhyvinvoinnin näkökulmasta
 • Johtamisauditointi
 • Työyhteisön yksilöön kohdistuvaa toimintaa säätelevät normit työyhteisön erityistilanteissa

5. jakso: Konfliktien synty, hallinta ja sovittelu sekä Työhyvinvointi uuden tutkimuksen mukaan – työelämän laatu

 • Konfliktien synty, hallinta ja sovittelu
 • Työhyvinvointi uuden tutkimuksen mukaan – työelämän laatu
  • Työelämän laatu vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, työn tehokkuuteen sekä innovatiivisuuteen – miten sitä mitataan henkilöstötuottavuutta kehittäen
  • Työelämän laadun avulla vaikuttavaa henkilöstökehittämistä
  • Tekoälyn hyödyntäminen työhyvinvoinnin kehittämisessä.

6. jakso: Coaching ja työnohjaus työhyvinvoinnin menetelminä sekä projektitöiden esittely

 • Coaching ja työnohjaus: kokemuksia ja ohjattuja harjoituksia
 • Projektitöiden esittely ja palaute
 • Ohjelman opit ja oivallukset sekä soveltaminen

Howspace-oppimisympäristö

Käytämme tässä koulutuksessa digitaalista oppimisympäristöä

 • helppo, sosiaalisen median kaltainen käyttöliittymä. Ei muistettavia salasanoja.
 • osallistava tuki oppimisprosessille
 • materiaalien tuottaminen ja jakaminen reaaliaikaisesti
  niin virtuaalivalmennuksissa kuin kasvotusten käytävissäkin

Oppimismenetelmät ja -materiaalit työhyvinvointipäällikön koulutuksessa

 • alustukset
 • yritysesimerkit ja -vierailut
 • yhteiset keskustelut
 • alan kirjallisuuteen perehtyminen
 • tietoiskut
 • ryhmätyöt
 • 360˚-arviointi, persoonallisuus- ja identiteettityökalut
 • välitehtävät
 • projektityö

Projektityö organisaatiosi tueksi

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelman aikana teet omaan työhösi liittyvän projektityön. Suosittuja projektityöaiheita ovat olleet mm. työhyvinvointisuunnitelma, esimiestyön tukeminen, varhaisen välittämisen malli, työilmapiirikyselyjen analysointi, muutoksen johtaminen ja työterveyshuollon rooli esimiesten tukena.

Hinnoittelu

Koulutuskortilla maksettaessa 12 koulutuskorttipäivää.

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelman hinta sisältää:

• 12 koulutuspäivää
• oppimismateriaalit
• 360˚-arvioinnin
• projektityön ohjauksen
• sähköisen verkko-oppimisalustan käytön
• lounaat sekä aamu- ja iltapäiväkahvit lähikoulutuspäivinä
Yhteistyössä: JTO