EtusivuLiiketoiminnan kehittäminenTyöhyvinvointipäällikön koulutusohjelma

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Koulutusohjelma on suunniteltu sinulle joka työskentelet tai olet aikeissa työskennellä strategiseen työhyvinvointiin liittyvien työtehtävien parissa.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto


Hinta

5950 €

Kenelle Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma soveltuu

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma on tarkoitettu työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Nimikkeesi voi olla mm. työsuojelupäällikkö, työhyvinvointijohtaja, -päällikkö tai -asiantuntija, tyky-toiminnan asiantuntija. Voit myös työskennellä henkilöstöhallinnossa tai linjaorganisaation esihenkilönä tai esimerkiksi työterveyshuollon asiantuntijana.

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelman hyödyt ja tavoitteet

Koulutusohjelma antaa sinulle ammatilliset valmiudet

 • johtaa ja toimia työhyvinvoinnin asiantuntijana
 • ymmärtää ja kehittää kokonaisvaltaista työhyvinvointi- ja työkykytoimintaa
 • seurata, mitata ja arvioida työhyvinvoinnin nyky- ja tavoitetilaa
 • laatia strateginen työhyvinvoinnin johtamisen ohjelma (työhyvinvointistrategia)
 • selventää eri toimijoiden roolit työhyvinvoinnin johtamisessa
 • integroida työhyvinvointitoimenpiteet esihenkilöiden päivittäisjohtamiseen.

Teimme keväällä 2019 kyselytutkimuksen Työhyvinvointipäällikön koulutukseen osallistuneille koulutuksen vaikuttavuudesta. Tuloksien mukaan

 • 86 % vastanneista koki, että pystyi kehittämään omaa työtään koulutusohjelmasta saamillaan tiedoilla ja opeilla.
 • 73 % vastanneista koki, että koulutukseen osallistuminen on vaikuttanut työhyvinvoinnin merkitykseen koko organisaatiossa, mm. lisännyt työhyvinvoinnin yleistä arvostusta sekä lisännyt työhyvinvoinnin toimenpiteitä ja keinovalikoimaa.
 • Koulutuksen tärkeimpinä anteina mainittiin työhyvinvoinninkokonaisuuden hahmottaminen, keskustelut muiden osallistujien kanssa, verkostoituminen, projektityö ja työhyvinvoinnin laajemman ymmärryksen saaminen.

Kyselytutkimuksen toteutti Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelman osallistuja Nina Strang.

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma

Työhyvinvointipäällikön koulutuksessa perehdyt työhyvinvoinnin laajaan viitekehykseen ja opiskelet työhyvinvoinnin johtamista sen strategisesta suunnittelusta oman työn johtamiseen.
Koulutuksen sisältöteemojamme ovat mm. ihminen psykofyysis-sosiaalisena kokonaisuutena ja yksilönä osana omaa tiimiä ja työyhteisöä. Tutkimme myös työyhteisö ja organisaatiokulttuurin merkitystä  työelämän laatuun ja vaikuttavuuteen, sekä mitä ovat työhyvinvoinnin analysointi- ja kehittämismenetelmät unohtamatta työsuojelu ja työturvallisuus näkökulmia ja vaatimuksia.

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelman sisältö

1. jakso: Strateginen työhyvinvoinnin johtaminen

 • Työhyvinvoinnin  asema ja niiden merkitys strategisessa henkilöstöjohtamisessa
 • Työhyvinvoinnin johtamisen tutkimusta ja taustaa sekä sen strateginen johtamisen käyttöönotto
 • Projektityöpaja I
 • Motivaatioprofiilin esittely

2. jakso: Minä työhyvinvoinnin johtajana ja organisaation kehittäjänä sekä sressin hallinta ja työn imu

 • Työhyvinvoinnin johtaminen esimiestyössä, HR:ssä ja tukitoiminnoissa
 • Vahvistuuko työhyvinvointi työtä kehittäen? 
 • Käytännön kokemuksia organisaation, johtamisen, kehittämisen ja arjen toteuttamisen näkökulmista
 • Stressin tunnistaminen ja hallinta
 • Työn imu
 • Vaatimusten ja voimavarojen malli

3. jakso: Yksilön ja yhteisön kehittäminen sekä osaamisen johtaminen

 • Itsensä johtaminen, kuka minä olen johtajana ja tiimin jäsenenä
 • Omien perustarpeiden ja motiivien tunnistaminen
 • Millainen johtaminen, palaute ja palkitseminen motivoi
 • Psykologinen turvallisuus, sokeat pisteet
 • Motivaatioprofiilikyselyn purku
 • Osaamisen johtaminen

4. jakso: Työhyvinvoinnin johtaminen ja sekä Työyhteisön erityistilanteet

 • Johtamistyylit ja hyvinvointi
 • Kommunikaatio ja luottamus
 • Työyhteisön yksilöön kohdistuvaa toimintaa säätelevät normit työyhteisön erityistilanteissa

5. jakso: Konfliktien synty, hallinta ja sovittelu sekä Työhyvinvointi uuden tutkimuksen mukaan – työelämän laatu

 • Konfliktien synty, hallinta ja sovittelu
 • Työhyvinvointi uuden tutkimuksen mukaan – työelämän laatu
  • Työelämän laatu vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, työn tehokkuuteen sekä innovatiivisuuteen – miten sitä mitataan henkilöstötuottavuutta kehittäen
  • Työelämän laadun avulla vaikuttavaa henkilöstökehittämistä
  • Tekoälyn hyödyntäminen työhyvinvoinnin kehittämisessä.

6. jakso: Coaching ja työnohjaus työhyvinvoinnin menetelminä sekä projektitöiden esittely

 • Coaching ja työnohjaus: kokemuksia ja ohjattuja harjoituksia
 • Projektitöiden esittely ja palaute
 • Ohjelman opit ja oivallukset sekä soveltaminen

Howspace-oppimisympäristö

Käytämme tässä koulutuksessa digitaalista oppimisympäristöä

 • helppo, sosiaalisen median kaltainen käyttöliittymä. Ei muistettavia salasanoja.
 • osallistava tuki oppimisprosessille
 • materiaalien tuottaminen ja jakaminen reaaliaikaisesti
  niin virtuaalivalmennuksissa kuin kasvotusten käytävissäkin

Oppimismenetelmät ja -materiaalit työhyvinvointipäällikön koulutuksessa

 • alustukset
 • yritysesimerkit
 • yhteiset keskustelut
 • alan kirjallisuuteen perehtyminen
 • tietoiskut
 • ryhmätyöt
 • motivaatioprofiili
 • välitehtävät
 • projektityö

Projektityö organisaatiosi tueksi

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelman aikana teet omaan työhösi liittyvän projektityön. Suosittuja projektityöaiheita ovat olleet mm. työhyvinvointisuunnitelma, esimiestyön tukeminen, varhaisen välittämisen malli, työilmapiirikyselyjen analysointi, muutoksen johtaminen ja työterveyshuollon rooli esihenkilöiden tukena.

Hinnoittelu

Koulutuskortilla maksettaessa 11 koulutuskorttipäivää.

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelman hinta sisältää:

• 11 koulutuspäivää
• oppimismateriaalit
• Motivaatioprofiilin
• projektityön ohjauksen
• sähköisen verkko-oppimisalustan käytön
• lounaat sekä aamu- ja iltapäiväkahvit lähikoulutuspäivinä

Yhteistyössä: Management Institute of Finlad MIF Oy