Hyödynnä tekoälyä johtamisen sparraajana

Julkaistu 15.3.2024
Lukuaika noin 3 min
Mies hyödyntämässä tekoälyä johtamisessa

Tekoäly on rynninyt ChatGPT:n ja Microsoft Copilotin myötä työelämän megatrendiksi. Vaikka pohjimmiltaan kyse on ykkösiä ja nollia käsittelevästä tekniikasta, joka ei ajattele tai omaa itsenäistä ymmärrystä, tekoälystä on valtavasti apuja myös ihmisläheiseen työhön, kuten johtamiseen.

Yksi tekoälyn merkittävimmistä eduista on sen kyky käsitellä ja analysoida suuria tietomääriä. Voit hyödyntää tekoälyä päätöksenteon tukena, sillä se pystyy tarjoamaan kattavia analyyseja, ennusteita ja suosituksia. Vaikka lopullinen päätöksenteko kannattaakin monessa tilanteessa jättää ihmisen vastuulle, tekoälyn hyödyntäminen voi antaa uusia näkökulmia ja auttaa vähentämään ihmiselle tyypillisiä ennakko-oletuksia.

Tekoäly taipuu monipuolisesti erilaisten johtamistilanteiden sparraajaksi. Voit pyytää vinkkejä delegointiin, jaetun johtamisen kehittämiseen, työssä jaksamisen tukemiseen ja oikeastaan mihin ikinä keksit. Kannattaa siis kokeilla! Hyvin muotoilluilla komennoilla pystyt pyytämään apuja vaikkapa haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Maksuttomilla työkaluilla pääsee hyvin vauhtiin ja voit testata esimerkiksi seuraavaa komentoa:

”Tiimiläiseni on ollut uudessa tehtävässään kolme kuukautta, mutta työn tuloksellisuus ei ole noussut riittävälle tasolle. Hän tekee työnsä huolella ja pyrkii välttämään virheitä, mutta tavoitteisiin ja muun tiimin tasoon nähden siihen kuluu huomattavasti aikaa. Tiimin muut jäsenet ovat ihmetelleet minulle hänen heikkoa suoriutumistaan. Tiedän hänen ottavan työhönsä liittyvän kritiikin raskaasti, enkä tiedä miten jatkaisin. Miten lähden avaamaan tilannetta tiimiläiseni kanssa?”

Vastauksena edelliseen komentoon tekoäly antaa todennäköisesti varsin pätevän listauksen asioista, joita tällaisessa keskustelussa on hyvä huomioida. Halutessasi voit vielä pyytää käytännön esimerkkiä keskustelusta. Hyödyntäessäsi tekoälyä johtamisen sparraajana muista kysyä siltä tarkentavia jatkokysymyksiä, eli sen kanssa käytävää keskustelua ei kannata lopettaa ensimmäiseen vastaukseen. Halutessasi voit roolittaa tekoälyä tarkemmin ja pyytää sitä vastaamaan kuin se olisi tunnettu johtaja. Voit edellisen komennon päätteeksi jatkaa keskustelua kirjoittamalla ”anna esimerkki keskustelusta kuin olisit Steve Jobs” ja katsoa, sopisiko jokin tekoälyn luoma lause omaan suuhusi.

Tekoälyä voi hyvin hyödyntää myös itsensä johtamisen tukena esimerkiksi ajankäytön suunnittelun osalta. Voit kirjoittaa komennoksi ”auta minua priorisoimaan seuraavat tehtävät ja laatimaan minulle päiväkohtainen ohjelma niiden toteuttamiseen” ja jatkaa työlistauksella. Tekoäly osaa hakea tietoa erilaisista priorisointitekniikoista ja se pystyy hyödyntämään esimerkiksi tunnettua Eisenhowerin matriisia tehtävien luokitteluun.

Maksulliset tekoälytyökalut tarjoavat lisää mahdollisuuksia johtamistyön tueksi. Ne pystyvät mm. analysoimaan organisaatio- tai prosessikaavioita ja pohtimaan niihin liittyviä mahdollisuuksia, haasteita ja kehityskeinoja. Osa työkaluista, kuten ChatGPT, mahdollistaa lisäksi määrittelemiisi tehtäviin erikoistuneiden assistenttien luomisen. Voit tehdä itsellesi esimerkiksi virtuaalisen myyntijohtajan sparraamaan ja auttamaan myynnin haasteissa.

Kannattaa lisäksi muistaa tekoälyn yleiset hyödyt tietotyötä tekeville. Tekoäly voi etsiä tietoa, tiivistää tieteellisiä artikkeleita, luoda esityksiä tai vaikkapa nostaa viisi ydinkohtaa organisaation sisäisestä raportista. Muistathan kuitenkin aina tekoälytyökaluja käyttäessäsi tietoturvan, eli älä syötä tekoälylle mitään sensitiivistä tai GDPR:n alaista tietoa, ellet ole varma käyttämäsi työkalun tietoturvasta. Vastuu tekoälylle syötetyistä asioista ja saatujen vastausten hyödyntämisestä on aina työkalun käyttäjällä.

Johtajien on tärkeä miettiä tekoälyn henkilökohtaisen hyödyntämisen lisäksi myös sitä, miten tekoälyyn suhtaudutaan organisaatiossa, miten käyttöä tuetaan ja millaisia ohjeita ja sääntöjä sen hyödyntämiseen liittyy. Työyhteisön kanssa on hyvä miettiä, mitä asioita ihminen tekee jatkossakin itsenäisesti, mitä tekoälyn kanssa ja mitä tehtäviä voidaan kenties ulkoistaa kokonaan tekoälylle.

Katso myös Tekoäly johtamistilanteiden sparraajana -webinaarimme, jossa syvennyt tekoälyn soveltamiseen erilaisissa johtamistilanteissa.

Syvenny aiheeseen Tie­tu­rin kou­lu­tuk­sissa

Tietoa kirjoittajasta:
Hermanni Harju

Hermanni Harju
KTM, johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäjä, työnohjaaja

Hermanni Harjulla on yli kymmenen vuoden kokemus johtamisen parissa työskentelystä. Nykyään hän toimii johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäjänä, sekä johdon ja esihenkilöiden työnohjaajana. Hänen työuralleen on mahtunut erilaisia rooleja mm. muutosvalmentajasta esihenkilöksi ja johtajuuden kehittäjäksi sekä yritysmaailmasta poikkeava tehtävä rauhanturvaajana. Hermannin näkemyksien taustalla yhdistyvät rikkaat käytännön kokemukset johtamistyöstä sekä kattava teorian tutkiminen.

Asiasanat:

Tekoälyn hyödyntäminen johtamisessa Tekoäly Johtaminen AI