ITIL® 4 – mikä muuttui?

Julkaistu 10.11.2020
Lukuaika noin 2 min
ITIL

ITIL®iä kutsutaan usein palvelunhallinnan parhaiksi käytännöiksi. Uusimmassa versiossa tätä ilmaisua ei juuri käytetä. Itse asiassa ITIL 4 lähtee siitä, ettei parhaita käytäntöjä edes ole olemassa – ainakaan siinä mielessä, että olisi jokin tietty joukko käytäntöjä joka toimisi aina, missä organisaatiossa tahansa.

ITILin 34 kyvykkyyttä

Sen sijaan ITIL tunnistaa mitä edellytyksiä ja valmiuksia pitää rakentaa, jotta palvelunhallinta onnistuisi. Näitä valmiuksia kutsutaan kyvykkyyksiksi, ja ITIL on tunnistanut 34 tärkeää kyvykkyyttä. Näitä kyvykkyyksiä ovat esimerkiksi projektinhallinta, arkkitehtuurinhallinta, työvoiman suunnittelu, organisaation muutosjohtaminen, häiriönhallinta, palvelukonfiguraationhallinta jne. Nämä kyvykkyydet muodostuvat erityyppisistä resursseista: on organisaatiorakenteita, rahaa, työkaluja, prosesseja, alihankintaketjuja ym. Näitä kyvykkyyksiä ei välttämättä tarvitse rakentaa itse, osan voi ostaa palveluna, ulkoistaa tai jättää kokonaan pois. Kaikki eivät tarvitse kaikkia kyvykkyyksiä, mutta monet tarvitsevat ainakin osan niistä.

Tässä onkin ITILin yhteys kokonaisarkkitehtuuriin: ITIL4 antaa valmiin kyvykkyyskartan palvelunhallinnan toiminta-arkkitehtuurin malliksi. 

Onko ITIL palvelumuotoilua?

ITIL4 menee kuitenkin pidemmälle. Se on kiinnostunut arvovirroista, palvelumuotoilusta käyttäjän kannalta, palveluntuottajan ja asiakkaan välisestä suhteesta ja digitaalisen strategian suunnittelusta. Se on myös kiinnostunut Agile- ja DevOps -tyyppisestä lähestymistavasta, jossa nopeasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä tarvitaan erilaisia muutoksenhallintatapoja kuin perinteisessä vesiputousmallissa.

Jos edellisen version pääpaino oli mikromanageerauksessa, prosessikaavioissa ja yksittäisten parhaiden käytäntöjen tunnistamisessa, nostaa uusin versio tarkastelun yhden pykälän ylemmäksi: mitä pitää tehdä ja minkälaisia kyvykkyyksiä pitää rakentaa.

ITIL4 -koulutusohjelmassa on Foundation-kurssi joka avaa peruskäsitteet ja tärkeimmät kyvykkyydet, ja viisi jatkokurssia. Jokainen kurssi keskittyy yhteen osa-alueeseen: arvovirtojen tunnistaminen, muutosjohtaminen, asiakassuhteet, digitaalinen transformaatio ja strateginen johtaminen.  

Muutos alkaa osaamisen kehittämisellä. Osaaminen taas alkaa koulutuksesta. Tervetuloa kursseille! 

ITIL4 Foundation
ITIL4 Foundation in English
ITIL(R) 4 Leader: Digital and IT Strategy
ITIL4 Specialist: Create, Deliver and Support (CDS)
ITIL4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV)
ITIL4 Specialist: High Velocity IT (HVIT)
ITIL4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI)

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.

Tietoa kirjoittajasta:

Ben Kalland

Ben Kalland on palvelunhallinnan ammattilainen, joka on nähnyt IT-alaa eri suunnista jo 30 vuoden ajan. Hänen erikoisosaamistaan ovat TOGAF, ITIL®, COBIT ja ISO 20000 sekä muut mallit ja standardit, jotka tuovat lisäarvoa ja laatua IT-palveluihin. Benin koulutuksen ja konsultoinnin missio on osaamisen siirtäminen asiakkaalle.

Asiasanat:

ITIL4 ITIL