Tulevaisuuden taidot – tutustu uusimpiin koulutuksiimme

Julkaistu 21.12.2023
Lukuaika noin 4 min

Kehitämme jatkuvasti koulutussisältöjämme, jotka on suunniteltu vastaamaan nykypäivän haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Asiantuntijamme ovat huolella kehittäneet koulutuksiamme ja ne tarjoavat käytännönläheisiä taitoja sekä uutta ajatussuuntaa kehittymisen polulla. Koulutuksien vetäjinä toimivat oman alansa asiantuntijat, jotka tuovat mukanaan paitsi teoreettista tietoa myös käytännön kokemusta. Tämä yhdistelmä varmistaa, että saat ajankohtaista ja relevanttia tietoa.

Alla muutama nosto tuoreimmista uutuuskursseista, jotka ovat tulleet osaksi yli 1000 koulutuksen tarjontaamme.

Tekoälyyn uutta osaamista

AI-050: Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service
Microsoftin virallinen koulutus opastaa ohjelmistokehittäjiä ja datatieteilijöitä (data scientist) käyttämään Azure OpenAI Servicea generatiivisen tekoälyn ratkaisujen kehittämiseen, mukaan lukien suurten kielimallien, kuten GPT:n, käyttöönotto ja soveltaminen.

AI-102: Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution
Microsoftin toinen uutuuskoulutus on taasen suunnattu ohjelmistokehittäjille, jotka haluavat oppia luomaan tekoälysovelluksia käyttäen Azure Cognitive Servicesia, Azure Cognitive Searchia ja Microsoft Bot Frameworkia.

ChatGPT data-analytiikassa
Kurssilla hypätään syvemmälle ChatGPT:n ja muiden edityneiden data-analyytikan algoritmien ytimeen.

Miten luot yrityksellesi oman tekoälymallin tietoturvallisesti?
Kurssilla keskitytään tekoälyn hyödyntämiseen yritysten sisäisen datan analysoinnissa sekä opetellaan, miten yrityksen omaa tekoälymallia voidaan kouluttaa tietoturvallisesti.

Tekoäly tietotyön avustajana
Tämä kurssi tarjoaa syvällisen ymmärryksen generatiivisen tekoälyn käytöstä tietotyössä, mukaan lukien sen sovellukset tiedon käsittelyssä, rutiinitehtävien automatisoinnissa ja innovatiivisen sisällön tuotannossa, sekä teoreettisen että käytännön näkökulman kautta.

Ohjelmistokehityksen puolella uutuuskurssejamme

The basics of Rust
Kurssi on kattava johdatus Rust-ohjelmointikieleen, yhdistäen lyhyitä teoriaosuuksia ja käytännön harjoituksia.

Android Kotlin ja Jetpack Compose -sovelluskehitys
Tässä koulutuksessa saat perusteellisen johdatuksen moderniin Android-sovelluskehitykseen Kotlinin ja Jetpack Composen avulla, yhdistäen teoria- ja demosessioita sekä käytännön ohjelmointiharjoituksia.

Kotlin-ohjelmointi
Kehitä Java-taitojasi: opi Kotlinin tehokkuus ja moderni syntaksi kaksipäiväisessä intensiivikurssissa. Kurssi sopii Java-kehittäjille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan Kotlinin avulla.

Digitaalisten palvelujen ketterämpään kehittämiseen

DevOps CI/CD tool pipeline course
Kurssi keskittyy DevOps-ympäristöjen jatkuvan integraation ja jatkuvan toimituksen työkalujen, kuten Jenkinsin ja Dockerin käyttöön, tarjoten koulutusta automaation kehittäjille, testaajille ja ohjelmistosuunnittelijoille CI/CD- ja DevOps pipelinen automatisoinnissa.

DASA DevOps Leader
Koulutus tarjoaa kattavan opetuksen DevOps-johtajuudesta, keskittyen moderniin johtamiseen ja organisaation muutoksen hallintaan, ja se on suunnattu niille, jotka pyrkivät johtamaan ja tukemaan DevOps-muutosta käytännössä.

DASA Portfolio Management
Kurssi tarjoaa organisaatioille keinoja strategisen linjauksen parantamiseen, nopeampaan päätöksentekoon ja markkinoiden mukautumiskykyyn, keskittyen portfolion hallinnan kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, joka edistää strategista yhteensovittamista, arvon tuottamista, tehokasta hallintoa, yhteistyötä ja jatkuvaa parantamista.

Projektinhallintaan uusia tuulia – Project for the Web

Microsoft Project for the Web -perusteet
Tämä koulutus on suunnattu projektipäälliköille, jotka haluavat oppia hallinnoimaan projektejaan Microsoftin Project for the Web -ympäristössä, kattavasti käsitellen projektin luontia, tehtävien suunnittelua, resursointia sekä edistymisen seurantaa ja raportointia.

Microsoft Project for the Web -ympäristön käyttöönotto
Tällä kurssilla opit, kuinka ottaa käyttöön ja hallita Microsoftin Project for the Web -projektiympäristöä, sisältäen mm. Power Platformin ja PowerAppsin integroinnin.

Pilvipalvelua projektipäälliköille 

Azure-pilvipalveluiden perusteet projektipäällikölle 
Tällä kurssilla projektipäälliköt oppivat pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien perusteet, pilviratkaisujen vaikutukset ohjelmistokehitykseen ja Microsoft Azure-alustan peruskomponentit, mikä on tärkeässä osassa modernissa järjestelmäkehityksessä. 

IT-arkkitehtuuriin lisäoppia

Ratkaisuarkkitehtuuri käytännössä
Saat kattavan ymmärryksen ratkaisuarkkitehtuurista, sen roolista kokonaisarkkitehtuurissa ja sen kehittämisen periaatteista, tavoitteena samalla kehittää kykyäsi suunnitella ja toteuttaa käytännön ratkaisuarkkitehtuureja, jotka tukevat liiketoimintasi tavoitteita ja asiakastarpeita.

Tiedonhallinta ja tietoarkkitehtuuri
Tämä kurssi opastaa sinua, kuinka kehittää tiedonhallintaa ja tietoarkkitehtuuria, keskittyen tiedon laadun parantamiseen ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja modernissa teknologiassa kuten tekoälyssä ja koneoppimisessa.

Palvelumuotoilu tutuksi

Palvelumuotoilu sisäisten palvelujen ja prosessien kehittämisessä
Koulutuksessa keskitytään siihen, kuinka palvelumuotoilun avulla voidaan parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä ja sitoutumista sekä tehostaa yrityksen sisäisiä prosesseja ja toiminnan laatua.

Yhteiskehittäminen ja prototypointi palvelumuotoilussa
Opi kuinka yhteiskehittämisen ja prototypoinnin avulla voidaan lisätä asiakaslähtöisyyttä ja kehitystyön osumatarkkuutta palvelumuotoilussa.

Palvelumuotoilun mahdollisuudet -verkkokurssi
Itseopiskeluna suoritettava verkkokurssi tarjoaa kattavan johdatuksen palvelumuotoilun perusideoihin ja käytäntöihin, auttaen ymmärtämään, miten palvelumuotoilu voi vaikuttaa yrityksen toimintaan ja asiakaskokemuksiin.

Taulukkolaskentaa edistyneille Excelin käyttäjille

Excel kaavat ja hakufunktiot
Tämä vaativampi koulutus on tarkoitettu Excelin laskennasta kiinnostuneille, edistyneille käyttäjille, jotka haluavat oppia hyödyntämään tehokkaasti erilaisia haku- ja muokkausfunktioita.

Excel laskentafunktiot ja Entä jos -analyysit
Toinen uusi Excel koulutuksemme opastaa edistyneitä Excel-käyttäjiä hyödyntämään erilaisia laskentafunktioita ja Entä Jos -analyysityökaluja tehokkaasti tiedon analysointiin ja päätöksentekoon.

AWSltä uusi tietoturvakoulutus

AWS Security Best Practices
Uusin AWS-kurssimme tarjoaa kattavan opetuksen AWS:n turvallisuus- ja hallintatyypeistä, opettaen verkkoinfrastruktuurin turvaamista, laskentaresurssien hallintaa ja hälytysten käyttöä epäilyttävien toimintojen havaitsemiseksi.
 

Ota aikaa uuden oppimiselle

Uusien koulutustemme avulla voit pysyä ajan hermolla ja kehittää osaamistasi jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua sopivan koulutuksen valinnassa, asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan sinua.
Osallistumalla koulutuksiimme, et ainoastaan opi uutta, vaan saat myös mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa. Tämä on erinomainen tilaisuus laajentaa ammatillista verkostoasi.

Jos herää kysymyksiä, otathan yhteyttä Tieturin kokeneisiin koulutusammattilaisiin, autamme mielellämme!

Asiasanat:

Koulutus

Aiheeseen liittyvät blogit:

Blogi 17.4.2024

Oppimisstrategiat työelämässä – Miten tuet henkilöstön osaamisen kehittymistä ja innovointia?

Lue lisää