Projektikoulutukset

Projektledarutbildning

Projektit eivät valmistu itsestään, vaan niiden onnistuminen riippuu ennen kaikkea vetäjästä. Nykyajan projektipäällikkö on todellinen moniottelija: täytyy hallita sekä asioiden (project management) että ihmisten (project leadership) johtaminen.

Projektipäällikön tulee tuntea sekä perinteiset projektisuunnittelumenetelmät että ketterät (agile) tavat. Täytyy onnistua aikataulutuksessa, projektiviestinnässä, vastuuttamisessa, motivoinnissa, seurannassa ja riskienhallinnassa.

Lisäksi yhä useampi asiakas tai yhteistyökumppani asettaa omat vaatimuksensa edellyttämällä projektissa mukana olevilta ammattilaisilta kansainvälistä projektisertifikaattia (IPMA, Prince, PMP). 

Projektikoulutukset

Jos haluat hioa projektitaitojasi, löytyy apu läheltä. Tieturin projektikoulutuksissa voit pureutua niin projektityön perusteisiin kuin vaativimpiinkin projektien viitekehyksiin projektityösertifioitumista ja projektityökaluja unohtamatta. Autamme myös yrityskohtaisen projektikoulutussuunnitelman laatimisessa.

Koulutukset: Projektikoulutus

Projektijohtamisen koulutusohjelma – Project Champion 2.0


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 8.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
8.10

Kokeneelle projektiosaajalle suunnatussa koulutuksessa kehität ja syvennät osaamistasi kaikilla projektitoiminnassa merkittävillä osa-alueilla. Projektijohtamisen koulutusohjelmassa perehdyt käytännön keinoin ja menetelmin onnistuneen projektin avaintekijöihin.

Lue lisää

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 9.9, 2.10, 6.11, 25.11 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
9.9, 2.10, 6.11, 16.12,
9.9, 2.10, 6.11, 16.12,
25.11

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektinhallinnan menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet.

Lue lisää

Projektipäällikön keskeiset taidot


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 26.8, 17.9, 30.9, 24.10 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
26.8, 30.9, 24.10, 18.11,
16.12,
26.8, 30.9, 24.10, 18.11,
16.12,
17.9

Tämä projektipäällikölle suunniteltu projektikoulutus tarjoaa sinulle kunnon menetelmät projektityöskentelyyn. Opit koulutuksessa projektityöhön hyödyllisiä työkaluja, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä pureudut projektityöskentelyn eri rooleihin ja niiden merkitykseen.

Lue lisää

Taitavan projektipäällikön leadership-taidot – asiantuntijoiden johtaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 22.8, 2.10, 21.10, 11.11 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
22.8, 2.10, 11.11, 12.12,
21.10

Tämä projektikoulutus tarjoaa projektipäällikölle paremmat leadership-taidot eri tyylisten ihmisten kanssa. Koulutuksessa keskitytään harjoittelemaan käytännön johtamistilanteita projektissa. 

Lue lisää

Project Planning and Execution


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 2.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
2.12
2.12

After the course the participant will understand the basic principles/concepts of project work and related terminology (ex. life-cycle, phases, milestones, objectives, results).

Lue lisää

Tilaajana tietojärjestelmäprojektin hankinnassa


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.10
23.10

Koulutuksessa pureudutaan tietojärjestelmäprojekteihin erityisesti tilaajan näkökulmasta. Koulutuksessa avataan käytännön esimerkein tilanteita, joissa tilaajan ja toimittajan näkökulmat eroavat vahvasti toisistaan tai joissa usein ajaudutaan ongelmiin tilaajan ja toimittajan kesken.

Lue lisää

Ketterä projekti – agile projektijohtaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.9, 5.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.9, 5.11,

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin suunnittelusta ja johtamisesta ja sisäistät miksi Scrummaster ei ole sama kuin projektipäällikkö. Koulutuksen sisällön avulla pystyt määrittämään projektin vastuut ja roolit ketterässä ympäristössä.

Lue lisää

Projektityön perusteet


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 16.9, 28.10, 11.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
16.9, 28.10, 11.12,
16.9, 28.10, 11.12,

Saat perusteorian ja käytännön esimerkkien avulla kokonaiskuvan projektityön menetelmistä sekä parhaista käytännöistä. Koulutus korostaa tehokkaan viestinnän merkitystä ja painottaa projekteihin osallistuvien henkilöiden vaikutusta tehtävän onnistumiseen.

Lue lisää

Project Management for Non-Project Managers


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 1.11, 23.1, 20.3, 26.5
Lue lisää ja ilmoittaudu >
1.11, 23.1, 20.3, 26.5,

Projektipäällikön oman ajankäytön hallinta


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 4.10, 25.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
4.10, 25.11,
4.10, 25.11,

Työkaluja tavoitteiden määrittelyyn, töiden priorisoimiseen ja oman ajankäytön suunnitteluun. Taklaat aikavarkaat ja tehostat ajankäyttöäsi.

Lue lisää

Pilvipalveluiden (AWS) perusteet projektipäällikölle


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 25.9, 15.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
25.9, 15.11,
25.9, 15.11,

Opit pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien perusteet ja merkittävimmät pilviratkaisujen tuomat muutokset ohjelmistokehityksessä.

Lue lisää

Projektin riskit hallintaan


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät projektin riskienhallinnan käsitteet ja päävaiheet. Osaat soveltaa jokaisessa vaiheessa käytettyjä menetelmiä ja työkaluja.
Sinulla on koulutuksen jälkeen edellytykset laatia organisaatiollesi riskienhallintasuunnitelman. Osaat tunnistaa ja luokitella erilaisia projektiriskejä ja laatia näiden perusteella riskirekisterin.

Lue lisää

Projektitoiminnan kuntotesti


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Lue lisää >

Sähköisen, kattavan projektityön kuntotestin avulla löydät kipupisteet ja ongelma-alueet, joiden korjaamisella saat välitöntä hyötyä projektitoimintaasi.

Lue lisää

Projektisalkunhallinta - Strategiasta projektiksi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Saat kokonaisnäkemyksen, menetelmiä ja käytännön kokemuksia hanke- ja projektisalkunhallinnan (portfolio management) kehittämiseksi.

Lue lisää

Projektin ohjausryhmän työn tehostaminen


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutus kehittää hankkeiden ja projektien ohjausryhmätyötä. Koulutuksessa osallistujat saavat käytännöllisiä menetelmiä ja kokemuksia oman ohjausryhmäroolin ja henkilökohtaisen tehokkuuden kehittämiseksi hankkeiden ja projektien eri vaiheiden aikana.

Lue lisää

Projektchefens ABC


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Denna utbildning är skräddarsydd för projektchefer. Vi erbjuder fungerande metoder och verktyg för att planera och genomföra projekt. Du erhåller nyttiga tips för att förbättra interaktionen inom projektgruppen samt utveckla kommunikationen med olika intressegrupper. Under utbildningen klargörs även de viktigaste rollerna och ansvarsområdena inom projektets organisation.

Lue lisää

Project Leadership, projektijohtamisen simulaatiopeli


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Projektijohtamisen simulaatiopeli on hyvin vuorovaikutteinen oppimistapa. Sen avulla projektipäälliköt oppivat paremmin ymmärtämään ja ratkaisemaan ihmisten välisiä sekä tiimin ja organisaation sisäisiä ongelmatilanteita.

Tämä projektikoulutus tarjoaa osallistujille päätöksenteon jälkianalyysin kautta osaamista siihen, miten projektipäällikkö pystyy paremmin johtamaan projektia ymmärtämällä ja hyödyntämällä eri sidosryhmien odotuksia ja vaatimuksia.

Lue lisää

Projektin suunnittelu ja läpivienti


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Tämä projektikoulutus perehdyttää sinut projektityöskentelyn periaatteisiin ja menetelmiin antamalla kokonaisnäkemyksen projektin elinkaaresta, projektissa käytettävistä käytännöllisistä työkaluista, projektipäällikön vuorovaikutustaidoista sekä projektityöskentelyn eri rooleista.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: Projektinhallinnan sertifikaatti

PMP Certification Preparation Training in English


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 23.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
23.10

The objective of this training is to prepare PMP qualified candidates for the PMP certification exam. This training program offers significant and indispensable support on your way to mastering the PMP certification exam.

Lue lisää

IPMA C -sertifiointikoulutus


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 22.8, 30.9, 7.11, 28.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
22.8 GO!, 30.9, 7.11, 28.11,
22.8 GO!, 30.9, 7.11, 28.11,

Koulutuksessa syvennetään projektipäällikön suunnittelutaitoja ja käydään läpi IPMA C -teoriakokeen ja -workshopin sisältämiä aihealueita. Koulutus antaa hyvät valmiudet suorittaa IPMA C sertifiointi.

Lue lisää

PRINCE2 ® Foundation suomeksi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 2.9, 19.9, 30.9, 4.11 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
2.9, 19.9, 30.9, 4.11,
12.12,
2.9, 19.9, 30.9, 4.11,
12.12,
21.11

Opi hyödyntämään Prince2 projektihallintamenetelmää ja todista osaamisesi suorittamalla Prince2 Foundation sertifioituminen.

Lue lisää

IPMA C Certification Preparation Training in English


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 22.8, 30.9, 7.11, 28.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
22.8 GO!, 30.9, 7.11, 28.11,
22.8 GO!, 30.9, 7.11, 28.11,

This training prepares you for passing the IPMA C level certificate test. Achieving the IPMA C level certification requires that you successful pass a theory test and a workshop. This training prepares you for the both parts of IPMA C level test.

Lue lisää

PRINCE2 ® Foundation in English


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 2.9, 19.9, 30.9, 4.11 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
2.9, 19.9, 30.9, 4.11,
12.12,
2.9, 19.9, 30.9, 4.11,
12.12,
21.11

The PRINCE2® Foundation course provides participants with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven principles, seven themes, seven processes and three techniques central to running a project using the PRINCE2 method.

Lue lisää

PRINCE2 ® Practitioner Training


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 10.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
10.10
10.10

The successful completion of the exam will give the delegate a recognized Practitioner qualification. The Practitioner course and certification lays a firm ground for the participant to apply the PRINCE2® method in managing projects in the work place.

Lue lisää

IPMA D


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

You will receive a basic understanding of project management and an overview of the core technical, behavioral and organizational competencies required for successful project management. The training will provide you with basic project planning skills and a good insight into the main elements of the IPMA D certification test.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.

Koulutukset: Projektityökalut

Microsoft Project tehokas peruskäyttö


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 6.9, 23.9, 25.10, 14.11 - Lisää...
Lue lisää ja ilmoittaudu >
6.9 GO!, 23.9, 25.10, 14.11,
13.12,

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka Microsoft Project -ohjelmaa käytetään projektien, hankkeiden, aikataulujen ja resursoinnin suunnittelussa ja seurannassa. Koulutuksen jälkeen osaat käyttää Microsoft Project -ohjelmaa sujuvasti ja tehokkaasti.

Lue lisää

Microsoft Project jatkokoulutus - projektin edistynyt suunnittelu ja seuranta


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 24.9, 15.11
Lue lisää ja ilmoittaudu >
24.9, 15.11,

Projektinhallintaohjelmiston jatkokoulutuksessa käymme läpi budjetin, kustannusten sekä resurssien laajemman hallinnan Microsoft Projectin avulla. Tutustumme ohjelma- ja hanketason hallinnan mahdollisuuksiin sekä käymme läpi eri osien mukauttamista käyttäjän tai projektiryhmän omiin tarpeisiin.

Koulutuksen jälkeen ymmärrät syvällisemmin Microsoft Project –ohjelman projekteja tehostavia ominaisuuksia.

Lue lisää

Excel VBA-makrojen perusteet


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 21.8, 16.10
Lue lisää ja ilmoittaudu >
21.8 GO!, 16.10,

Koulutuksessa opit Excel VBA-makrojen perusteet, kuten miten tehdään makroja omaan käyttöön. Voit nopeuttaa usein toistuvia rutiineja VBA-makroilla. Koulutuksen jälkeen osaat nauhoittaa makroja sekä tulkita ja muokata Visual Basic for Applications -koodia. Lisäksi hahmotat olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet.

Koulutus sopii myös esitiedoiksi henkilöille, jotka aikovat perehtyä syvällisemmin Visual Basic for Applications -ohjelmointiin.

Lue lisää

Excel taulukot ja pivot-raportointi


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Päivämäärä: 9.12
Lue lisää ja ilmoittaudu >
9.12

Koulutuksessa käydään läpi Excel-taulukoita sekä perehdytään pivot-työvälineeseen. Koulutuksen jälkeen osaat käsitellä erilaisia Excel-taulukoita mahdollisimman tehokkaasti sekä muodostaa niistä pivot-työvälineellä yhteenvetolaskelmia ja kaavioita. Lisäksi osaat käyttää suodatuksessa ehtoalueita ja erikoissuodatusta sekä tunnet tietokantafunktiot.

 

Lue lisää

Microsoft Project online


Koulutus myös asiakaskohtaisena toteutuksena
Pyydä tarjous organisaatiollesi
Lue lisää >

Koulutuksessa käymme läpi Microsoft Projectin käyttöä projektinhallintaan. Koulutuksen jälkeen osaat laatia ammattimaisia ja joustavasti muokattavia projektisuunnitelmia Microsoft Project Onlinella.

Lue lisää

Etkö löydä haluamaasi koulutusta? Ota yhteyttä 010 432 1001 (ark. 8-17) tai info@tieturi.fi.


Keskitä henkilöstön koulutukset Tieturille. Hyödynnä koulutuskorttimme paljousalennus ja vähennä koulutusmenoja.

 

Soita tai laita sähköpostia Kontakta oss
niin teemme sinulle tarjouksen
010 432 1001 (ark. 8-17)
info@tieturi.fi