Hae koulutuksia

TAI

Koulutuskortilla säästät koulutuskuluissa!

Tutustu koulutuskorttiin ja muihin etuhintoihimme.

Etuohjelmat

39 hakutulosta

Järjestä tulokset:

Suositeltu Aloitusaika Hinta

Projektijohtamisen koulutusohjelma - Project Champion 2.0

Kokeneelle projektiosaajalle suunnatussa koulutuksessa kehität ja syvennät osaamistasi kaikilla projektitoiminnassa merkittävillä osa-alueilla. Projektijohtamisen koulutusohjelmassa perehdyt käytännön keinoin ja menetelmin onnistuneen projektin avaintekijöihin. Project Champion on täysin ...
Helsinki Onsite
6 päivää 22.4.-12.6.
3995 €TAI
7 koulutus-
korttipäivää

Microsoft Project tehokas peruskäyttö

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka Microsoft Project -ohjelmaa käytetään projektien, hankkeiden, aikataulujen ja resursoinnin suunnittelussa. Koulutuksen jälkeen osaat käyttää tätä projektityökalua sujuvasti ja tehokkaasti. MS Project -ohjelman sujuvan käytön kannalta ...
Helsinki Onsite
1 päivä 26.2.
30.3.
6.5.
8.6.
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Microsoft Project jatkokoulutus - projektin edistynyt suunnittelu ja seuranta

Projektinhallintaohjelmiston jatkokoulutuksessa käymme läpi budjetin, kustannusten sekä resurssien laajemman hallinnan Microsoft Projectin avulla. Tutustumme ohjelma- ja hanketason hallinnan mahdollisuuksiin sekä käymme läpi eri osien mukauttamista ...
Helsinki Onsite
1 päivä 27.2.
7.5.
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Projektipäällikön oman ajankäytön hallinta

Saat kurssilta työkaluja ja esimerkkejä tavoitteiden määrittelyyn, töiden priorisoimiseen ja oman ajankäytön suunnitteluun. Opit tunnistamaan ja taklaamaan aikavarkaat ja tehostat ajanhallintaa. Projektityö on hektistä. Asiakkaiden, omistajien ja ...
Tampere
Helsinki Onsite
Remote
1 päivä 13.3.
8.6.
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Jira Administration

Opi Jiran hallinnointi perusteista alkaen aina edistyneempiin toiminnallisuuksiin. Kaksipäiväisen koulutuksen jälkeen tunnet käyttäjähallinnan parhaat käytännöt, osaat konfiguroida projekteja ja järjestelmää sekä mm. ottaa järjrestelmästä back-upit.
Helsinki Onsite
2 päivää 16.-17.3.
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Ketterä projekti - agile projektijohtaminen

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin ...
Helsinki Onsite
1 päivä 16.3.
15.5.
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektityön menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet. Paneudut tällä projektikurssilla it-projektin suunnittelun ja läpiviennin menetelmiin. Perehdyt it-projektinhallinnan perusasioihin toimialariippumattomasti. Tietojärjestelmäprojektien ...
Helsinki
Tampere
Oulu Onsite
Remote
3 päivää 26.-28.2.
23.-25.3.
13.-15.5.
10.-12.6.
1990 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

PRINCE2 ® Foundation suomeksi

Koulutuksessa perehdyt Prince2 projektihallintamenetelmään uusimman 2017 version mukaisesti. Kurssin käytyäsi osaat hyödyntää tätä projektityön viitekehystä omissa projekteissasi, joko projektipäällikkönä tai projektiryhmän jäsenenä. Tämä Prince2 koulutus ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää 26.-27.3.
23.-24.4.
25.-26.5.
23.-24.6.
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

PRINCE2 ® Practitioner Training

The successful completion of the Foundation and Practitioner exam will give the delegate a recognized Practitioner qualification. The Practitioner course and certification lays a firm ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää 2.-3.4.
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Tilaajana tietojärjestelmäprojektin hankinnassa

Koulutuksessa pureudutaan tietojärjestelmäprojekteihin erityisesti tilaajan näkökulmasta. Koulutuksessa avataan käytännön esimerkein tilanteita, joissa tilaajan ja toimittajan näkökulmat eroavat vahvasti toisistaan tai joissa usein ajaudutaan ongelmiin tilaajan ...
Helsinki Onsite
Remote
1 päivä 6.4.
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

PMP Certification Preparation Training in English

The objective of this training is to prepare PMP qualified candidates for the PMP certification exam. This training program offers significant and indispensable support on ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää 8.4.-6.5.
1990 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää

IPMA C Certification Preparation Training in English

You are well prepared for the IPMA C certification exam by taking this course, as this training is based on the content and structure of ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää 16.-17.4.
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

PRINCE2 ® Foundation in English

After attending PRINCE2 Foundation training course you can utilize this project work framework in your own projects either as a project manager or as a ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää 23.-24.4.
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Taitavan projektipäällikön leadership-taidot - asiantuntijoiden johtaminen

Tämä projektikoulutus tarjoaa projektipäällikölle paremmat leadership-taidot eri tyylisten ihmisten kanssa. Koulutuksessa keskitytään harjoittelemaan käytännön johtamistilanteita projektissa.  Tästä koulutuksesta saat keinoja ja osaamista omien johtamis- ja vuorovaikutustaitojesi ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää 27.-28.4.
15.-16.6.
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää

Projektisalkunhallinta - strategiasta projektiksi

Tästä projektisalkun hallinnan koulutuksesta saat kokonaisnäkemyksen, menetelmiä ja käytännön kokemuksia hanke- ja projektisalkunhallinnan (portfolio management) kehittämiseksi. Koulutuksen aikana perehdytään sekä salkunhallinan keskeisiin periaatteisiin ja projektikulttuurin kehittämiseen että ...
Helsinki Onsite
Remote
1 päivä 7.5.
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Projektin riskit hallintaan

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät projektin riskienhallinnan käsitteet ja päävaiheet. Osaat soveltaa jokaisessa vaiheessa käytettyjä menetelmiä ja työkaluja. Sinulla on koulutuksen jälkeen edellytykset laatia organisaatiollesi riskienhallintasuunnitelman. Osaat tunnistaa ...
Helsinki Onsite
Remote
0.5 päivää 8.5.
500 €TAI
0.5 koulutus-
korttipäivää

Projektipäällikön keskeiset taidot

Sinulle, projektipäällikkö, suunniteltu projektikoulutus tarjoaa kunnon menetelmät projektityöskentelyyn. Opit koulutuksessa projektityöhön hyödyllisiä työkaluja, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä pureudut projektityöskentelyn eri rooleihin ja niiden merkitykseen. Projektipäällikön keskeiset taidot -koulutuksessa paneudut projektin ...
Helsinki
Oulu Onsite
Remote
2 päivää 19.-20.3.
7.-8.4.
11.-12.5.
1.-2.6.
23.-24.6.
Näytä kaikki
1550 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

IPMA C -sertifiointikoulutus

Kurssin käymällä saat hyvät valmiudet suorittaa IPMA C sertifiointi, sillä koulutus muodostuu IPMA C teoriakokeen perustana toimivan Individual Competence Baseline 4.0 (ICB) tiedoista ja rakenteesta. ICB ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää 9.-10.3.
16.-17.4.
27.-28.5.
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Project Planning and Execution

After the course the participant will understand the basic principles/concepts of project work and related terminology (ex. life-cycle, phases, milestones, objectives, results). Participants will learn a ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää 4.-5.6.
1550 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

Projektityön perusteet

Saat perusteorian ja käytännön esimerkkien avulla kokonaiskuvan projektityön menetelmistä sekä parhaista käytännöistä. Koulutus korostaa tehokkaan viestinnän merkitystä ja painottaa projekteihin osallistuvien henkilöiden vaikutusta tehtävän onnistumiseen. Projektityön ...
Helsinki Onsite
Remote
1 päivä 6.4.
9.6.
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Pilvipalveluiden (AWS) perusteet projektipäällikölle

Opit pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien perusteet ja merkittävimmät pilviratkaisujen tuomat muutokset ohjelmistokehityksessä. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat muodostuneet yleiseksi tavaksi rakentaa järjestelmiä. Ne uudistavat teknologisten ratkaisujen ja arkkitehtuurisuunnittelun perusteita ja ...
Helsinki Onsite
Remote
1 päivä 24.6.
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Advanced Negotiation Skills

Become proactive in negotiations by developing your international negotiation skills: learn how to use your own personality traits and boost your planning and preparation.
  Onsite
1 päivä
840 €

Confluence perusteet

Koulutuksessa opit käyttämään Atlassianin tarjoamaa yrityksen sisäistä yhteistyöalustaa ja wikiä, Confluencea.
 
1 päivä
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

IPMA D

You will receive a basic understanding of project management and an overview of the core technical, behavioral and organizational competencies required for successful project management. ...
  Onsite
Remote
1 päivä
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Jira Core perusteet

Koulutuksen aikana käymme läpi Jira Core -työkalun peruskäytön. Koulutuksen jälkeen osaat käyttää työkalua liiketoiminnan projektienhallintaan. Osaat muun muassa hyödyntää ilmoituksia sekä tehdä raportteja työkalusta.
  Onsite
1 päivä
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Jira Core syventävä

Koulutuksen aikana syvennämme Jira Core -työkalun osaamistamme. Koulutuksen jälkeen osaat käyttää työkalun edistyneempiä toimintoja liiketoiminnan projektienhallintaan. Osaat muun muassa muokata työnkulkuja, hallinnoida projekteja sekä konfiguroida ...
  Onsite
1 päivä
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Jira perusteet

Koulutuksessa opit käyttämään Atlassianin Jira Software ja Jira Core -työkaluja projektisi tarpeisiin. Jiran avulla projekteihin kuuluvien tehtävien seuranta ja hallinta on helppoa. Jirassa tiimi pystyy valitsemaan ...
  Onsite
1 päivä
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Jira syventävä

Koulutuksen jälkeen osaat hyödyntää Jira Software ja Jira Core -työkaluja ohjelmistokehitysprojektin vetämiseen. Osaat muun muassa lisätä jäseniä tiimiin sekä seurata työn etenemistä. Jiran avulla projekteihin kuuluvien ...
  Onsite
1 päivä
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Microsoft Project online

Koulutuksessa käymme läpi Microsoft Projectin käyttöä projektinhallintaan. Koulutuksen jälkeen osaat laatia ammattimaisia ja joustavasti muokattavia projektisuunnitelmia Microsoft Project Onlinella.
  Onsite
1 päivä
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

PRINCE2® 2017 Foundation & Practitioner (level 1 & 2) eLearning

This PRINCE2 Foundation & Practitioner course offers an excellent fast track to becoming a registered PRINCE2 practitioner and provides students with everything needed to prepare ...
  Online
25 tuntia
899 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

PRINCE2® 2017 Foundation eLearning

This course offers an excellent introduction to PRINCE2 2017. Students will become familiar with the PRINCE2 project management principles and practices and how they can ...
  Online
12 tuntia
499 €

PRINCE2® 2017 Practitioner eLearning

Continuing on from PRINCE2 Foundation which is a pre-requisite, this course offers everything students need to prepare for the PRINCE2 Practitioner exam. Candidates will learn ...
  Online
14 tuntia
599 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

PRINCE2® Agile Foundation eLearning

This course offers an excellent introduction to PRINCE2 Agile. Not only can the combined methodology enable focused, flexible and less wasteful development processes, but it ...
  Online
12 tuntia
499 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Project Leadership, projektijohtamisen simulaatiopeli

Projektijohtamisen simulaatiopeli on hyvin vuorovaikutteinen oppimistapa. Sen avulla projektipäälliköt oppivat paremmin ymmärtämään ja ratkaisemaan ihmisten välisiä sekä tiimin ja organisaation sisäisiä ongelmatilanteita. Tämä projektikoulutus tarjoaa osallistujille ...
  Onsite
2 päivää
1550 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

Projektchefens ABC

Denna utbildning är skräddarsydd för projektchefer. Vi erbjuder fungerande metoder och verktyg för att planera och genomföra projekt. Du erhåller nyttiga tips för att förbättra ...
  Onsite
Remote
2 päivää
1550 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

Projektin ohjausryhmän työn tehostaminen

Koulutus kehittää hankkeiden ja projektien ohjausryhmätyötä. Koulutuksessa osallistujat saavat käytännöllisiä menetelmiä ja kokemuksia oman ohjausryhmäroolin ja henkilökohtaisen tehokkuuden kehittämiseksi hankkeiden ja projektien eri vaiheiden aikana. Koulutus ...
  Onsite
Remote
1 päivä
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

Projektin suunnittelu ja läpivienti

Tämä projektikoulutus perehdyttää sinut projektityöskentelyn periaatteisiin ja menetelmiin antamalla kokonaisnäkemyksen projektin elinkaaresta, projektissa käytettävistä käytännöllisistä työkaluista, projektipäällikön vuorovaikutustaidoista sekä projektityöskentelyn eri rooleista. Uudistimme kestosuosikin: aiempi kolmipäiväinen Projektin ...
  Onsite
Remote
3 päivää
TAI
4 koulutus-
korttipäivää

Projektitoiminnan kuntotesti

Sähköisen, kattavan projektityön kuntotestin avulla löydät kipupisteet ja ongelma-alueet, joiden korjaamisella saat välitöntä hyötyä projektitoimintaasi. Projektityön kuntotestissä kartoitetaan projektitoiminnan eri osa-alueita ja kartoitukseen voivat osallistua vaikka ...
  Onsite
3900 €

Tietojärjestelmän tehokas käyttöönotto

Koulutuksessa käydään läpi järjestelmän ylläpitoon liittyviä tehtäviä ja käytäntöjä. Koulutuksen käynyt tuntee käyttöönoton roolin tietojärjestelmäprojektissa ja käyttöönoton keskeiset osa-alueet. Osallistuja osaa tehdä käyttöönottosuunnitelman. Tietojärjestelmän elinkaaressa käyttöönotto on ...
  Onsite
Remote
1 päivä
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä