Tiedonhallintamalli ja kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti

Koulutuksessa opit luomaan tiedonhallintamallin ja käyttämään kokonaisarkkitehtuuria systemaattisesti sen rakentamisen apuna. Kurssilla työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen tukemana ja tutustutaan keskeisiin tiedonhallintamallissa kuvattaviin asioihin ja kuvaustapoihin. Koulutuksen jälkeen ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 11.-12.12.
19.-20.3.
12.-13.6.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Projektityön perusteet

Saat perusteorian ja käytännön esimerkkien avulla kokonaiskuvan projektityön menetelmistä sekä parhaista käytännöistä. Koulutus korostaa tehokkaan viestinnän merkitystä ja painottaa projekteihin osallistuvien henkilöiden vaikutusta tehtävän onnistumiseen. Projektityön ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 11.12.
9.2.
8.4.
5.6.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Tietoliikenteen perusteita

Koulutus antaa hyvät valmiudet ymmärtää tietoliikennetekniikan käyttömahdollisuuksia. Koulutuksen jälkeen tunnet terminologian ja tärkeimmät sovellusalueet.
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 11.-13.12.
13.-15.3.
5.-7.6.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

HTML perusteet

Web-sivuston ja -sovelluksen käyttöliittymä rakennetaan yleisimmin web-standardien varaan. Yksi tärkeimmistä web-standardeista selainkäyttöliittymän kannalta on HTML (Hypertext Markup Language), joka toimii dokumentin rakenteen kuvaajana HTML-koodin lukutaidoista on ...
Helsinki Remote
Classroom
1 day 11.12.
24.5.
890 €OR
1 training card day
GO!Varma toteutus

ISO/IEC 27001 Lead Implementer, PECB Certified

ISO/IEC 27001 Lead Implementer training course enables participants to acquire the knowledge necessary to support an organization in effectively planning, implementing, managing, monitoring, and maintaining ...
  Remote
4 päivää 11.-15.12.
4.-8.3.
2290 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää

Microsoft SQL perusteet

SQL-kieltä käytetään tietokannoissa olevien tietojen hakuun, yhdistämiseen sekä muokkaamiseen. Tällä SQL kurssilla tutustutaan SQL-kieleen käyttäen Microsoftin välineitä ja opit, miten haet tietoa ja vastaat yrityksen tietotarpeisiin ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 11.12.
12.2.
10.4.
10.6.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Microsoft SQL syventävä

SQL-kieltä käytetään tietokannoissa olevien tietojen hakuun, yhdistämiseen sekä muokkaamiseen. Tällä SQL kurssilla tutustutaan SQL-kieleen käyttäen Microsoftin välineitä ja opit, miten haet tietoa ja vastaat yrityksen tietotarpeisiin ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 11.-13.12.
12.-14.2.
10.-12.4.
10.-12.6.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Microsoft Configuration Manager (ConfigMgr) -ylläpitäjäkurssi

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ConfigMgr:n perustiedot uudelle IT-asiantuntijalle, joka on vasta aloittamassa työskentelyä ConfigMgr:n kanssa. Kurssilla keskitytään ConfigMgr:n päivittäiseen ylläpitoon liittyviin asioihin, eikä sisällä ConfigMgr:n ...
Helsinki Classroom
Remote
4 days 11.-14.12.
12.-15.2.
21.-24.5.
2190 €OR
4.4 training card days
GO!Varma toteutus

TOGAF® EA Course: Foundation

Koulutuksessa opit maailman yleisimmin käytetyn kokonaisarkkitehtuuriviitekehyksen. Vuonna 2022 julkaistu TOGAF® Standard, 10th Edition on tämän yritysarkkitehtuuristandardin tuorein versio. Kurssista saat TOGAF® Enterprise Architecture Foundation -sertifikaatin ...
Helsinki Remote
Classroom
2 päivää 11.-12.12.
6.-7.2.
25.-26.3.
6.-7.5.
4.-5.6.
Näytä kaikki
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

RH124 Red Hat System Administration I

The first of two courses covering the core system administration tasks needed to manage Red Hat Enterprise Linux servers Red Hat System Administration I (RH124) equips ...
  Remote
5 päivää 11.-15.12.
3075 €
GO!Varma toteutus

Taitavan projektipäällikön leadership-taidot - asiantuntijoiden johtaminen

Tämä projektikoulutus tarjoaa projektipäällikölle paremmat leadership-taidot eri tyylisten ihmisten kanssa. Koulutuksessa keskitytään harjoittelemaan käytännön johtamistilanteita projektissa.  Tästä koulutuksesta saat keinoja ja osaamista omien johtamis- ja vuorovaikutustaitojesi ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 12.-13.12.
15.-16.4.
17.-18.6.
1590 €TAI
2.2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Windows Server ylläpitäjille

Microsoft julkaisi ensimmäisen “Cloud OS” eli Windows Server 2012 version syyskuussa 2012. Seuraavan vuoden lokakuussa (2013) julkaistiin parannettu Windows Server 2012 R2, josta tulikin pitkäksi ...
Helsinki Remote
Classroom
3 päivää 12.-14.12.
12.-14.2.
9.-11.4.
2190 €TAI
3.5 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

SAFe Product Owner/Product Manager with POPM Certification

Delivering value through effective Program Increment execution according to the Scaled Agile Framework SAFe, version 6. Develop the skillsets needed to guide the delivery of ...
Helsinki
Classroom
Remote
2 päivää 12.-13.12.
18.-19.1.
12.-13.2.
13.-14.3.
8.-9.4.
20.-21.5.
10.-11.6.
27.-28.6.
Näytä kaikki
1195 €TAI
1.9 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Developing Serverless Solutions on AWSUusi!

This course gives developers exposure to and practice with best practices for building serverlessapplications using AWS Lambda and other services in the AWS serverless platform. ...
Helsinki Remote
Classroom
3 päivää 12.-14.12.
24.-26.4.
1990 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää

Leading SAFe with SAFe Agilist (SA) Certification

Leading SAFe course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®). Attending the class prepares you to take the exam and become ...
Helsinki
Tampere
Classroom
Remote
2 päivää 13.-14.12.
15.-16.1.
5.-6.2.
21.-22.2.
7.-8.3.
25.-26.3.
15.-16.4.
15.-16.5.
10.-11.6.
27.-28.6.
Näytä kaikki
1195 €TAI
1.9 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Innostava strategian viestintä

Pohditko, miten kannattaisi viestiä strategiasta tai muutoksista? Miten saada henkilöstö innostumaan uusista tavoitteista ja sitoutumaan niihin? Onko käsissäsi strategia, jonka toteuttamiseen kaikki pitäisi saada mukaan? Ihmiset ...
Helsinki Classroom
0.5 päivää 13.12.
23.4.
395 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Ketterä määrittely

Tässä koulutuksessa opit miten vaatimusten ja tarpeiden löytäminen tavoite- ja käyttäjälähtöisesti mahdollistavat oikea-aikaisen ja laadukkaan määrittelyn ketterässä toimintaympäristössä.  Käymme käytännönläheisesti läpi eri näkökulmia laadukkaan ketterän ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 14.12.
14.2.
22.5.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Vaatimusmäärittely

Koulutuksessa opit vaatimusmäärittelyn periaatteet. Kurssin jälkeen osaat soveltaa käyttötapauksiin perustuvaa vaatimusmäärittelyä työssäsi ja viedä sen tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen. Tiedät vaatimusten ja ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 14.-15.12.
18.-19.3.
17.-18.6.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Kukoista kirjoittajana! Työelämän tekstien kirjoituskoulutus

Kirjoittaminen on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista. Millainen on helposti ymmärrettävä teksti? Miten tehdä kiinnostavia some-postauksia? Miten hyödyntää tarinoita? Missä menee ilmaisun rajat työelämän teksteissä? Toteutamme koulutuksemme paikan ...
Helsinki Classroom
1 päivä 14.12.
790 €
GO!Varma toteutus

Kontitus ja Dockerin perusteet

Kontittaminen (containerization) on viime vuosien ohjelmistokehityksen kuumimpia teknologioita, ja Docker on sen ylivoimaisesti suosituin työkalu. Kontittaminen mahdollistaa entistä ketterämmän kehityksen ja uudenlaiset ohjelmistoarkkitehtuurit, kuten esimerkiksi ...
Helsinki Remote
Classroom
1 day 15.12.
16.2.
15.4.
10.6.
890 €OR
1 training card day
GO!Varma toteutus

SMN

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit

Blogi 1.12.2023

Hyväksymistestaus: tie onnistuneeseen ohjelmistojulkaisuun

Lue lisää