Koulutukset toteutumistakuulla

GO! = takuuvarma toteutus

Kaikki GO! -koulutuksemme

Access jatkokurssi

Koulutuksessa käymme läpi Access-tietokantasovellusten luontia ja muokkausta. Koulutuksen jälkeen osaat luoda eri tyyppisiä lomakkeita ja lisätä niihin toiminnallisuutta makrojen avulla.
Helsinki Onsite
2 päivää24.2.2020
1190 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

COBIT5 ® Foundation

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka IT:n ja liiketoiminnan yhteneväisiä tavoitteita voidaan mitata, johtaa ja varmentaa hyvän hallintotavan mukaisesti. Koulutuksen käytyäsi osaat soveltaa COBIT 5 -viitekehyksen periaatteita koko ketjuun liiketoimintatavoitteista ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää24.2.2020
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

TOGAF 9 Training: Foundation

Koulutuksessa opit maailman yleisimmin käytetyn yritysarkkitehtuuriviitekehyksen, TOGAF® standardin. Kurssista saat TOGAF® 9 Foundation (level 1) -sertifikaatin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja valmiudet. TOGAF viitekehyksen eri versioihin on ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää26.2.2020
23.3.2020
2390 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Tietojärjestelmäprojektin suunnittelu ja läpivienti

Koulutuksen käytyäsi osaat projektinhallinnan keskeiset asiat ja käytännölliset projektityön menetelmät sekä tunnet tietojärjestelmäprojektien erityispiirteet. Paneudut tällä projektikurssilla it-projektin suunnittelun ja läpiviennin menetelmiin. Perehdyt it-projektinhallinnan perusasioihin toimialariippumattomasti. Tietojärjestelmäprojektien ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää26.2.2020
1990 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Leading SAFe with SAFe Agilist (SA) Certification

Leading SAFe course teaches the Lean-Agile principles and practices of the Scaled Agile Framework® (SAFe®). Attending the class prepares you to take the exam and become ...
Helsinki Onsite
2 päivää27.2.2020
1195 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Microsoft Project jatkokoulutus - projektin edistynyt suunnittelu ja seuranta

Projektinhallintaohjelmiston jatkokoulutuksessa käymme läpi budjetin, kustannusten sekä resurssien laajemman hallinnan Microsoft Projectin avulla. Tutustumme ohjelma- ja hanketason hallinnan mahdollisuuksiin sekä käymme läpi eri osien mukauttamista ...
Helsinki Onsite
1 päivä27.2.2020
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Robot Framework perusteet

Robot Framework perusteet -kurssin jälkeen tiedät, mistä elementeistä Robot Framework koostuu, osaat asentaa Robot Frameworkin ja tarvittavat kirjastot yms. apuohjelmat. Ymmärrät, mitä ovat avainsanat, osaat ...
Helsinki Onsite
2 päivää27.2.2020
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Word-jatkokurssi

Koulutuksessa käydään läpi Wordin edistyneempiä toimintoja. Osalle käyttäjistä Word-tekstinkäsittelyohjelman perustoiminnallisuudet riittävät hyvin. Tämä koulutus on suunnattu sinulle, joka tarvitset enemmän tietoa. Koulutuksen jälkeen osaat hyödyntää laajemmin pitkän asiakirjan kirjoittamisessa tarvittavia ...
Helsinki Onsite
1 päivä2.3.2020
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Esimiestaidot käyttöön

Konkreettisia taitoja päivittäiseen esimiestyöhön ja hyvään johtamiseen sekä vuorovaikutukseen. Uusia näkökulmia ja työkaluja sekä innostusta ja motivaatiota esimiestyön jatkuvaan kehittämiseen.
Helsinki
Tampere Onsite
5 päivää3.3.2020
2.6.2020
29.9.2020
3690 €
GO!Varma toteutus

TOGAF 9 Training: Certified

TOGAF® 9 Certified kurssin jälkeen tunnet syvällisesti yritysarkkitehtuurin suunnittelun avainkohdat sekä sen, kuinka suunnittelu tehdään TOGAF viitekehyksen avulla. TOGAF Certified kurssi on TOGAF Foundation kurssin jatkokoulutus.  Tämä ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää4.3.2020
2490 €TAI
4 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Python-ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi Python-ohjelmointikielen perusteet. Koulutuksen käynyt oppii kirjoittamaan Python-kielellä ohjelmia. Lisäksi koulutuksen käynyt oppii miten Python ohjelmointikieltä käytetään työkaluna ongelmien ratkomiseen. Python on yksinkertainen, mutta ...
Helsinki Onsite
3 päivää4.3.2020
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Visio jatkokurssi - mallit ja raportointi

Koulutuksessa käymme läpi, kuinka tuotat Vision viimeisteltyjä mallipohjia käyttäen mm. teemoja ja tasoja ja osaat hyödyntää malleissa ohjelman tarjoamia automaattisia raportointiin liittyviä toimintoja ja ominaisuuksia. ...
Helsinki Onsite
1 päivä4.3.2020
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

 Online
9.3.2020
350 €
GO!Varma toteutus

Pilviarkkitehtuurin suunnittelu

Opit pilvipohjaisen arkkitehtuurisuunnittelun perusperiaatteet ja pilvipalveluiden huomioimisen omassa työssäsi. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat muodostuneet yleiseksi tavaksi rakentaa järjestelmiä. Uudet ratkaisut uudistavat arkkitehtuurisuunnittelun perusteita ja edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja.
Helsinki Onsite
Remote
1 päivä9.3.2020
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

SQL tutuksi

Koulutuksessa käydään läpi perustiedot SQL-kielestä ja opit käyttämään SQL Management Studiota. Koulutuksen jälkeen osaat luoda yleisimmin käytettäviä kyselyitä yhteen tauluun. Jos tarvitset työssäsi monipuolisempaa SQL-kielen osaamista, suosittelemme tarjonnassamme ...
Helsinki Onsite
1 päivä9.3.2020
940 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

IPMA C -sertifiointikoulutus

Kurssin käymällä saat hyvät valmiudet suorittaa IPMA C sertifiointi, sillä koulutus muodostuu IPMA C teoriakokeen perustana toimivan Individual Competence Baseline 4.0 (ICB) tiedoista ja rakenteesta. ICB ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää9.3.2020
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Excel Funktiot ja Pivot

Koulutuksen jälkeen osaat tuoda tekstimuotoista tietoa Exceliin sekä muokata tiedon muotoon, josta voit helpommin luoda Pivot-taulukoita. Opit käyttämään muutamia keskeisiä funktiota tietojen ”siivoamiseen” ja taulujen ...
Helsinki Onsite
1 päivä11.3.2020
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

ISEB ISTQB Foundation Certificate

Koulutuksessa opit ohjelmistotestauksen perusterminologian ja saat valmiudet käyttää eri testaustekniikoita käytännön testausprojekteissa. Kurssin avulla hallitset testausprosessin, standardit sekä käytössä olevien työkalujen perusasiat. Koulutus valmistaa sinua ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää11.3.2020
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Tietoarkkitehtuurin kehittäminen

Opit kurssilla tietoarkkitehtuurin suunnittelun avainasiat, mm. miten tietoarkkitehtuurissa kuvataan yritysarkkitehtuurin keskeiset tietoelementit, niiden väliset riippuvuudet sekä kokonaishallinta. Opit myös miten yritysarkkitehtuuri/kokonaisarkkitehtuuri (EA, Enterprise Architecture) kuvaa ...
Helsinki Onsite
Remote
1 päivä11.3.2020
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Active Directoryn hallinta ja käyttö

Yrityksissä tarvitaan hallintaratkaisuja, joilla voidaan hallintokuluja minimoiden vaikuttaa sekä keskitetysti että monistuvasti työasemien asetuksiin ja koko elinkaarenkin hallintaan. Lisäksi hallintavastuuta tulee voida jakaa tarkoituksenmukaisesti. Nämä ...
Helsinki Onsite
3 päivää11.3.2020
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

ITIL® 4 Foundation

ITIL® 4 Foundation valmentaa ITILin uusimpaan versioon. Koulutuksessa käyt läpi koko ITIL sisällön kansainvälisten sertifiointivaatimusten mukaisesti. ITIL-kurssin jälkeen sinulla on perustason ymmärrys keskeisistä ITIL-käsitteistä. Koulutus ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää12.3.2020
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Excel intensiivikurssi

Oletko itseoppinut Excelin käyttäjä mutta tarvitset nopeaa peruskurssia täyttämään aukkoja ja tehostamaan Excel-työskentelyä? Tai oletko joskus käynyt peruskurssin mutta et ole juurikaan käyttänyt ohjelmaa ja ...
Helsinki Onsite
1 päivä16.3.2020
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Ketterä projekti - agile projektijohtaminen

Tässä projektikoulutuksessa opit kuinka ketteryys ja projektitoiminta voidaan liittää toisiinsa. Opit millainen projektimalli on hyvä ja milloin ketterät toimintatavat ovat paikallaan. Saat käsityksen ketterän projektin ...
Helsinki Onsite
1 päivä16.3.2020
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Certified ScrumMaster (CSM)

Certified ScrumMaster koulutus on 2-päiväinen työpaja, joka esittelee ketteryyden (agile) käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja ScrumMastereita (CSM). Scrum on iteratiivinen ja inkrementaalinen ajattelukehys ...
Helsinki Onsite
2 päivää16.3.2020
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

InDesign-peruskurssi

Taitto-ohjelmien hallitsemisesta on tullut kiinteä osa myös markkinointi- ja viestintäammattilaisen arkipäivää. Osaatko sinä hyödyntää InDesignia täysipainoisesti työssäsi? Kahden päivän intensiivikurssilla opit tarvittavat perusasiat InDesignista ja saat ...
Helsinki Onsite
2 päivää17.3.2020
940 €
GO!Varma toteutus

Power BI -raportointityökalu tehokäyttöön

Microsoft on panostanut paljon tiedonhallinnan, raportoinnin ja visualisoinnin työkaluihin. Microsoft Power BI -raportointityökalun avulla voit yhdistää eri tietolähteistä haettua dataa visuaalisiksi raporteiksi. Microsoft Power BI -tehokäyttöön ...
 Onsite
2 päivää17.3.2020
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Robot Framework jatkokurssi

Kurssin jälkeen ymmärrät miten voit Python-kieltä käyttäen luoda omia kirjastoja tai laajentaa olemassa olevia. Kurssin jälkeen ymmärrät mm. miten minimoit ylläpidon, dokumentoinnin luomisen ja muuttujien ...
Helsinki Onsite
2 päivää18.3.2020
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Advanced Certified ScrumMaster (A-CSM)

Agile professionals have long waited for the next step, one that would build on the skills learned during the Certified ScrumMaster certification. Since working as ...
Helsinki Onsite
2 päivää18.3.2020
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

SAFe Advanced Scrum Master with SASM certificationUusi!

Advancing Scrum Master servant leadership with SAFe® (Scaled Agile Framework®), based on version 5.0 of SAFe. Attending this course prepares you to take the SAFe ...
Tampere Onsite
2 päivää19.3.2020
1195 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Certified Scrum Product Owner koulutus on 2-päiväinen työpaja, joka esittelee ketteryyden käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja Scrum tuoteomistajia (CSPO). Scrum tuoteomistajat ovat vastuussa ...
Helsinki Onsite
2 päivää26.3.2020
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

PRINCE2 ® Foundation suomeksi

Koulutuksessa perehdyt Prince2 projektihallintamenetelmään uusimman 2017 version mukaisesti. Kurssin käytyäsi osaat hyödyntää tätä projektityön viitekehystä omissa projekteissasi, joko projektipäällikkönä tai projektiryhmän jäsenenä. Tämä Prince2 koulutus ...
Helsinki Onsite
Remote
2 päivää26.3.2020
1550 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Devops for IT Professionals

This is an introductory course to Devops with a hands-on component featuring practical exercises about every major component of Devops. Devops is a cohesive, widely ...
Helsinki Onsite
3 päivää20.4.2020
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

IT-sopimukset (IT2018)

IT-sopimukset on kattava ja käytännönläheinen koulutus IT-alan sopimusehdoista (IT2018) ja IT-sopimuksen tekemiseen liittyvistä käytännön näkökohdista. IT2018-sopimusehdot -kurssin tavoite on, että IT sopimuksen valmistelija tunnistaa jo ennalta ...
Helsinki Onsite
Remote
1 päivä20.4.2020
850 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Devops Specialist Training

This is an intensive introductory course to Devops with an extensive hands-on component featuring practical exercises about every major component of Devops. Devops is a ...
Helsinki Onsite
5 päivää20.4.2020
3300 €TAI
5 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

ISTQB Sertifioitu testaaja - perustaso

Koulutuksessa opit ohjelmistotestauksen suomenkielisen perusterminologian ja saat valmiudet käyttää eri testaustekniikoita käytännön testausprojekteissa. Kurssin avulla hallitset testausprosessin, standardit sekä käytössä olevien työkalujen perusasiat. Koulutus valmistaa ...
Helsinki Onsite
Remote
3 päivää22.4.2020
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security

Onko työtehtäväsi hallita ja ylläpitää identiteettejä ja palveluita Microsoft 365 ympäristössä? Tämä koulutus on osa kurssikokonaisuuksia, jotka valmentavat roolipohjaisesti IT-alan ammattilaista kohti tätä työroolia sekä Microsoft ...
Helsinki Onsite
3 päivää22.4.2020
1800 €TAI
5 SA-seteliä /
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Access perusteet

Koulutuksessa käymme läpi Access-tietokannan perusteita. Koulutuksen jälkeen osaat luoda uusia Access-sovelluksia tai käsitellä jo olemassa olevia sovelluksia.
Helsinki Onsite
2 päivää6.5.2020
1190 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus