5 toimivaa tapaa vähentää palvelun ostamisen riskiä

Tässä webinaarissa saat 5 toimivaa tapaa vähentää ostajan kokemaa riskiä (todellista tai luultua) palvelusi ostamiseen liittyen. Palvelun ostamisessa on viime kädessä kyse siitä, että asiakas luottaa sinuun ja arvioi hankintaan liittyvät riskit vähäisiksi tai olemattomiksi. Tämä luonnollisesti vähentää ostamisen esteitä ja siten suoraan helpottaa myyntiä. Liity mukaan webinaariin saamaan vinkkejä, kuinka vähennät ostamisen riskiä.

Tallenne palvelun hinnoittelu-webinaarista

7.5.2019 klo 10:00 – 10:45

Tilaisuus on suunnattu palveluliiketoiminnan kehittämisen kanssa tekemisissä oleville ammattilaisille toimialasta riippumatta. 

Vinkkejä kuinka vähennät asiakkaan riskiä ostaa palvelusi

Tuotteistamisen yksi painopiste on ostamisen riskin vähentämisessä. Kun ostaja kokee vähän riskiä, tai parhaimmassa tapauksessa ei riskiä ollenkaan, on ostopäätöksen teko helppoa ja myös myynti helpottuu automaattisesti. Webinaarissa esitetään 5 toimivaa tapaa vähentää ostamisen riskiä. Tapoja voi soveltaa sekä uusiin että olemassa oleviin palveluihin. Hyvin tuotteistettu palvelu on omiaan herättämään asiakkaassa luottamusta ja vähentämään ostamisen esteitä. Tämä webinaari tarjoaa konkreettisia vinkkejä vähentää asiakkaan kokemaa riskiä palvelusi ostamisessa.

Tuotteistamiswebinaarin asiantuntija

Petri Eklund on oululainen yrittäjä, joka on aikaisemmalla työurallaan tehnyt useita palvelutuotteistuksia työnantajilleen, toiminut ohjelmistoyrityksen tuotepäällikkönä ja opiskellut tuotteistamista niin suomalaisista kuin kansainvälisistä lähteistä. Nykyisin Petri tarjoaa tuotteistamisen ja hinnoittelun koulutuksia, verkkokursseja ja tuotteistamisprojekteja. Hänen tavoitteena on tarjota osallistujille mahdollisimman konkreettiset ja toimivat keinot tuotteistamiseen ja hinnoitteluun. Osallistujat saavat parhaat mahdolliset eväät viedä opit käytäntöön omissa yrityksissään.

Tallenne palvelun hinnoittelu-webinaarista

Kurssit palveluiden kehittämiseen

Palvelumuotoilun perusteet

Palvelumuotoilu digitaalisten palvelujen kehittämisessä

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Prosessien mallintaminen

IT-sopimukset (IT2018)

Asiasanat:

Palvelumuotoilu Tuotteistus Tuotteistaminen Palvelut