OTA YHTEYTTÄ

Ora Hanttu

Tuoteryhmäpäällikkö, ICT

040 582 6008 Lähetä viesti

Kesto: 2 päivää
Veroton hinta (+ alv 24 %): 1 490 €

Tästä asiakaskohtainen toteutus?

Toteutamme koulutuksia myös asiakaskohtaisina. Jätä yhteystietosi ja tehdään juuri teille sopiva toteutus.

Voit maksaa:
Koulutuskortti

Paikka ja päiväys

Helsinki
10.11.2016 – 11.11.2016
Ilmoittaudu

Jaa

Lataa pdf-muodossa

Vaatimusten määrittely ja hallinta testaajille

Koulutuksessa käydään läpi miten vaatimusten määrittelyn keskeiset kuvaustavat vaikuttavat testaukseen. Koulutuksen käynyt osaa tulkita ja arvioida vaatimuskuvausten toimivuutta testauksen kannalta. Hän ymmärtää vaatimusten hallinnan keinot ja niiden vaikutuksen testaamiseen. Vaatimusten määrittely ratkaisee pitkälti sen, tuleeko järjestelmästä sellainen, jota tilaaja tarvitsee. Vaatimukset muuttuvat – se on fakta, mutta niiden muutosta tulee hallita.

Järjestelmän testaus tehdään aina vaatimuksia vasten. Niinpä testaajan tulee ymmärtää vaatimukset. Jos hän ei ymmärrä vaatimuksia, miten hän pystyy laatimaan testitapauksia. Vaatimusten muuttuminen aiheuttaa muutoksia myös testitapauksiin ja testaamiseen.

Kohderyhmä

Kurssi sopii testauspäälliköille ja testaajille.

Ohjelma


1. päivä

8.45 Ilmoittautuminen ja kahvit

9.00 Lyhyt johdanto vaatimusmäärittelyyn

- Millainen on laadukas järjestelmä?
- Laadunvarmistus (JHS 182) ja vaatimusmäärittely
- Vaatimusmäärittelyn peruskäsitteistö
- Vaiheistus ja dokumentointi
- Testauksen suhde vaatimuksiin

Järjestelmädokumentin eli Vision tulkinta

- Järjestelmädokumentin sisältö
- Mihin testaajan tulisi kiinnittää huomiota?
- Harjoitus

Vaatimustaulukon tulkinta

- Vaatimustaulukon sisältö
- Mihin testaajan tulisi kiinnittää huomiota?
- Harjoitus

Käyttötapausmallin tulkinta

- Käyttötapauskaavio: käyttäjärooli ja käyttötapaus
- Käyttötapauskuvaukset
- Mihin testaajan tulisi kiinnittää huomiota?
- Harjoitus

16.30 Päivä päättyy

2. päivä

9.00 Liiketoiminnan käsitemallin tulkinta

- Käsite eli luokka, käsitteen sisältö
- Käsitteiden väliset suhteet
- Mihin testaajan tulisi kiinnittää huomiota?
- Harjoitus

Ei-toiminnallisten vaatimusten tulkinta

- Ei-toiminnallisten vaatimusten tyypit /kategoriat
- Kuvaus ja testattavuus
- Harjoitus

Palvelukuvausten tulkinta

- Mikä on palvelukuvaus?
- Palvelukuvauksen tyypillinen sisältö

Mitä on jäljitettävyys?

- Vaatimukset - testitapaukset

Korkea laatu muutosten vähentäjänä

- Vaatimusten testaus
- Erilaiset katselmoinnit
- Hyvät katselmointikäytännöt

Muutokset vaatimuksissa

- Syyt ja seuraukset
- Muutosten käsittely
- Vaikutus testitapauksiin

Yhteenveto

16.00 Kurssi päättyy