Hyödynnä viitekehyksiä IT-palvelujen rakentamisessa ja ylläpidossa

Published 22.2.2023
Reading time approx 2 min

Erilaiset viitekehykset ovat tärkeitä työkaluja, jotka helpottavat IT-palveluiden hallintaa ja kehittämistä. Ne tarjoavat raamit ja periaatteet, joiden avulla IT-palveluiden laatua voidaan parantaa ja ylläpitää. Viitekehyksien käyttö parantaa tutkitusti toiminnan laatua ja asiakastyytyväisyyttä, vähentää kustannuksia resurssien käytön tehostumisen myötä sekä tuo vakautta.

Hyväksi todettu TOGAF®-standardi

Kun lähdetään suunnittelemaan palvelua, TOGAF-standardi on oiva viitekehys IT-palveluiden kehittämiseen. Se tarjoaa raamit ja periaatteet, joiden avulla voidaan kehittää ja hallita kokonaisarkkitehtuuria. TOGAF auttaa ymmärtämään, miten arkkitehtuuri kytkee IT-palvelut liiketoiminta-arvoihin.

Kun tuotetta tai palvelua lähdetään rakentamaan ja julkaisemaan, Scrumia voidaan hyödyntää sovelluskehityksessä ja PRINCE2:n säännöksiä ja ohjeita projektinhallinnassa.

Vakautta ylläpitämiseen viitekehyksien avulla

ITIL® on yleisimmin käytetty viitekehys IT-palveluiden hallinnassa. Se tarjoaa laajan näkemyksen IT-palvelujen hallinnan prosesseista ja kuvaa, kuinka IT-palveluita tulisi kehittää, toteuttaa ja ylläpitää.

FitSM on kevyempi ratkaisu niille, joille ITIL saattaa tuntua turhaan raskaalta. FitSM:n tavoitteena on ylläpitää selkeää, käytännöllistä, kevyttä ja saavutettavissa olevaa standardia, joka mahdollistaa tehokkaan IT-palvelunhallinnan.

Kokonaisuutta pitää myös koko ajan suunnitella ja valvoa sekä laatua pitää kehittää. Laadun kehittämisessä on hyvä hyödyntää Leania ja valvontaan ja hallintaan sopii COBIT®.

DevOps on lähestymistapa, joka tiivistää kehittäjien ja ylläpitäjien yhteistyötä. Se painottaa jatkuvaa toimitusketjua ja nopeita iterointeja. DevOps tarjoaa periaatteet ja tekniikat IT-palvelujen kehittämiseen ja hallintaan, ja se on erittäin tärkeä viitekehys nykyaikaisille IT-palveluille. Ketteryyden skaalauksen viitekehystä SAFea voidaan oivallisesti hyödyntää suunnitteluvaiheessa.

Viitekehykset auttavat myös kyber- ja tietoturvauhkiin

Lähes kaikkia viitekehyksiä yhdistää ISO-standardit ja niiden noudattaminen. ISO/IEC-standardien pohjalta pystyt sertifioimaan oman osaamisesi tai organisaatiosi tekemistä.

Viitekehysten käyttö IT-palveluissa tarjoaa tärkeitä puitteita ja periaatteita IT-palvelujen hallinnan ja kehittämisen tueksi. Niiden avulla voidaan parantaa IT-palvelujen laatua ja varmistaa, että ne tukevat liiketoiminnan tavoitteita tehokkaasti.

Katso alla olevalta videolta, miten kaikki nämä erilaiset viitekehykset ovat sidoksissa IT-palveluiden suunnitteluun, rakentamiseen tai ylläpitämiseen. Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Sinua saattaisi kiinnostaa

ITIL® and PRINCE2® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

TOGAF® is a registered trademarks of The Open Group.

About author:

Ben Kalland

Ben Kalland on palvelunhallinnan ammattilainen, joka on nähnyt IT-alaa eri suunnista jo 30 vuoden ajan. Hänen erikoisosaamistaan ovat TOGAF, ITIL®, COBIT ja ISO 20000 sekä muut mallit ja standardit, jotka tuovat lisäarvoa ja laatua IT-palveluihin. Benin koulutuksen ja konsultoinnin missio on osaamisen siirtäminen asiakkaalle.

Tags

ISO/IEC Scrum COBIT Lean PRINCE2 TOGAF SAFe ITIL FitSM DevOps