Hybridi-projektimalli

Vesiputous on kuollut. Ketterä on kuollut. Eläköön hybridi!

Luinko oikein? Kuka selväjärkinen projektiammattilainen voisi väittää, että myös ketterä projektijohtaminen olisi kuollut? Rippeet ovat hyödynnettävissä sekä ketterästä että vesiputousmallista, mutta kumpikaan yksin ei enää vastaa toimintaympäristömme yhä monimutkaisempia vaatimuksia. Elämme aina jonkinlaisessa paradigman muutoksessa. Tämä on hyödyllistä ja myös edellytys kestävälle yhteiskunnalle ja työelämälle. On siis aivan luonnollista, että …

Hybridi-projektimalli – ketteryydellä läpinäkyvyyttä, itseohjautuvuutta ja monistettavuutta vesiputousmallin sisään

Hybridi-projektimalli on nimensä mukaisesti kahden eri projektimallin yhdistelmä. Mallissa yhdistetään perinteinen vesiputousmalli ja ketterät menetelmät. Hybridimalli on hyvä vaihtoehto silloin, kun organisaation muutos ketteryyteen on vielä alussa ja projektin hallinto on vesiputousmallin mukaista. Hallinnollinen osuus vesiputousmallilla, ketteryys projektitiimeissä Vesiputousmallissa projekti etenee päätöspisteestä toiseen. Ideointivaihetta seuraa valmisteluvaihe, valmisteluvaiheesta siirrytään toteutusvaiheeseen ja …