.NET

Koulutuksia .NET-ohjelmointikieleen

SAFe Product Owner/Product Manager with POPM Certification

Delivering value through effective planning interval execution, according to the Scaled Agile Framework SAFe, version 6. What skills do you need to deliver value in ...
Helsinki
Classroom
Remote
2 päivää 20.-21.5.
10.-11.6.
27.-28.6.
21.-22.8.
16.-17.9.
3.-4.10.
21.-22.10.
18.-19.11.
16.-17.12.
Näytä kaikki
1195 €TAI
1.9 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

SharePoint käytön aloittaminen

Olemme suunnitelleet koulutuksen kaikille niille, jotka ovat aloittamassa SharePointin kanssa työskentelyä tai ovat osallistumassa SharePointin käyttöönottoprojektiin. Kurssi antaa kuvan siitä millaisia tehtäviä kuuluu organisaation SharePoint-työtilojen tai ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 20.5.
20.9.
22.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

IPMA D

Tällä IPMA D -sertifioitumiseen valmistavalla kurssilla saat perusymmärryksen projektinhallinnasta ja yleiskuvan keskeisistä taidoista ja valmiuksista, joita menestyksekäs projektinhallinta edellyttää. Opit perustaidot projektisuunnitteluun ja ymmärrät IPMA ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 20.5.
3.9.
10.10.
11.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

ISTQB AI Testing

Artificial Intelligence and Machine Learning in particular are used more and more in everyday applications and systems. The ISTQB® AI Testing (CT-AI) certification extends understanding ...
Helsinki Remote
Classroom
4 päivää 20.-23.5.
11.-14.11.
2450 €TAI
4.5 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Google Analytics 4 -perusteet

Verkkoanalytiikka pystyy tarjoamaan vastauksia verkkosivuston kysymyksiin. Kun mittaa verkkosivustolta relevantteja asioita, auttaa kerätty data saamaan tietoa sen hetkisestä tilanteesta sekä tarjoamaan oivalluksia ongelmien tunnistamisessa sekä ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 21.5.
790 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Microsoft Configuration Manager (ConfigMgr) -ylläpitäjäkurssi

Koulutuksen tarkoituksena on antaa ConfigMgr:n perustiedot uudelle IT-asiantuntijalle, joka on vasta aloittamassa työskentelyä ConfigMgr:n kanssa. Kurssilla keskitytään ConfigMgr:n päivittäiseen ylläpitoon liittyviin asioihin, eikä sisällä ConfigMgr:n ...
Helsinki Remote
Classroom
4 päivää 21.-24.5.
24.-27.9.
12.-15.11.
2190 €TAI
4.4 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Backend development

Taustakehityskielet (Backend development languages) hoitavat verkkosovellusten kulissien takana olevat toiminnot eli ovat ohjelmakoodeja, jotka yhdistävät sovelluksen tietokantaan, hallitsee käyttäjäyhteyksiä ja käyttää itse verkkosovellusta. Taustateknologiat ovat ...
Helsinki Remote
Classroom
2 päivää 21.-23.5.
24.-25.10.
12.-13.12.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Ketterä määrittely

Tässä koulutuksessa opit miten vaatimusten ja tarpeiden löytäminen tavoite- ja käyttäjälähtöisesti mahdollistavat oikea-aikaisen ja laadukkaan määrittelyn ketterässä toimintaympäristössä.  Käymme käytännönläheisesti läpi eri näkökulmia laadukkaan ketterän ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 22.5.
18.9.
20.11.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

TCP/IP perinpohjin

TCP/IP on maailman tunnetuin ja levinnein protokollaperhe. Unix-maailmasta se on sittemmin löytänyt tiensä myös yritysten lähi- ja reititinverkkojen protokollaksi. Kolmipäiväisen kurssimme tavoitteena on antaa osallistujalle selkeä kokonaiskäsitys ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 22.-24.5.
21.-23.10.
18.-20.12.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Tekoälyn tehokas hyödyntäminen HR:ssäUusi!

Tekoäly muokkaa työelämää ja varsinkin tietotyötä hurjaa vauhtia. Muutos vaikuttaa monin tavoin HR-työhön. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita tekoäly tuo HR-ammattilaisen työhön?
  Remote
0.5 päivää 23.5.
495 €TAI
0.5 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

Koulutuksessa käyt läpi prosessien hallinnan eri vaiheet sekä miten nidot prosessien kehittämisen, mittauksen ja seurannan palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehitykseen ja palvelumuotoiluun. Suunnitelmallinen prosessien kehittäminen mahdollistaa toiminnan ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 23.-24.5.
26.-27.11.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

SAFe Scrum Master with SSM Certification

This SSM training gives an understanding of  the role of Scrum Master in a SAFe® (Scaled Agile Framework®) enterprise. Attending this course prepares you to take the ...
Helsinki Classroom
2 päivää 27.-28.5.
19.-20.9.
21.-22.11.
1195 €TAI
1.9 koulutus-
korttipäivää

Microsoft Power BI -perusteet

Koulutuksessa perehdymme Microsoft Power BI -raportoinnin mahdollisuuksiin. Microsoft Power BI on raportointi- ja analysointipalvelu, jonka avulla dataa voi yhdistellä helposti yrityksen omista järjestelmistä, tiedostoista, pilvipalveluista ...
Helsinki Remote
Classroom
1 päivä 27.5.
26.8.
21.10.
2.12.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä
GO!Varma toteutus

Linuxin vaativa hallinta

Koulutuksen käynyt osaa tehostaa Linux-palvelimen ja -työaseman ylläpitoa sekä hallitsemaan vikatilanteita ja vaativampia Linux-ympäristöjä. Linux on sikäli monitahoinen tuote, että se on samalla käyttöjärjestelmä ja verkkokäyttöjärjestelmä, ...
Helsinki
Classroom
Remote
3 päivää 27.-29.5.
5.-7.6.
11.-13.9.
28.-30.10.
9.-11.12.
Näytä kaikki
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Muutoksen toteuttaminen onnistuneesti hankkeen kautta

Koulutus keskittyy siihen, kuinka pystyt toteuttamaan suuriakin muutoksia tehokkaasti. Hiot taitojasi muutoksen läpivientiin hankkeena, jolloin muutoksesta tulee helpommin johdettava ja seurattava kokonaisuus. Saat muutosvastarintaa pienennettyä, ...
Helsinki Classroom
Remote
2 päivää 27.-28.5.
2.-3.12.
1590 €TAI
2 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Python-ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi Python-ohjelmointikielen perusteet. Koulutuksen käynyt oppii kirjoittamaan Python-kielellä ohjelmia. Lisäksi koulutuksen käynyt oppii, miten Python ohjelmointikieltä käytetään työkaluna ongelmien ratkomiseen. Python on yksinkertainen, mutta ...
Helsinki Remote
Classroom
3 päivää 27.-29.5.
2.-4.9.
11.-13.11.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää
GO!Varma toteutus

Spring Boot -ohjelmointi

Koulutuksessa käydään läpi Spring ohjelmistojen toteuttaminen, erityisesti Spring Bootin avulla. Spring Boot ei ole kevytversio Springistä, vaan tapa kirjoittaa Spring-pohjaisia sovelluksia "oikein" (convention over configuration). Koulutuksen ...
Helsinki Classroom
Remote
3 päivää 27.-29.5.
1990 €TAI
3 koulutus-
korttipäivää

Tilaajana tietojärjestelmähankinnassa

Koulutuksessa pureudutaan tietojärjestelmäprojekteihin erityisesti tilaajan näkökulmasta. Koulutuksessa avataan käytännön esimerkein tilanteita, joissa tilaajan ja toimittajan näkökulmat eroavat vahvasti toisistaan tai joissa usein ajaudutaan ongelmiin tilaajan ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 27.5.
8.10.
890 €TAI
1 koulutus-
korttipäivä

IT-sopimukset (IT2022)

IT-sopimukset koulutus on kattava ja käytännönläheinen kurssi IT-alan päivitetyistä sopimusehdoista (IT2022) sekä IT-sopimuksen tekemiseen liittyvistä käytännön toimintamalleista ja neuvottelustrategioista. IT2022-sopimusehdot -kurssin tavoite on, että IT ...
Helsinki Classroom
Remote
1 päivä 27.5.
25.9.
19.11.
850 €TAI
1.3 koulutus-
korttipäivää

AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Koulutus korvaa 31.3.2022 valikoimista poistuneet AZ-303 ja AZ-304 koulutukset. Mikäli haluat oppia suunnittelemaan ja hyödyntämään Microsoftin Azure palveluita osana muuta infrastruktuuria, niin kurssi AZ-305 on ...
Helsinki Classroom
Remote
4 päivää 27.-30.5.
16.-19.9.
4.-7.11.
1990 €TAI
3.5 koulutus-
korttipäivää

.NET

.NET on ohjelmistokomponenttikirjasto, jota Microsoft Visual Studion ohjelmistot käyttävät. Se tukee noin 20. ohjelmointikieltä ja suorittaa suurimman osan ohjelmistojen toiminnoista niin, että ohjelmoija voi keskittyä olennaisiin asioihin. .NET myös mahdollistaa skaalautuvien ohjelmistojen kehittämisen hyvin vähällä koodimäärällä.

Uutta ja ajankohtaista luettavaa

Katso kaikki blogit