EtusivuLiiketoiminnan kehittäminenTekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa

Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa

Miten tekoäly voi luoda uusia mahdollisuuksia liiketoiminnassa? Opi hallitsemaan ja soveltamaan tekoälyä liiketoiminnan hyödyksi. Kehitä ymmärrystä siitä, miten kannattaa käyttää uusia teknologioita ja miten ne sopivat liiketoiminnan strategiaan sekä prosesseihin. 

Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa -koulutuksessa syvennyt erityisesti siihen, miten tekoälyä ja koneoppimista voidaan käyttää liiketoimintaprosessien tehokkuuden ja kyvykkyyksien optimoinnissa sekä operatiivisen toiminnan tuottavuuden kasvattamisessa. 

Keskustelun keskiössä on datan määrän ja laadun merkitys: mitä eri määrillä dataa saadaan aikaiseksi ja kuinka aina ei tarvita valtavia datamääriä tulosten saavuttamiseksi. Pienelläkin datamäärällä voidaan tehdä merkittäviä havaintoja ja parannuksia, kun taas laajempi data mahdollistaa syvällisemmän analyysin ja ymmärryksen, erityisesti myynnin alueella.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom


Kesto

3 tuntia


Hinta

495 €

Kohderyhmä

 • Yritysjohtajat ja päätöksentekijät, jotka haluavat ymmärtää tekoälyn mahdollisuuksia ja vaikutuksia liiketoimintaan. 
 • Myynti- ja markkinointitiimien jäsenet, jotka etsivät tapoja tehostaa toimintaansa datan ja tekoälyn avulla. 
 • IT- ja teknologia-asiantuntijat, jotka haluavat syventää ymmärrystään tekoälyn sovelluksista liiketoiminnassa. 
 • Yrittäjät ja startup-toimijat, jotka suunnittelevat tekoälyn integroimista tuotteisiinsa tai palveluihinsa. 
 • Konsultit ja neuvonantajat, jotka haluavat tarjota asiakkailleen tietoa ja ratkaisuja tekoälyn hyödyntämiseen liittyen. 

Miksi kannattaa ilmoittautua?

 • Saat rohkeutta ja tietoa tekoälyn käyttöönottoon sekä hyödyntämiseen liiketoiminnassa. 
 • Ymmärrät, miten tekoälyä ja koneoppimista voidaan käyttää liiketoimintaprosessien tehokkuuden ja kyvykkyyksien optimoinnissa sekä operatiivisen toiminnan tuottavuuden kasvattamisessa. 
 • Opit tekoälyn käyttötapoja myynnin tehostamiseksi ja sen, miten tekoäly voi auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaitaan ja heidän tarpeitaan entistäkin paremmin.

Kurssin sisältö

Kolme kokenutta ammattilaista jakavat oman näkökulmansa ja oppejaan tekoälyn hyödyntämisestä tässä ajankohtaisessa tekoälykoulutuksessa. 

 1. Puheenvuoro: Tekoälyn hyödyntäminen – Ei pelkkää suurta dataa

Katriina Valli 
Founder 
Ai4Value 

Puheenvuorossaan Katriina käsittelee tekoälyn hyödyntämistä ja korostaa, että sen käyttöönotto ei vaadi valtavia määriä dataa. Tekoälyyn tulisi suhtautua kuin mihin tahansa muuhun teknologiaan, ja se on työkalu, jota ei tarvitse pelätä. 

 1. Puheenvuoro: Tekoälyn hyödyntäminen prosessien tehostamisessa ja tuottavuuskasvussa

Sami Säisä 
Head of Innovation 
Digia Plc 

Tekoälyä ja koneoppimista voidaan hyödyntää niin liiketoimintaprosessien tehokkuuden ja kyvykkyyksien optimoinnissa kuin operatiivisen toiminnan tuottavuuden kasvattamisessa. Soveltamistavat ja ennakkoedellytykset näissä kahdessa lähestymistavassa poikkeavat kuitenkin selkeästi toisistaan. Joten ennen kuin yritys sementoi tekoälystrategiansa, olisi oleellista tiedostaa kumman polun kautta tuloksia ollaan tavoittelemassa. 

 1. Puheenvuoro: Tekoälyn hyödyntäminen myynnissä: Datapisteiden yhdistäminen ja analysointi

Joonas Kosonen 
Head of Sales 
Zefram 

Generatiivisen tekoälyn, eli esimerkiksi luonnollista kieltä ja kuvia tuottavien koneoppimismallien kehitys on lyhyessä ajassa muuttanut käsitystämme siitä, mihin nykyteknologia pystyy.  

Harva liiketoiminta kuitenkaan hyötyy vain puhuvasta päästä ja kauniista kuvista. Puheenvuorossa käydään läpi konkreettisia ratkaisuja, joilla yritykset hyödyntävät dataa ja kielimalleja myynnin laadun parantamiseksi
 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: