Liiketoiminnan kehittäminen

Varmista organisaatiosi menestys.
Katso koulutukset

Liiketoiminnan kehittäminen on välttämätöntä organisaation menestymisen kannalta. Liiketoimintaa voi kehittää luomalla uutta tai parantamalla olemassa olevaa. Uuden luonnissa palvelumuotoilu (service design) antaa parhaimmillaan innostavan tavan tuoda asiakas tuotekehityksen keskiöön. Palvelumuotoilulla pyritään kehittämään palveluista mahdollisimman helposti lähestyttäviä ja käytettäviä. Muotoilu tuo mukanaan työhön asiakaskeskeisyyden. Palveluita tutkitaan asiakkaan näkökulmasta ja pyritään luomaan mahdollisimman suurta arvoa tuottavia asiakaskokemuksia. 

Kehitettäessä olemassa olevaa tulee pitää mielessä, että kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu toiminnan tehostamisen tai muuttamisen olevan vaikeaa, mikäli prosesseja ei ole kuvattu tai mallinnettu.  

Organisaatioiden ja yritysten toiminnassa prosessit auttavat tuomaan ennakoitavuutta ja laatua toimintaan. Jos jokin asia tehdään useammin kuin kerran, on hyvä miettiä, miten se tehdään tehokkaalla ja vakioidulla tavalla. Ymmärtämällä ja hiomalla prosesseja voidaan vähentää hukkaa merkittävästi. 

Liiketoiminnan kehittämisen kannalta merkittävien lakien ja sopimusmallien ymmärtäminen on tärkeää vaatimustenmukaisuuden, riskien vähentämisen, luottamuksen rakentamisen, kestävien sopimussuhteiden rakentamisen kannalta. Tuntemalla tämänhetkiset lait, käytännön toimintamallit ja neuvottelustrategiat yritykset pystyvät selviytymään oikeudellisista kysymyksistä sekä edistämään kestävää kasvua kehittyvässä liiketoimintaympäristössä. 

Muutosjohtaminen (change management ja change leadership) on olennainen taito tavoitteiden saavuttamisessa, kun usein organisaation strategian toteutuminen edellyttää isojen muutosten menestyksellistä läpivientiä. Muutoksen johtaminen edellyttää ammattilaisilta vaativia taitoja, kuten vahvaa visiointi-, viestintä-, suunnittelu- ja sitouttamiskykyä, jotta muutos saadaan toteutettua suunnitellusti ja tavoitellut hyödyt varmistettua. Ilman muutosvastarintaa etenee muutos sujuvammin ja organisaation henkilöstö on valmiimpi omaksumaan muutoksen tuomat uudet toimintatavat tai muut vaikutukset. 

Millaista liiketoiminnan kehittämisen koulutusta tarvitset? 

Tieturi tarjoaa sinulle monipuoliset koulutukset liiketoiminnan kehittämiseen sekä prosessien mallintamiseen. Kokeneet ammattilaisemme saavat jatkuvasti positiivista palautetta koulutuksistaan, ja hekin kehittävät itseään koko ajan pitääkseen itsensä ajan tasalla. 

Liiketoimintaprosessien kehittäminen -koulutuksessa opit prosessien hallinnan eri vaiheet sekä sen, miten nidot prosessien kehittämisen, mittauksen ja seurannan palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehitykseen ja palvelumuotoiluun. Uudet ja vanhoista paremmiksi hiotut prosessit on mallinnettava selkeästi, että ne voidaan toistaa tasalaatuisesti. Prosessien mallintaminen -koulutuksessamme opit prosessien mallintamiseen ja sen osa-alueet. 

Tieturin palvelumuotoilukoulutuksissa kehität palvelumuotoilutaitojasi ja oppia yhdessä muiden palvelumuotoilun ammattilaisten vinkeillä. Palvelumuotoilun perusteet -koulutus tarjoaa muotoilu- ja tuotteistamisosaamista, menetelmiä sekä työkaluja tutkia asiakkaita palveluiden luomisessa ja kehittämisessä. 

IT-sopimukset-koulutuksessa perehdyt IT-alan yleisimpiin sopimusmalleihin, niiden lähtökohtiin, osapuolten intresseihin sekä keskeisiin IT-sopimusehtoihin. Henkilötietojen kanssa työskenteleville suunniteltu Tietosuojan perusteita -koulutuksemme tarjoaa perustiedot henkilötietojen käsittelystä GDPR-asetuksen näkökulmasta, lain keskeisestä termistöstä sekä lain käytännön vaikutukset. 

Muutoksen toteuttaminen onnistuneesti hankkeen kautta -koulutus on suunnattu ammattilaisille, jotka työssään pääsevät eri rooleissa tekemisiin muutosten suunnittelun, johtamisen ja läpiviennin kanssa. 

Tutustu koulutuksiimme, missä pääset paneutumaan liiketoiminnan kehittämisen sekä teoriaan että käytännön tehtäviin sekä kuulet kokeneiden ammattilaisten parhaat vinkit. 

Hae koulutuksista

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit